De Melkitische Grieks-katholieke kerk

Pater Nadeem Shakour laat de kerk zien in Mi'ilya. Foto: © Alfred Muller
Pater Nadeem Shakour laat de kerk zien in Mi’ilya. Foto: © Alfred Muller

Pal naast het gemeentehuis bevindt zich de Melkitische Grieks-katholieke kerk. Priester Nadeem Shakour vertelt dat christenen in elke Arabische plaats andere gewoonten hebben. In zijn plaats vindt een paar dagen voor kerst een optocht plaats van de kerk naar een school elders in het dorp, waar de verlichting van een kerstboom wordt aangestoken en waar een bazaar wordt gehouden om geld voor de Notre Dame school in te zamelen. Ook treedt een muziekgroep op in de naburige stad Ma’alot, waar de bevolking voor wordt uitgenodigd.

Op 22 december is er een concert in de kerk met kerstliederen en op 23 een mis als voorbereiding op het kerstfeest. Op de kerstavond is er geen dienst. De mensen kunnen dan op de televisie de nachtmis uit Bethlehem volgen. Op 27 december is er een speciale driedaagse reis naar plaatsen op de Westoever en Jeruzalem, mits er 50 deelnemers zijn.  “Met kerst komen de mensen hier niet, maar wij gaan wel elders op bezoek”, zegt de priester.

Shakour laat zijn uit 1846 daterende kerk zien. Het bedehuis biedt plaatst aan 350 gelovigen. Op zondag worden er twee missen gehouden. Mannen en vrouwen zitten, conform traditie, gescheiden. Dat wil zeggen: de mannen zitten voor in de kerk, de vrouwen achterin en de kinderen op de bovenverdieping. Op de iconenwand, die de scheiding vormt tussen de altaarruimte en de rest van de kerken, staan bijbelse figuren. “De kerk is te klein”, zegt de priester. “We hopen een nieuwe kerk te bouwen.”

De Melkitische Grieks-katholieke Kerk ontstond in de zeventiende eeuw toen een deel van de christenen in Libanon en Syrië zich afscheidden van het Grieks-orthodoxe patriarchaat in Antiochië. Paus Benedictus XII erkende patriarch Cyrillus VI Tanas. Hij gaf hen in 1744 een formele erkenning als teken van hereniging met Rome. Op deze wijze werd de Melkitische kerk opgericht. De liturgie van de kerk bleef echter gebaseerd op Byzantijnse rite in het Arabisch.

De patriarchale zetel bevindt zich in Damascus en de kerk breidde zich uit naar Palestina, Jordanië en Egypte. Deskundigen schatten het aantal gelovigen op 450.000 in het Midden-Oosten en 500.000 in westerse landen. Israël (exclusief Oost-Jeruzalem) telt naar schatting 76.000 melkieten, en op de Westoever en in Oost-Jeruzalem 3000.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close