Jezus als Palestijn

ALMU20111224_4375
Processie in Bethlehem onder het portret van de vroegere Palestijnse leider Yasser Arafat. Foto: © Alfred Muller

Jezus was een „Palestijnse boodschapper” die licht zou geven aan miljoenen. Dat zei de Palestijnse president Mahmud Abbas in zijn kerstboodschap.

Natuurlijk is dat onzin. Jezus was geen Palestijn en evenmin een Israëliër, maar een Jood. Er zijn aanwijzingen dat de term Palestina in de tweede eeuw werd uitgevonden door keizer Hadrianus, mogelijk met het doel de Joodse band met Judea te verzwakken. De Palestijnse nationale identiteit is een modern verschijnsel en begon pas in de afgelopen tientallen jaren een prominente rol te spelen.

Waarom dan deze uitspraak? Palestijnen hebben in het verleden allerlei pogingen gedaan om aan te tonen dat ze eeuwenoude wortels hebben in het Heilige Land. Er loopt volgens hen een rechtstreekse lijn van de vroegere bewoners naar het huidige Palestijnse volk. Ja, ze zouden zelfs veel oudere wortels hebben dan de Joden.

“Palestina man”

De jaarlijks verschijnende Palestijnse Passia-agenda meldde eens dat sinds de ontdekking van „de Palestina man” in een grot in 1925 er een toenemend begrip is gekomen voor de rol die Palestina heeft gespeeld in de ontwikkeling van de menselijke cultuur. We lezen daarin ook dat „de oudste inwoners van Palestina een miljoen jaar geleden al in het land woonden.” De Palestijnse onderzoeker Walid Khalidi berekende dat Palestijnen al „vanaf 600.000 voor Chr.” wortels hadden in het heilige land, terwijl de „Israëlitische verovering van Kanaän” pas in circa 1250 voor Chr. begon. Nieuwkomers dus.

Ook Palestijnse christenen hebben op dit gebied krasse uitspraken gedaan. Zij noemden Jezus en de eerste apostelen Palestijnen. De vroegere Latijnse bischop Boulos Marcuzzo stelde „in alle nederigheid, trots en kracht” dat de Palestijnse christenen „de familie van Jezus” zijn. „We zijn de Kerk van het Heilige Land, opgericht door geen ander dan onze Heere zelf.” Aartsbisschop Elias Chacour schreef dat zijn voorouders de eersten waren die de Zaligsprekingen hoorden en de Heere vergezelden van het ene hoogtepunt naar het andere. En wie waren de eersten die het Evangelie verkondigden? Juist, ook dat waren Palestijnen.

Veronderstelde geschiedenis

De Joodse achtergrond van de Bijbelse personen wordt in de regel totaal genegeerd. Maar – en dat is het cruciale punt– in nationalisme is niet de feitelijke geschiedenis van belang, maar de veronderstelde geschiedenis. Het is deze vermeende geschiedenis die het nationale bewustzijn opbouwt en de mensen helpt zich een volk te voelen.

Maar het is onverstandig van Abbas dat hij zich van dergelijke uitspraken bedient. Voor de eigen achterban zijn deze slogans misschien leuk, maar de opponenten van een Palestijnse staat kunnen zeggen dat Palestijnen de geschiedenis verdraaien en dus niet serieus hoeven te worden genomen. Dergelijke retorische kunstgrepen zijn ook helemaal niet nodig. Het Palestijnse volk en de Palestijnse nationale identiteit bestaan vandaag namelijk wel degelijk. Ook zonder de Bijbelse personages.

Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto. Elke week in het RD.nl de rubriek ‘Israël Ingezoomd’.

* * *

Zie ook: Bestaat er een Palestijns volk?

 

24 gedachten over “Jezus als Palestijn

 1. Goed verhaal, Alfred. Gelukkig zijn alle christenen (Palestijns, Joods, Nederlands, enz) familie van Jezus volgens Zijn eigen zeggen in Mattheus 12:50 en Marcus 3:35.

