De berg van de Hemelvaart

Jezus moet vaak op de Olijfberg zijn geweest. Hij wandelde erover als Hij naar Betanië ging en Hij trok zich er terug. En het was op deze plek waar de discipelen Hem voor het laatst zagen.

De afstand tot de stad Jeruzalem is kort, namelijk een Sjabbatsreis, dat is 1100 meter. De berg behoort tot de bergkam die zich ten oosten en noorden van de Oude Stad van Jeruzalem uitstrekt en zestig tot tachtig meter boven de stad uitsteekt.

De bergrug omvat Givat Shapira (met een nieuwbouwwijk), de berg Scopus (met de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem) en de Olijfberg. Op de Olijfberg bevinden zich duizenden graven van mensen die in de afgelopen eeuwen ‘in het aangezicht’ van de heilige stad begraven wilden worden in afwachting van de jongste dag.

Poimenia

De Olijfberg zelf heeft drie toppen, die circa 810 meter boven de zeespiegel liggen. In 392 bouwde de vrome Romeinse dame Poimenia een kerk op een van de drie hoogste punten.  Ze dacht dat het de plek betrof waar de hemelvaart plaatsvond.

Het gebouw bestond uit drie cirkels en was open naar de hemel toe. De kruisvaarders bouwden een achthoekige kerk, waarvan enkele fundamenten nog te zien zijn. Toen Saladin de kruisvaarders in 1187 versloeg, viel de kerk in handen van de moslims die haar veranderden in een moskee.

Voor deze moskee staat een bord ‘Kapel van de Hemelvaart’. Christenen kunnen de kapel bekijken tegen betaling van een dollar aan de moslims. In het centrum van het ronde gebouwtje bevindt zich nog steeds de rots waarin bezoekers, als ze hun fantasie op volle toeren laten draaien, de laatste, ‘heilige’ voetafdruk van Jezus kunnen zien.

De Kapel van de Hemelvaart. Binnen is een voetafdruk te zien. Foto’s: Alfred Muller, all rights reserved

Eleona

Koningin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, liet in het jaar 325 de Eleonakerk bouwen op de grot waar volgens de toenmalige traditie Jezus de discipelen onderwees en waar christenen de hemelvaart herdachten. Deze kerk kreeg de naam Eleona. Eleona is een Latijnse vorm van het Griekse woord voor olijfbos of -tuin.

De kerk liep bij de inval van de Perzen in 614 schade op, maar er zijn geen verslagen van een verwoesting. Het gebouw raakte in de negende en tiende eeuw in verval. De kruisvaarders herbouwden de kerk en noemden haar Pater Noster (Onze Vader). De naam duidt erop dat er een traditie was ontstaan dat Jezus Zijn discipelen hier het Onze Vader leerde.

Grotten in de kerk van de Paternoster.
Grotten onder de Paternosterkerk.

Na de kruisvaarders raakte het gebouw in verval. In 1857 kocht prinses Aurélie de la Tour d’Auvergne het terrein op en bouwde er een karmelietessenklooster. In 1920 vond de eerste steenlegging plaats van een nieuwe Paternosterkerk, maar de bouwpoging bleef steken bij een altaar, een deel van een koor en de onderkant van een pilaar. Het gevolg is dat pelgrims en toeristen vandaag een onafgemaakte kerk bezoeken. Aan de wanden hangt het gebed Onze Vader in velerlei talen, omdat Jezus dit gebed hier aan de discipelen zou hebben geleerd.

De onafgrmaakte Paternoster kerk op de Olijfberg.
De onafgemaakte Paternosterkerk op de Olijfberg.

Kerk van de Hemelvaart

Een van de mooiste plekken op de Olijfberg is het terrein van het Russisch-orthodoxe klooster. Russische christenen kochten in de negentiende eeuw een stuk grond op de Olijfberg.

De tuin in het Russisch-orthodoxe convent op de Olijfberg.

Ze bouwden er de Kerk van de Hemelvaart en een zestig meter hoge toren die een blik bood op de Jordaan. De rust en eerbied op dit terrein staat in schril contrast met het straatlawaai in de buurt.

ALMU20080306_1736 Russisch-orthodox klooster, Olijfberg
De Kerk van de Hemelvaart met een zestig meter hoge toren.

Bijbehorende Bijbeltekst:

“Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand.” Handelingen 1:12, NBV.

De plaatsen genoemd in dit artikel:

Andere Bijbelse plaatsen:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close