Van Nakba naar Naksa

Op naar de Naksa dag: ambulances stonden vrijdagmiddag al klaar bij de Tempelberg.

Om kwart over een vrijdag hadden de oproeragenten de helmen opgezet. Ze brachten niet alleen de wapenstokken mee, maar ook de brancards. Ze stonden op de toegangsstellage die is aangebracht voor de Mughrabi poort in de Westelijke Tempelmuur. Op het plein voor de westelijke gebedsmuur stonden vier ambulances en ongeveer twintig politieauto’s.

Volgens de inlichtingendiensten was er namelijk een grotere kans dan anders dat er na het moslimgebed rellen zouden uitbreken. In het verleden is het voorgekomen dat moslims vanaf de Tempelberg stenen wierpen op het lager gelegen plein voor de Westelijke Muur (‘Klaagmuur’). Daar staan Joden te bidden.

Excursie

Het bleef allemaal rustig gelukkig. Het tafereel was zoals altijd: religieuze Joden pakken gebedenboeken ter hand en zeggen gebeden op. Leraren geven uitleg aan schoolkinderen die op excursie zijn. Engelssprekende Joodse jongeren uit de hele wereld komen hier een kijkje nemen als ze kennismaken met Israël. ‘Voor ons is dit het symbool”, vertelt een gids zijn toeristen. “Hier staan de webcams 24/6 op gericht.” (Iedereen in de groep snapt dat ze op sabbat niet werken).

Alles bleef echter rustig gelukkig. De oproerbrigade hoefde niet in actie te komen. Toch blijft het deze dagen spannend. Spannender zelfs dan op 15 mei, toen Palestijnen de Nakba (de ‘catastrofe’ van het ontstaan van Israël)herdachten. Toen bestond er vrees dat Palestijnse vluchtelingen pogingen zouden ondernemen de grens over te steken. Bij Majdal Shams was dat ook gelukt.

Zesdaagse Oorlog

Nu herdenken Palestijnen de Naksa dag. (De dag van de ‘tegenslag’). Zondag is het 44 jaar geleden dat de Zesdaagse Oorlog plaatsvond. Op sociale media websites roepen pro-Palestijnse activisten Palestijnen op naar de grenzen van Israël te trekken en die over te steken. De Israëlische troepen waren vandaag aan de grenzen met Libanon en Syrië al versterkt. Ze zijn voorzien van middelen om demonstraties uiteen te slaan en iedereen hoopt dat er geen doden vallen als ze de soevereiniteit bewaken.

Veiligheidsdeskundigen hebben ook gezegd dat er zich problemen voor kunnen doen in Jeruzalem. Demonstranten op de de Westelijke Jordaanoever kunnen pogingen ondernemen om nederzettingen of militaire basis te bestormen. Het leger werkt samen met de Palestijnse politie om dit te voorkomen. Ook bestaat er een kans op van gewelddadige protesten bij Israëlische ambassades, met name in Jordanië en Egypte.

Toekomst

Of er wat gebeurt? In de politiek het is zo dat men eigenlijk geen uitspraken kan doen over de toekomst. Dat geldt in het Midden-Oosten helemaal. Maar zeker is dat het Israëlische veiligheidsestablishment wel rekening houdt met de mogelijkheid dat er zich grote problemen kunnen voordoen in de komende dagen en straks – in september – helemaal.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close