  1. Ruud, je lijkt met je reactie te willen zeggen: Al kramen ze nog zoveel onzin uit, ze zijn familie van Jezus. So what? – Wat vind jij van de beschamende onzin die deze christen-Palestijnen uitkramen?

 2. Alfred, dank voor deze opsomming van dwaasheden die uit de koker van Palestijnen en christen-Palestijnen voortkomt:
  1. Abbas: Jezus was een Palestijn
  2. Walid Khalidi: “berekende” dat Palestijnen er al 602.000 jaren wonen
  3. Boulos Marcuzzo: Palestijnen zijn familie van Jezus
  4. Chacour: Palestijnen hoorden de Zaligsprekingen en waren de eerste evangelieverkondigers

  Vooral die laatste uitspraak van de bij veel christenen geliefde Chacour, laat werkelijk het dwaze denken van deze man zien. In dat denken worden de Joden in Jezus’ tijd gezien als “Palestijnen”. Dit is geen onnozelheid maar een diepe politieke drang om Joden weg te redeneren uit Israel.

  Maar Alfred, ook nu weer ga je in je laatste zin de mist in: Het Palestijnse volk bestaat echt pas sinds Arafat. Daarvoor heetten zij gewoon Arabieren en waren nooit een apart volk. En zij zouden heel kwaad zijn geworden als je hen een Palestijns volk had genoemd. Een Arabisch volk met een afdeling met de naam Palestijns volk heeft nooit bestaan. Dat is slechts bedacht (nogmaals: door Arafat dus) om te trachten een “Palestijnse” staat naast Israel af te dwingen.

  Wat overigens niet gaat lukken. Let slechts op de uitlatingen van “Palestijnse” leiders (Arabische dus), die in feite duidelijk maken dat zij alleen heel Israel willen.

 3. De totale lariekoek van de Palestijnse propaganda, ook via geschiedsvervalsing, goed dat u er aandacht aan besteed.

  Kent u de Palestijnse heilige drie-eenheid al?
  http://likud.nl/2012/12/palestijnse-heilige-drie-eenheid-jezus-arafat-en-abbas/

  En volgens de Palestijnse televisie is het graf van Jezus het beste bewijs dat Palestijnen al duizenden jaren bestaan!
  http://likud.nl/2013/12/het-graf-van-jezus-is-het-bewijs-palestijnen-bestaan-2-000-jaar/

  Fantastisch toch, dat dat hun beste bewijs is?

 4. Het is een trieste zaak, als politieke propaganda een theologisch vernisje krijgt. Niets anders dan ketterij.

 5. Je kletst weer je gebruikelijke racistische onzin, Harry. Al voor 1948 waren er zowel Joodse als Arabische Palestijnen. Vraag het maar een willekeurige Palestijn. Bovendien: waar staat geschreven dat mensen zich na bijvoorbeeld 1960 zich niet meer als een volk mogen groeperen? In het artikel https://alfredmuller.net/2013/06/10/bestaat-er-een-palestijns-volk/ staan wat aardige voorbeelden van andere volkeren die ook pas zeer recent gevormd zijn, vaak ook uit nationalistische motieven. Daar zeurt niemand over.

  Inderdaad Bas, ketterij is het zeker, alleen zie je ook aan de religieus-rechtse Israelische kant dat politieke propaganda met doorgaans uit hun verband getrokken Bijbelverzen gelardeerd wordt. Palestijnen hebben zeker niet het patent op politiek mengen met religie en het verdraaien van feiten.

  1. Kun je een voorbeeld geven van het uit hun verband trekken van Bijbelverzen door religieuze Joden?

 6. Bets Jansen 6 jan 2014 — 21:37

  Ik denk dat er hier teveel de nadruk wordt gelegd op de vraag of Jezus een Palestijn was, al dan niet. Waar het om gaat is dat de Palestijnen al decennia lang voor politieke doeleinden Jezus proberen te ontjoodsen. Zij voelen zich daarbij gesterkt door b.v. Nederlandse Sabeel-predikanten die Jezus openlijk betitelen als “Palestijn avant la lettre” en daarbij b.v. de Davidische afstamming van Jezus betwisten. Het is niets anders dan weer een variant op de vervangingsleer.

