Israël rijk aan delfstoffen

Voor energie zijn Israëliërs nu nog afhankelijk van het buitenland. In de toekomst gaat dat veranderen. Foto: © 2011 Alfred Muller, all rights reserved

JERUZALEM – Israël heeft in de afgelopen jaren voor de kust van Haifa belangrijke gasvondsten gedaan. De voorraden zijn groot genoeg om het land de komende tientallen jaren van aardgas te voorzien. Volgens een deskundige kan Israël in de toekomst bovendien gigantische hoeveelheden olie produceren.

Zestig procent van het gas dat in de afgelopen jaren in Israël werd verbruikt, is afkomstig van het Yam Tethys veld in de Middellandse Zee ten westen van Askelon. Voor de overige veertig procent was Israël afhankelijk van de gasaanvoer uit Egypte.

In 2008 begon de Eastern Mediterranean Gas and Oil Company (EMG) met de aanvoer van aardgas uit Egypte via een onderzeese pijpleiding tussen Al Arish en Askelon. Het Egyptische gas zou worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit in Israël.

Maar na de val van president Hosni Mubarak hebben saboteurs in de Sinaï de leiding bij Al-Arish opgeblazen, waardoor de aanvoer naar Israël, Jordanië en andere landen werd onderbroken. Israëlische elektriciteitscentrales zijn overgegaan op het verbruik van olie en kolen. Ook is de productie uit het Yam Tethys veld opgevoerd. Het Ministerie van Nationale Infrastructuur schat dat de economie deze zomer een schade leed van ongeveer twee miljoen sjekel per dag. Een ander nadeel is dat olie meer vervuilend is.

Tamar

Het goede nieuws is echter dat Israëlische bedrijven in 2009 de Tamar aardgasbel op ruim 80 kilometer van de kust ten westen van Haifa ontdekten. Dit veld bevat 240 miljard kubieke meter aardgas. In 2010 werd bovendien het Leviathan veld aangeboord, dat een voorraad bevat van 450 miljard kubieke meter. Op het ogenblik verbruikt Israël per jaar vijf miljard kubieke meter, maar in de toekomst zal er sprake zijn van een toename van consumptie.

In 2013 beginnen een consortium van het Amerikaanse bedrijf Noble Energy, en de Israëlische bedrijven Delek Group, Dor Gas Exploratie en Isramco Negev met de productie van aardgas uit het Tamarveld. Noble Energy, en de Israëlische bedrijven Delek Group en Ratio Oil Exploration hebben vergunningen verworven voor de exploitatie van de Leviathan. De velden bevatten genoeg aardgas voor de komende tientallen jaren.

Israël kan in de toekomst bovendien export van gas overwegen. De gaswinning zal ook bijdragen aan de eigen economie. De verwachting is dat er nieuwe bedrijven kunnen worden opgericht, omdat de afhankelijkheid van olie afneemt. Het toenemend gebruik van aardgas in plaats van olie zal bovendien positieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

Libanon

Het nieuws over de Israëlische exploitatie van maritieme gasvelden is in Libanon slecht gevallen. Tussen Israël en Libanon bestaat verschil van mening over de grensafbakening op zee. Israël heeft, op grond van tussen Cyprus en Libanon gemaakte afspraken, een voorstel over een demarcatielijn ingediend bij de VN. Libanon heeft een eigen lijn getrokken, en die eveneens bij de VN gedeponeerd. Er is dus een gebied dat in het geding is.

Het is onzeker of de VN als scheidsrechter op zal willen treden. Landen maken door namelijk zelf bilaterale afspraken over. Het probleem tussen Israël en Libanon is echter dat beide landen geen betrekkingen met elkaar onderhouden.

Volgens Dr. Brenda Shaffer van de Haifa Universiteit en andere deskundigen liggen Tamar en Leviathan duidelijk binnen het Israëlische gebied. In het omstreden gebied kan in de toekomst mogelijk ook gas gevonden worden.

De ruzie over de zeegrens is volgens haar vooral bestemd voor binnenlands gehoor in Libanon. Maar Libanons belangen zelf kunnen schade ondervinden van de ophef over de afbakening. Op het ogenblik bestaat er namelijk vanwege de grote hoeveelheid plaatsen op de aarde waar gas gevonden kan worden, een competitie om investeerders aan te trekken.

“Als er een conflict bestaat over grenzen, zal dat investeerders bij Israël en Libanon wegjagen. Libanon heeft daarvan het meeste te verliezen, omdat het nog maar net meespeelt. Zowel Israël als Libanon zullen er baat bij hebben als ze een overeenkomst sluiten over de lijn.”

Aanslagen

Het Israëlische veiligheidsestablishment houdt er rekening mee dat het Hezbollah leger in Libanon zich in de toekomst geroepen zal voelen aanslagen te plegen op de maritieme platforms. Tot de mogelijkheden behoren aanvallen met raketten, torpedo’s en explosieven.

