‘Geschiedenis Tempelberg moet worden herschreven’

De Tempelberg op de achtergrond. Het Tempelberg Sorteerproject vindt plaats in het Zurimvallei Nationale Park op de voorgrond. Daartussenin de de Kidronvallei. Foto’s: © Alfred Muller, all rights reserved

Het kostte de Waqf, de moslimautoriteiten, in 1999 een week om aarde te verwijderen van de Jeruzalemse Tempelberg en die als vuilnis te deponeren in de Kidronvallei. Het kost Israëlische archeologen 23 jaar om deze aarde te onderzoeken. In gesprek met prof. dr. Gabriël Barkay van de Bar Ilanuniversiteit over het Tempelbergsorteerproject.

Samen met de archeoloog Zachi Zweig geeft prof. Barkay leiding aan een bijzondere archeologische operatie, het Tempelbergsorteerproject. Barkay heeft ondertussen spectaculaire vondsten gedaan, die mogelijk zullen leiden tot een herschrijving van de geschiedenis van de Tempelberg.

* * *

Professor Gabriël Barkay vond een schat op de vuilstortplaats. 

In totaal heeft het archeologische team rond prof. Barkay inmiddels tienduizenden, meest kleine, artefacten (historische voorwerpen) gevonden. „We verzamelen alles wat door mensen gemaakt werd, wat door mensen gebruikt werd of wat van de aanwezigheid van mensen getuigt.”

Enkele voorwerpen dateren uit de tijd voordat de Israëlieten onder Jozua omstreeks 1200 voor Chr. het land veroverden. Uit het tweede millennium voor Chr. vond Barkay namelijk drie Egyptische scarabeeën (zegels in de vorm van kevers) en uit de veertiende eeuw voor Chr. een deel van Myceens aardewerk.

Lees hier het hele verhaal.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close