  1. Beste Bets, als “Nederlandse Sabeel-predikant” (zo krijg je er dus weer makkelijk titels bij) ben ik benieuwd wie van mijn collega’s dit zo gezegd heeft – en nog meer of hij/zij ermee bedoeld heeft, wat u hier suggereert.
   Aangezien de naam “Palestina” pas ongeveer 100 jaar nadat Jezus op aarde verkeerde is ontstaan, kunnen de bewoners van dat gebied pas vanaf plm. 130 na Chr. “Palestijnen” worden genoemd. Het “avant la lettre” duidt dit natuurlijk ook aan.

   Wat niet kan worden ontkend, is dat Jezus leefde en werkte in het gebied dat later Palestina heette en dat hij voortkwam uit de destijds autochtone bevolking. Volkenkundigen van heden ten dage durven de stelling aan dat veel van de huidige Palestijnen naar alle waarschijnlijkheid meer Joods bloed in zich dragen dan de Asjkenazisch-Joodse immigranten vanaf de Eerste Alia (eind 19e eeuw).

   Het vergelijkingspunt voor christelijke Palestijnen kan dan worden: Jezus leefde als autochtone inwoner van wat later Palestina zou gaan heten, en ook onder een bezetting van “vreemden uit het westen”. Het gaat er dan niet om Jezus te “ontjoodsen”, maar om voor Palestijnen Jezus te bewaren als “een van ons” (vergelijkbaar met de intimiteit van “Immanuël”). Voor ons Westerlingen is na de verschrikkingen van de Shoa de identificatie van Jezus als Jood, makkelijker, logischer en vanzelfsprekender dan voor Palestijnen die niet worden geconfronteerd met Joden die “slachtoffer par excellence” zijn, maar met Joden die voor hen bezetters, indringers en onderdrukkers zijn. Door het optreden van de staat Israël is dat namelijk de associatie die veel Palestijnen, zeker in de bezette gebieden, hebben. En ook christelijke Palestijnen willen niet dat hun Heer en Heiland wordt geassocieerd met onrecht en onderdrukking. Zoals in Zuid-Amerika de bevrijdingstheologie Jezus “neerzet” als “arme onder de armen” en “verdrukte onder de verdrukten” – zo stellen Palestijnse bevrijdingstheologen Jezus voor als “Palestijnen onder de Palestijnen” – die in alle dingen met hen meelijdt aan het onrecht dat hun wordt aangedaan. Dat is geen ontkenning van Jezus’ Joods zijn, maar een erkenning van Jezus’ Messiasschap als Lijdende Knecht des Heren. En als het daarop aankomt, is het goed om eens zelf met Palestijnse christenen over deze dingen in gesprek te gaan, in plaats van hen van afstand zo makkelijk te veroordelen en aan de kant te schuiven.

  2. Johan van den Berg, niets ten nadele van jou persoonlijk, maar kijk, zo tracht dus een Sabeelpredikant Jezus te ontJoodsen. Ik vat het pleidooi even samen. Hoewel het helemaal niet gaat over het al of niet Joods-zijn van de Arabische bewoners van “Palestina”, en de vraag hoeveel Joods bloed er wel in hun aderen zou stromen, zou dit volgens jou moeten aantonen dat de Arabische Palestijnen toch wel meer recht hebben om daar te wonen dan de Joden die daar wonen. Die zouden waarschijnlijk minder Joods zijn, weet jij ons te vertellen. Vervolgens kom je als dominee met het verhaal dat een Joodse Jezus niet acceptabel zou zijn voor christelijke Palestijnen, en een Palestijnse Jezus wel, dus… dus moet Jezus anders gepresenteerd worden.