De Israëlische krant Globes meldde dat onbemande ‘Protector’ marineboten van de Rafael Defensie Industrie de gasvelden op de Middellandse Zee gaan bewaken. Dit zeevoertuig is elf meter lang, bereikt een snelheid van 70 kilometer per uur, kan vele uren op zee blijven en is voorzien van geavanceerde radar- en wapensystemen. Een commandopost op land kan de wapens activeren. Ook citeerde Globes op grond van buitenlandse media dat de luchtmacht routinevluchten met onbemande vliegtuigen uitvoert boven de gasvelden.

In de buurt van kibboets Zora, waar het Judese bergland overgaat in het Judese laagland. In dit gebied kan Israël in de toekomst olie winnen. Foto: © 2011 Alfred Muller, all rights reserved

Olie in het Judese laagland

Israël zal in de toekomst niet alleen gas, maar mogelijk ook belangrijke hoeveelheden olie produceren. Op het ogenblik wint Israël kleine hoeveelheden olie bij Rosh Haayin.

Het kan zijn dat er zich onder de Tamar en Leviathan bellen nog grote hoeveelheden olie bevinden. Deze olie bevindt zich op zeer grote diepte, en de winning zou technisch niet simpel zijn.

In een interview met de krant Globes zei dr. Harold Vinegar , een vroeger hoofd wetenschap bij Shell, dat de kans dat Israël reguliere olie vindt niet groot is, maar dat het land wel in staat zal zijn gigantische hoeveelheden olie te produceren uit olieschalie in het Judese laagland, ten westen van Jeruzalem. Door nieuwe methodes zou de productie van olie uit oliehoudend gesteente milieuvriendelijk en kostenbesparend zijn.

Het bedrijf Israel Energy Initiatives hoopt binnenkort met proefwinning te beginnen. “Binnen een paar jaar zal Israël een van de grootste producenten van olie en gas in de wereld worden”, aldus Vinegar.

(Dit artikel verscheen ook in het RD).

2 gedachten over “Israël rijk aan delfstoffen

 1. Hoi Alfred,

  Een heel interessant artikel.

  Enige maanden geleden, vlak voor we op vakantie gingen, werd ik bepaald bij een artikel in een tijdschrift waarop we geabonneerd zijn.

  ‘Weet Magazine’ http://j.mp/rYZFxG is een tweemaandelijks wetenschappelijk christelijk tijdschrift waarin allerlei trending topics vanuit christelijk perspectief onder de loep worden genomen. Het betreffende artikel wat mijn interesse had betrof het zoeken naar olie in Israël en heette “Oil Drilling In Israël”. http://j.mp/tMm5rb – blz. 22-55

  Wat wil nu het geval? Wij waren tijdens de vakantie deze zomer bij mijn zus en haar man op bezoek in Engeland. Mijn zwager doceert daar Zeerecht aan de Universiteit van Essex http://j.mp/uqyXia en ik bracht op een gegeven moment dit (gevoelige) onderwerp bij hem ter sprake.

  Wat ik namelijk van hem wilde weten is hoe hard Israël het kan spelen als het gaat om de winning van dergelijk voorraden olie en gas onder de zeebodem en in hoeverre andere partijen claims kunnen leggen op dezelde voorraden.

  Zoals je al in je artikel aangeeft is Libanon één van die partijen die zich roert. Maar wat dacht je van een eventuele Palestijnse staat in de toekomst? De verwachting is volgens mij dat ook zij ‘een deel van de taart’ voor zichzelf zullen gaan opeisen. En aangezien het om miljarden dollars gaat is het i.d.d. niet ondenkbaar dat oorlog en terreur op de loer liggen. Maar wie gaat over dergelijke claims een oordeel vellen?

  Een netelige situatie aldus mijn zwager. Ik kreeg van hem een lijvig artikel als ‘huiswerk’ mee dat hij in 1999 schreef voor ‘The American Journal Of International Law’. Als je het leuk vindt dan stuur ik het je toe. Het heet:

  – Joint Development Of Common Offshore Oil And Gas Deposits: “Mere” State Practice Or Customary International Law? – by David M. Ong

  Mail me maar als je interesse hebt.

  Hartelijke groet,

  Walter

  1. Dank je voor je reactie Walter. Ik stuur mijn email adres aan je door.

   Hopelijk komt er er veelomvattend vredesakkoord tussen Israël en Palestina, waarbij ook de kwestie van energie wordt geregeld.

   Voor de kust van Gaza ligt in elk geval nog het Gaza Marina veld, met 35 miljard kubieke meter, dat de Palestijnse Autoriteit en British Gas zouden exploiteren. Ze hebben er nog geen begin mee kunnen maken.

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close