Westelijke Muur pas na Herodes afgebouwd

De eerste rij stenen die op de rotsbodem rusten. Foto: Vladimir Naykhin, Israëlische Dienst voor Oudheden

JERUZALEM – De bouw van de Westelijke Muur werd pas afgerond na de dood van koning Herodes de Grote. Dat concluderen de archeologen professor Rony Reich en Eli Shukron van de Israëlische Dienst voor Oudheden naar aanleiding van ontdekkingen bij de zuidwestelijke hoek van de Tempelberg. Dat heeft de dienst gisteren bekendgemaakt.

Tot nu toe namen velen aan dat de zware muren rond de tempel werden gebouwd tijdens het bewind van koning Herodes de Grote (37-4 V.Chr.).

Reich en Shukron verrichtten een onderzoek bij de Robinson Boog in de Westelijke Muur. Deze boog bevond zich bij de trappen die pelgrims gebruikten als ze naar de Tempelberg gingen.

Volgens Reich bleek bij de opgravingen, dat de Westelijke Muur en de Robinson Boog werden aangelegd op een plek waar zich eerder een woonwijk bevond. De bewoners hadden in de rotsbodem verschillende ruimtes uitgehouwen, waaronder waterputten, kelders en rituele baden.

Voordat de muur en boog werden gebouwd, werd het gebied verbeurd verklaard. Een van de rituele baden bevond zich op de plek waar de muur zou komen. De bouwers vulden het bad met aarde, legden daar drie grote platte stenen op en plaatsten daarboven de eerste rij stenen.

Bij het verwijderen van de aarde in het rituele bad werden drie olielampen uit de eerste eeuw ontdekt. Verder vonden de archeologen zeventien bronzen munten. Dr. Donald Ariël, curator van de de numismatische verzameling van de Dienst voor Oudheden stelde vast dat de vier munten geslagen werden tijdens de Romeinse stadhouder van Judea, Valerius Gratus, in het jaar 17 of 18 na Chr. Dat betekent dat niet eerder dan twintig jaar na de dood van Herodes werd begonnen met de bouw van de Robinson Boog en mogelijk een groot deel van de Westelijke Muur.

In 520 voor Chr. werd een begin gemaakt met de Tweede Tempel. Herodes liet het gebied rond de tempel grondig uitbreiden en verfraaien. Hij wilde een groot plein rond de tempel creëren, die ruimte zou bieden aan de duizenden pelgrims. Hij maakte een begin met de bouwwerkzaamheden in ongeveer 22 v. Chr.

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus sprak van “het grootste project” waar de wereld ooit van gehoord had. Josephus meldt ook dat de bouw pas werd afgerond tijdens het regime van koning Herodes Agrippa de Tweede, in het midden van de eerste eeuw. Na de bouwwerkzaamheden was Jeruzalem duizenden werklozen rijken.

Uit de werkzaamheden blijkt dus dat de werkzaamheden rond de tempel hoogstwaarschijnlijk nog aan de gang waren toen Jezus en de discipelen de tempel bezochten.

Munten van de Romeinse stadhouder Valerius Gratius. Foto: Vladimir Naykhin, Israëlische Dienst voor Oudheden

(Dit artikel verscheen ook in het RD.)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close