   Nou, zo mooi zouden Arafat en Abbas het niet kunnen uitleggen. En passant worden Joden nog even getypeerd als “bezetters, indringers en onderdrukkers”. Ben je nou een anti-Israelpredikant of niet? Zo wordt de verknipte Sabeelideologie voor iedereen wel duidelijk.

 7. Bas, een aantal Joodse kolonisten verdedigt hun handelwijze jegens Palestijnen met het aanhalen van Bijbelverzen over dat God hen het land zou hebben gegeven, omdat Hij Abraham een landbelofte gaf zodat Palestijnen er vandaag de dag geen rechten zouden hebben. Wat ze vergeten is wat er in Leviticus 25:23 staat dat alleen Hij de eigenaar is en dat wij – Joods of niet – slechts de vreemdelingen zijn die bij Hem te gast zijn. Het kan dus niet zo zijn dat elke niet-Jood dus van zijn land kan worden gegooid, alleen omdat het ten westen van de rivier de Jordaan ligt.

  1. Hier plaats je een bizar extreem standpunt aan Joodse zijde naast het Palestijnse gemeengoed? Overigens is het evident dat jij Leviticus 25:23 uit z’n verband trekt. Kun je uitleggen wat die tekst te maken heeft met niet-Joden?

  2. Zo bizar extreem is het niet. Zeker gezien het groeiend aantal price-tag attacks op Palestijnse eigendommen – ook van christenen – komt het meer voor dan je denkt (of wilt weten).

   De kern van die tekst is zeker niet uit zijn verband getrokken. Er wordt inderdaad vaak overheen gelezen alsof het een losse en verder niet zo relevante flodder is, maar uit de hele Bijbel kun je zien dat God inderdaad alleen Zichzelf als de enige eigenaar van het land beschouwt en Zich te allen tijde het recht voorbehield (en voorbehoudt!) om zich slecht gedragende gasten (Joods of niet!) van het land te (laten) verwijderen. Daarbij maakt Hij geen onderscheid.

  3. Ruud, het is extreem om het Palestijnse extremisme, dat gepromoot wordt door PA, PLO, Fatah en Hamas, tegenover soms voorkomende Joodse misdaden te stellen, die door Israel veroordeeld worden én voor de rechtbank gebracht worden. Ruud, weer een staaltje van verdraaien van de feiten.

   Ruud, Leviticus 25:23 wordt door jou evident uit zijn verband gerukt. Je reageert met een losse flodder, een dooddoener – dat God alleen eigenaar van het land is – wat gewoon een halve waarheid is. Immers, juist dit hele hoofdstuk Lev.23 zegt dat Israel zeker in dit land zal wonen, juist omdat het ZIJN land is, en Hij gaf dit land aan Israel. Jij verdraait dus de tekst, alsof het land niet van Israel is, maar van God. En de rest verzwijg je. Maar daar komt nog wat bij.

   God heeft inderdaad het recht een ongehoorzaam volk van het land te verwijderen, maar dat doet niets af aan zijn eeuwige beloften, en ook niet aan alle profetieën over hun terugkeer. In feite is in het verleden het land dan wel van Israel afgeroofd, maar het land wordt nooit door God aan andere volkeren gegeven, en zeker niet als een eeuwige bezitting. Ook niet aan Arabieren of Palestijnen, want dat zijn nu juist die omringende volken die de afgoden dienen, en waarover God zijn oordelen zal uitgieten als ze zich wensen te vertillen aan Jeruzalem. Ook zal God dat land niet geven aan christen-‘Palestijnen’ of aan andere christenen. Die hebben, zoals jij ook wel weet, nooit de belofte gekregen van een land in het Midden-Oosten met Jeruzalem als hoofdstad.

   Ruud, voor de zoveelste keer lees ik die slotzin van je: “Daarbij maakt Hij geen onderscheid”. Nou, natuurlijk maakt God WEL onderscheid: Hij heeft een uitverkoren volk, dat Hij Zijn geliefde noemt. En als jij je Bijbel leest, weet je ook hoe Hij reageert als iemand zich tegen Zijn oogappel keert.

