Oorlogen rond Israël

In en rond Israël zijn in het verleden meer oorlogen gevoerd dan in andere delen van de wereld. Het land ligt namelijk op het kruispunt tussen de continenten van Europa, Azië en Afrika. In de geschiedenis lag het ingeklemd tussen twee machtige rijken: Egypte in het zuidwesten en Mesopotamië in het noordoosten. Vorsten trokken met hun legers door dit gebied en raakten verwikkeld in bloedige gevechten met andere legers. Bij Megiddo bijvoorbeeld werden vele oorlogen gevoerd.

De Israëlische militair historicus Gary Rashba heeft een boek geschreven over belangrijke oorlogen die in de afgelopen 3000 jaar gevoerd zijn in het heilige land. Hij begint met de verovering van Jericho onder Jozua en eindigt bij de oorlog van 1982 in Libanon. Hij geeft van de oorlogen geen uitputtende beschrijving – daar zou een bibliotheek voor nodig zijn – maar hij belicht er wel steeds cruciale aspecten van.

Moreel

Het boek is getiteld Holy Wars. Het geloof dat God de oorlog wil pompt het moreel tot grote hoogte op. “Het probleem was dat sommige groepen dachten dat God hen dit land gegeven had. Als meerdere volken dat denken, heb je een probleem.”

Aan bod komt uiteraard ook de inval van het ANZAC leger (The Australian and New Zealand Army Corps) vanuit Egypte in 1917. Deze oorlog tegen de Turken was historisch gezien zeer belangrijk. De Geallieerden baanden namelijk de weg voor de oprichting van de Joodse staat.

In het verleden introduceerden legers geregeld nieuwe strijdmethoden. We hoeven maar te denken aan de inzet van olifanten, de vuurwapens of de intercontinentale raketten. Maar hoe zit dat met de toekomst? Hoe zullen oorlogen dan verlopen? Legers zullen straks meer dan nu al gebruik maken van robotten, onbemande vliegtuigen en computervirussen.

Laarzen

Toch gelooft Rashba dat bij een strijd ook in de toekomst “de laarzen op de grond” de doorslag zullen geven. Een oorlog kan niet worden gewonnen vanuit de lucht. Dat hebben de VS in 1991 tijdens de oorlog tegen Irak ondervonden. De Israëlische luchtmacht slaagde er in 2006 niet in Hezbollah uit te schakelen. Pas veel te laat zette Israël landtroepen in.

Maar ook een verovering door een landmacht leidt vaak tot grote problemen. De plaatselijke bevolking kan namelijk in opstand komen. “Een plan voor de terugtrekking wordt soms niet gemaakt. Het kan allemaal totaal anders gaan dan de legerleiding dacht toen het leger een land binnenviel.”

Gary Rashba.
Gary Rashba.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close