Langs de sterren van Bethlehem

Vooral rond de kerst is de Ster Straat mooi. Na zonsondergang namelijk wordt de straat verlicht door lichtgevende sterren en engelen en pittoreske lantaarns.

De Ster Straat in Bethlehem maakt deel uit van de pelgrimsroute, ook wel de route van de patriarchen genoemd. Langs deze weg trokken volgens de traditie Jozef en Maria naar Bethlehem.

ALMU20111130_3735
Wandelen door de Ster Straat.

Pelgrimsroute

De pelgrimsroute vormt de oudste toegang vanaf het noorden – waar Jeruzalem ligt – naar het deel van Bethlehem dat in de tijd van het Nieuwe Testament bewoond was. De route loopt vandaag door de Ster Straat, de Paus Paulus VI Straat en het Kribbeplein. Op de plek waar de Ster Straat in de Paus Paulus VI Straat uitkomt, hangt een grote verlichte ster in de lucht.

Dit is de weg waar vandaag – 24 december – de scouts doortrekken, in afwachting van de komst van de Latijnse patriarch mgr. Fouad Twal. De patriarch zal vanavond de nachtmis opdragen in de St. Catherine kerk, die naast de Geboortekerk staat.

De intocht herhaalt zich straks in januari als de Grieks-orthodoxen en de Armeniers hun kerstfeest vieren en hun patriarchen van Jeruzalem naar de Geboortekerk in Bethlehem reizen.

ALMU20111130_3752
Wandelen door de Ster Straat.

Poort

Aan de Ster Straat bevinden zich kloosters en en woonhuizen. De route voert door de Damascus Poort van Bethlehem. Uit de lithografie van de zestiende en zeventiende eeuw blijkt, dat dit vroeger een belangrijke toegang was tot de oude stadskern. De gebouwen zijn opgetrokken uit fraai afgewerkte stenen, waaruit de rijkdom blijkt van de bewoners in de negentiende eeuw en het Britse Mandaat.

Op 26 juni en 4 juli 2012 schreef het Wereld Erfgoed Comite van Unesco ‘Bethlehem – Geboorteplaats van Jezus: De Kerk van de Geboorte en de Pelgrims Route’ in als een plaats behorend tot werelderfgoed. De Palestijnse Autoriteit hoopt nog meer plaatsen op de werelderfgoedlijst te krijgen. (Voor meer info volg deze link).

De traditionele pelgrimsroute.
De traditionele pelgrimsroute.

Druk

Maar het is niet allemaal vredig in Bethlehem. Iemand vertelt dat er in de afgelopen jaren twintig tot dertig christelijke gezinnen naar het buitenland zijn vertrokken. Redenen zijn de economische situatie, het niet opgeloste conflict tussen de Palestijnen en Israel en de druk van de moslims.

De bevolking is volgens hem agressief geworden. Hij maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in Syrie en Egypte. Overal rukt de radicale islam op, ook in de Palestijnse gebieden.

Bij het begin van de Sterstraat.
Bij het begin van de Ster Straat.

Hij benadrukte dat hij in vrede wil leven met alle bevolkingsgroepen. Twintig jaar geleden kondigde de moskee kort het gebed aan. Nu zetten ze om vier uur ’s morgens – als iedereen nog wil slapen – een cassette op, laten die lang draaien en vervolgens klinkt de oproep tot gebed.

Foto’s: In de Ster Straat. © Alfred Muller

ALMU20111130_3890 (2).jpg

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close