  4. Harry,

   Je beweert dat het land door God nooit aan anderen gegeven is, maar door anderen is “afgeroofd”.
   Blijkbaar heb je dan nog niet gelezen wat God in Jesaja 44:28 en 45:1 en 13 over de niet-joodse Perzische koning Cyrus zegt. God noemt Cyrus daar “mijn herder” en “mijn gezalfde” (ja: mijn messias !!!!).
   En zeker dat is o.a. omdat Cyrus de ballingen laat terugkeren. En daarmee is dus ook de belofte van terugkeer vervuld.

   Christelijke Palestijnen dienen trouwens geen afgoden. Je schijnt er nogal moeite mee te hebben dat er Palestijnen en Arabieren in soorten en maten bestaan – even als Joden trouwens.
   Bovendien verschillen christenen (en niet de minste) al vanaf de 7de eeuw van mening over de “status” van de islam: er zijn er die beweren dat de islam een soort christelijke sekte is die evenwel dezelfde God dient als de joden en de christenen, terwijl anderen de islam als “uitvinding van de duivel” beschouwen.

   Het ligt gewoon niet zo zwart-wil als jij wilt laten schijnen: Joden die soms (bijna per ongeluk) over de schreef gaan tegenover Palestijnen (ik laat de aanhalingstekens weg), tegenover haatdragende Palestijnen en/of Arabieren die er van hun eerste tot hun laatste ademtocht op uit zijn om heel Israël in te pikken en alle Joden uit te moorden. Als dat laatste echt zo was, dan bestond de staat Israël nu niet meer.
   Gelukkig zijn de meeste Arabieren en Palestijnen, net zoals de meeste Joden en christenen, vredelievende mensen die gewoon in goede verstandhouding met hun buren willen leven. Dat houdt onder andere in dat je je schutting netjes op de erfscheiding zet en niet midden bij je buurman in de tuin, zoals de staat Israël dat de laatste 10 jaar aan het doen is. Het is niet vreemd dat christelijke Palestijnen hierbij verwijzen naar de geschiedenis van de wijngaard van Nabot. De Israëlische regering zou beter moeten weten… En lang niet alles wat de Israëlische regering doet, doet ze naar de wil van het volk, laat staan naar de wil van God.

   Tot slot: het is wel degelijk zo dat God de eigenaar is van het land – dubbelop zelfs: als schepper is Hij eigenaar van heel de aarde, en als God van Abraham, Izak en Jakob ook de eigenaar van het aan het volk Israël geleasede beloofde land. Ook voor hen geldt de waarschuwing uit Jeremia 18.

  5. Johan van den Berg, je begint met een onware voorstelling. Want ja, ik heb het echt WEL gelezen. En God heeft nooit het land aan Cyrus gegeven.

   2e verdraaiing: ik heb niet beweerd dat christelijke Palestijnen de afgoden dienen.

   3e verdraaiing: dat Israel nog bestaat ligt echt niet aan de goedheid van de “Palestijnen”, of liever: de Arabieren, maar aan de God van Israel die zijn teruggekeerde volk bewaart.

   4e verdraaiing: het zou misschien kunnen zijn dat de meeste Arabieren vredelievende mensen zijn, maar denk maar niet dat de minderheid die de Sharia nastreeft daar van onder de indruk is.

   5e verdraaiing: de ‘schutting’ staat er niet om de grens af te bakenen, daarover wordt trouwens druk overlegd, maar om niet vermoord te worden door Palestijnen.

   6e verdraaiing: het land heeft God hen gegeven als een eeuwige bezitting (Genesis 13:15), en het zeker niet geleased of verhuurd.

   Wat een verdraaiingen, Johan. En daarbij… ben jij (noem jij je) dominee…

 8. Ruud, is Jezus een Jood? Wat is je antwoord daarop, ja of nee?

 9. Harry, ik zie je hier jezelf overtreffen in de haatdragende extremistische demoniserende leugens die je uitslaat over Palestijnen en Arabieren. Ik zie nergens in de hele Bijbel dit soort taal uitgeslagen worden over mensen die afgoden dienen. Als je dit soort onzin over Joden zou uitslaan zou je terecht voor antisemiet worden uitgemaakt.

