Chorazin

Voorzijde synagoge uit vierde eeuw in Chorazin, het plaatsje in Galilea dat opbloeide na de Tweede Joodse Opstand (132-135). Foto: © Alfred Muller

Van de drie steden waarover Jezus het ‘wee’ uitsprak – Chorazin, Bethsaïda, en Kafarnaüm – resten nu nog slechts ruïnes. Van Chorazin is slechts een klein stukje opgegraven. Daarbij kwam een prachtige synagoge aan het licht. Het Nieuwe Testament en de schrijver Josephus Flavius geven aan dat deze bedehuizen al een normaal verschijnsel waren in de Joodse dorpen en steden. Archeologen vonden de oudste overblijfselen van synagoges in Egypte. Deze dateren uit de derde eeuw voor Christus.

Na de opstand van Bar Kochbah (132-135) verdreef de Romeinse keizer Hadrianus de Joden uit Juda. Als gevolg daarvan bloeide het Joodse leven in Galilea enorm op. In Galilea werden dan ook vele ruïnes van synagoges gevonden. Een van de steden die enorm groeiden vanwege de uittocht uit Jeruzalem was Chorazin. Maar lang duurde de bloei blijkbaar niet: de kerkhistoricus Eusebius (circa 260-339) schreef in zijn Onomasticon dat in zijn tijd het stadje verwoest was.

Lees hier verder op de website van CvI.

%d bloggers liken dit: