Feest van het licht

Jeruzalem verandert deze week in een stad met duizenden kleine lichtjes. Overal voor de huizen staan de chanoekakandelaars. Elke avond steken Joden de kaarsen aan en plaatsen deze op de armen van de negenarmige kandelaar.

Vooral in de religieuze buurten zijn veel kandelaars te zien. Op enkele pleinen in de stad heeft de gemeente metershoge kandelaars neergezet, met de armen verlicht. Velen gaan voor de kandelaar staan en laten zich door vrienden voor de blauwe lichtjes op de foto zetten.

Hanukkah candle

Kaarsen

Joden steken elke avond na zonsondergang de lichten aan. Dat kunnen kaarsen zijn of kleine olielampjes. Daarbij spreken ze gebeden uit of zingen een lied. Eerst steekt iemand de sjamasj aan, de negende arm, die apart staat. De sjamasj wordt gebruikt om de andere lichten te ontsteken. Op de eerste dag brandt een licht, op de tweede dag twee lichten en op de achtste dag acht lichten. Elk kaars moet helemaal opbranden – het uitblazen is er niet bij.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de belangstelling voor het chanoekafeest de laatste jaren sterk is toegenomen. Dit hangt samen met de groeiende belangstelling voor religie en traditie – soms gecombineerd met nationalisme. In het Midden-Oosten is een omgekeerde trend waar te nemen als in West-Europa of Noord-Amerika. De mensen keren terug naar de Bijbel of Koran, naar de overlevering, de wortels en naar het geloof van de voorvaderen.

Hanukkah prayer book

Soefganiot

Soefganiot zijn er deze dagen in allerlei soorten en maten. Dit zijn een soort doughnuts of oliebollen, van binnen gevuld met bijvoorbeeld jam of banketbakkerscrème. Ze smaken bijzonder lekker en zijn ongezond. Ze zijn namelijk zeer rijk aan calorieën en ze veroorzaken bij sommigen darmklachten.

Het woord Chanoeka betekent inwijding of herinwijding. De Seleucidische vorst Antiochus IV verbood de Joodse rituelen en dus ook de tempeldienst. Judas de Makkabeeër en zijn vier broers slaagden er echter in 165 v. Chr. in de Syrische overheersers te verslaan.

Menora

Toen de hogepriester de tempel binnenstapte, vond hij nog maar één verzegelde kruik met olie, net genoeg om de menora voor één dag te laten branden. Hij stak de kandelaar aan en de vlam brandde echter voor acht dagen. Om dit wonder te herdenken steken joden nu acht dagen lang de kaarsen aan op dit feest of festival van het licht.

Ook Jezus kende het feest. In Johannes 10:22 lezen we: “En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter.” Eerder al, in Johannes 8:12, had Jezus gezegd: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” (HSV)

Foto’s:

De eerste foto hieronder is een chanoekakandelaar uit Nederland uit de achttiende eeuw, die tentoongesteld wordt in het Anna Ticho House.

Vervolgens foto’s die genomen zijn op de zesde avond. De foto’s zijn van het gebedenboek dat wordt gebruikt bij het aansteken van de lichten, van de straten en pleinen en van een chanoekalamp die tot laat in de avond brandt.

© Alfred Muller

Netherlands 18 th century

Hanukkah Zion Square Jerusalem

Light train passing Hanukkah candle at Zion Square

Hanukkah Mamilla Mall

Hanukkah Jaffa Gate

Hanukkah candle Jaffa Gate

Jaffa Gate sahlab

Hanukkah candle Jaffa Gate

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close