  “….het Palestijnse extremisme, dat gepromoot wordt door PA, PLO, Fatah en Hamas, tegenover soms voorkomende Joodse misdaden te stellen, die door Israel veroordeeld worden én voor de rechtbank gebracht worden. ”
  – Er is voor de price-tag attacks nog vrijwel niemand veroordeeld of zelfs maar opgepakt. Het gebeurt een enkele keer, maar meestal gaat het de doofpot in. Dat heeft ook te maken met het feit dat Israëlische veiligheidsdiensten veel voorzichtiger moeten omgaan met Joodse verdachten dan met Arabische. Een aantal voorbeelden van dit verschil kun je vinden op http://www.caabu.org/news/blog/martial-law-west-bank-discrimination-action . Een recent voorbeeld was het verhaal in de Jerusalem Post (zie http://www.jpost.com/National-News/NGO-accuses-Israel-of-torturing-Palestinian-children-during-winter-storm-336685) over Palestijnse kinderen die tijdens de recente winterstorm in en rond Israel buiten in kooien waren opgesloten. Het is volstrekt ondenkbaar dat dit met Joodse kinderen gedaan zou worden en dat is echt niet omdat Joodse kinderen allemaal van die vredelievende engeltjes zouden zijn. Inderdaad, de minister van justitie maakte er een einde aan, toen ze ervan hoorde, maar het idee alleen al. Het vernielen van eigendommen (waaronder het in brand steken van huizen waar nog mensen in zitten) kan terecht ook als terreur worden beschouwd en gelukkig doet zelfs de Israëlische minister van defensie dat. Eenieder die de Israëlische pers (ook rechts) bijhoudt kan dat bevestigen.

  Je kunt je afvragen of je alle landbeloften zo politiek op de huidige staat Israel van toepassing mag verklaren. Bijvoorbeeld: de grenzen van de staat Israël in de Bijbel variëren behoorlijk gedurende Bijbelse tijden, dus over welke grenzen praat je eigenlijk? Hoe dan ook, de landbelofte betekent nog niet dat elke willekeurige Jood elke willekeurige niet-Jood van zijn land mag gooien. Ongeveer 40% van de huidige Joodse nederzettingen is op Palestijnse privégrond gebouwd. Deze cijfers zijn nooit door de Israëlische regering weerlegd. Als jij kennelijk Leviticus 25:23 als een halve waarheid beschouwt, dan is dat een bewijs dat jij de Bijbel opvat zoals je het uitkomt, dus je negeert alle verzen die je niet aanstaan.

  De stelling dat Arabieren en Palestijnen afgoden dienen is een demoniserende leugen en ook al zou het waar zijn dan blijven de Bijbelverzen als Leviticus 19:33-34 en Ezechiel 47:21-23 onverkort van kracht. Joden erkennen Jezus ook meestal niet en daarmee verwerpen ze dus ook God zelf, omdat de Vader en de Zoon één zijn en dus niet los verkrijgbaar zijn, ook niet voor Joden, ook niet tijdelijk. Ik vind het hypocriet en een bewijs van je anti-Arabische haat en je meten met twee maten dat je dat bij Joden geen probleem vindt, maar alleen over moslims tekeer gaat en alle Palestijnen en Arabieren ook nog over een kam scheert.

  Ik heb op https://alfredmuller.net/2013/12/24/palestijnse-christenen-onder-druk-maar-waardoor/ een flink aantal Bijbelverzen geciteerd waarin de stelling “God maakt geen onderscheid” letterlijk voorkomt. Die zul je dan waarschijnlijk ook als halve waarheid beschouwen, want je hebt met je eigen woorden al eerder aangetoond dat je de Bijbel opvat zoals het je uitkomt.

