Israëls nieuwe emigranten

Jeruzalem bouwt. Voor buitenlanders.Foto: Alfred Muller
Jeruzalem bouwt. Voor buitenlanders.Foto: Alfred Muller

Veel is er te doen geweest de laatste weken over de ”jordim”. Letterlijk betekent dat: zij die afdalen. ”Olim” echter zijn mensen die opgaan – naar Jeruzalem. Het eerste woord staat voor emigranten, het tweede voor immigranten.

Israël heeft altijd een land willen zijn voor nieuwe immigranten. Joden zouden er een veilig nationaal tehuis vinden en een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Maar opeens blijken er ook nieuwe émigranten te zijn.

De minister van Financiën en leider van de partij ”Er is een toekomst”, Yair Lapid, schreef op zijn Facebookpagina „weinig geduld” te hebben met Israëliërs die het land verlaten en zich vestigen in Berlijn. Hij wees erop dat zijn familieleden slachtoffers waren van de nazi’s.

Begrip

Duizenden Israëliërs reageerden op zijn bericht. Zij toonden begrip voor de emigranten. Iemand raadde de bewindsman aan eens tijd te nemen om erover na te denken waarom mensen hun land verlaten.

Berlijn blijkt een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op jonge, goedopgeleide Israëliërs. Volgens het blad Tagesspiegel wonen er circa 17.000 Israëliërs in de Duitse hoofdstad. Het blad The New Yorker meldde dat in totaal 500.000 Israëlische staatsburgers (7 procent van de bevolking) in het buitenland wonen.

Vele emigranten verlaten het land met een zwaar hart. Ze laten hun vrienden en familie achter, hun geboortegrond en de cultuur waarin ze zijn opgegroeid. Ze zijn ook van plan weer terug te komen. En dat doen ze dan ook. The New Yorker schreef dat in 2010 15.000 Israëliërs het land verlieten en er 10.000 terugkeerden.

Een belangrijke reden om het land te verlaten zijn de hoge prijzen en de lage lonen. Ook voor gezinnen met een dubbel inkomen is het vaak moeilijk de maand uit te zingen. In 2011 protesteerden Israëliërs door massaal de straat op te gaan. De protesten hebben niet geholpen: de prijzen van levensmiddelen en huizen blijven stijgen.

Centrum Jeruzalem

Neem het centrum van Jeruzalem. Daar is de laatste jaren flink gebouwd. Niet voor Israëliërs, maar voor schatrijke buitenlanders. Als de huizen al zijn verkocht, worden ze toch maar enkele weken per jaar bewoond. Projectontwikkelaars doen vaak al niet eens meer hun best om in het Hebreeuws aan te kondigen dat de huizen te koop zijn.

De staatscontroleur stelde deze week in zijn jaarrapport dat megabedrijven en magnaten hun winsten opschroeven door allerlei belastingvoordeeltjes. Een deel van de bevolking echter gaat gebukt onder een zwaar belastingregime en hoge kosten van levensonderhoud. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter.

De scheefgetrokken verhoudingen tussen prijzen en lonen vormen niet het enige probleem. Academici trekken weg omdat zij in het buitenland meer mogelijkheden hebben. Twee Israëlische wetenschappers die vorige week de Nobelprijs voor scheikunde wonnen, wonen in Amerika. Zij zijn de mensen die Israël hard nodig heeft.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close