De Tweede Tempel

Wie zich een idee wil vormen hoe de Tweede Tempel en de stad Jeruzalem er tweeduizend jaar geleden uitzagen, kan terecht bij het Israël Museum. Op het terrein van het museum bevindt zich een maquette, die in 1964 werd aangelegd naast het Holy Land Hotel in Jeruzalem. Daar moest het miniatuurstadje weg vanwege huizenbouw.

De nieuwe locatie bij het Israël Museum is beter geschikt. De maquette bevindt zich naast het Heiligdom van het Boek. Dat is het gebouw in het Israël Museum waar de Dode Zee rollen worden bewaard. Het model is zodanig aangelegd, dat bezoekers het van alle kanten goed kunnen bekijken.

Wat het meest in het oog valt, is de glorieuze Tweede Tempel, die stond op de 743 meter hoge berg Moria. Deze plek speelde een belangrijke rol in het leven van Jezus en de apostelen. Koning Herodes de Grote, die regeerde van 37 voor Chr. tot 4 voor Chr., liet de Tweede Tempel grondig verfraaien. Hij probeerde zich op deze wijze geliefd te maken bij de Joden.

 Dikke muren

De renovatie van de tempel zelf was binnen anderhalf jaar klaar. Dat dat zo snel ging, was omdat Herodes 11.000 man aan het werk had gezet. Maar de bouwwerkzaamheden om de berg heen waren zelfs in de jaren ‘60 na Chr. nog niet afgerond. Herodes liet grote, ruim vier meter dikke muren om de berg heen zetten. De muren waren zo massief dat ze aardbevingen doorstonden. Tot op de dag van vandaag zijn ze te zien.

Een mikwe waarin pelgrims zich baadden om zich ritueel te reinigen voordat ze de Berg des Heren betraden. Foto: © Alfred Muller
Een mikwe waarin pelgrims zich baadden om zich ritueel te reinigen voordat ze de Berg des Heren betraden. Foto: © Alfred Muller

In de ruimte tussen de muren en de berg verscheen een constructie van gewelven. De ruimtes werden met puin opgevuld. Hierdoor ontstond een groot, magnifiek plein rondom de tempel. Het tempelplein heeft de vorm van een trapezium. Met zijn 14,4 hectare vormt het gebied momenteel een zesde deel van de huidige, ommuurde oude stad van Jeruzalem.

Op de berg staan twee islamitische heiligdommen, de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee. Moslims verboden Israëlische archeologen onderzoek te verrichten op de berg. Daarom zijn de archeologische gegevens op de berg zelf schaars.

Huldapoorten

Waar wel uitgebreid onderzoek is verricht, is aan de zuidzijde en de zuidwestzijde van de Tempelberg. In de Tweede Tempelperiode (516 voor Chr. –  70 na Chr.) bevonden hier zich tal van rituele baden. Pelgrims konden via de Huldapoorten in de zuidelijke muur naar de tempel toe.

Trappen aan de zuidzijde van het tempelplein die toegang gaven tot de tempel. In de muur is aan de linkerzijde nog een boog van een van de Huldapoorten te zien. Foto: © Alfred Muller
Trappen aan de zuidzijde van het tempelplein die toegang gaven tot de tempel. In de muur is aan de linkerzijde nog een boog van een van de Huldapoorten te zien. Foto: © Alfred Muller

De twee Huldapoorten bestaan uit een dubbele poort, die slechts gedeeltelijk is te zien, en een driedubbele poort. Beide poorten zijn dichtgemetseld. Pelgrims liepen via trappen in de richting van de poorten. De trappen waren gedeeltelijk uitgehouwen in de rots en gedeeltelijk aangelegd met stenen. Ze zijn nu gerenoveerd, zodat tegenwoordig bezoekers er zich een voorstelling van kunnen maken hoe de Joden destijds naar de tempel liepen.

De geschiedenis van de Tempelberg begon ongeveer 3000 jaar geleden. Koning David kocht op de Berg Moria een dorsvloer van Arauna, ook bekend als Ornan. Op deze plek zou Davids zoon Salomo het Huis des Heren bouwen. De Stad van David lag ten zuiden van Moria, op een afstand van ongeveer 250 meter. Het gebied tussen de Stad van David en Moria heet Ophel. Het woord betekent op en neer gaan. Een toepasselijke naam, want de berg was steil.

Aan de Eerste Tempel kwam een einde, toen de Chaldeeën in 587 voor Chr. het land veroverden. Onder Zerubbabel zou in 516 voor Chr. de Tweede Tempel worden gebouwd. Pas vijfhonderd jaar later zou Herodes de tempel zijn magnifieke aanzien geven.

Zie ook >> de Berg Sion.

Beeld boven: de maquette bij het Israël Museum.

Beeld @ Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close