  René, ik heb nooit ontkend en meerdere keren zelfs bevestigd dat Jezus een Jood is. Alleen zijn daarom nog niet alle Joden dus (als) Jezus en ze wel als zodanig beschouwen is een vorm van afgoderij. Jezus maakt zelf op meerdere plaatsen in de Bijbel (ook geciteerd op https://alfredmuller.net/2013/12/24/palestijnse-christenen-onder-druk-maar-waardoor/ ) ook duidelijk dat Hij net als Zijn Vader geen onderscheid maakt. Hij zegt zelfs dat Hij eenieder die Gods wil doet als Zijn broer, zuster of moeder beschouwt. Hij heeft dus geen lievelingetjes, ook geen biologische. Palestijnen zijn Hem even lief als Joden. Laat dat een voorbeeld voor u zijn, mijne heren.

 10. Overigens valt het nog maar te betwijfelen of de Heere Jezus geen Israëliet is.
  Als je het geslachtsregister in de bijbel volgt dan is Hij geboren uit het geslacht van Abraham, Isaäc en Jacob(=Israël). Een ieder die geboren is uit dit geslacht is een Israëliet. En het staat in de bijbel vast dat de zoon van David is geboren uit het geslacht van Abraham, Isaäc en Jacob. De zoon van David die eens vanuit Jeruzalem zal regeren.

  Psalm 125:2 Zoals de bergen Jeruzalem omringen. Zo omringt de Heer zijn volk van nu tot in eeuwigheid.

 11. Alfred schrijft: Het Palestijnse volk en de Palestijnse nationale identiteit bestaan vandaag namelijk wel degelijk.

  Ik denk dat je dit anders moet formuleren. Het zijn in Israël woonachtige arabieren die zich rond 1964 een Palestijns volk zijn gaan noemen. Dat ze daar wonen is niet erg, maar dat ze het land als Palestijnse natie willen claimen, het land dat door God is toegezegd aan Abraham, Isaäc en Jacob, is naar mijn mening zeer laakbaar.

  Ik citeer een gedeelte uit Joël 4:2b “want zij hebben mijn volk Israël, mijn eigendom, onder vreemde volken verstrooid, ze hebben mijn land verdeeld.

  En naar mijn mening is één ding duidelijk, God zal niet toestaan dat Zijn land wordt verdeeld. Want dat is namelijk wat de Palestijnen willen. Bovendien claimen ze de helft van de stad van koning David. De wereld, de VN en Ruud, staan te popelen om onder het mom van rechtvaardigheid, het land te verdelen! Maar één ding wordt telkens vergeten, wat is hierin de wil van God!

 12. Nee, René, Alfred formuleerde dit zeer correct. De Westbank is niet Israël en Israel wil de Westbank niet eens hebben (in ieder geval niet annexeren), dus die Palestijnen wonen niet in Israël en ja, hun identiteit bestaat wel degelijk en iedereen die er geweest is (en niet alleen maar wat op 3300 km afstand roeptoetert) kan dat bevestigen.

  God heeft toegestaan dat de Babyloniërs het land in 586 BCE verdeelden en later stond Hij het de Romeinen in 70 CE weer toe. Abraham verdeelde het land toch ook met Lot in Genesis 13 om de ruzie tussen hun herders te bevestigen. Het principe van land voor vrede stamt al uit oude Bijbelse tijden, René.

  Verder citeer je Joël 4:2 uit zijn verband. Ten eerste vergeet je de voorwaarde in vers 1. Ik zie het op korte of middellange termijn nog niet gebeuren dat de volken massaal optrekken naar de vallei van Josafat. Ten tweede vergeet je vers 3 te citeren waarin vermeld staat dat ze jongens voor wijn en meisjes voor hoeren hebben geruild. Wie heeft zich hieraan vandaag de dag schuldig gemaakt? Je kunt niet zomaar Bijbelverzen die een situatie van toen beschrijven naar de 21e eeuw transporteren. Nu laat je het lijken alsof de Palestijnen het volk Israël onder vreemde volkeren verstrooid zouden hebben, hetgeen natuurlijk onzinnig is.

  Rechtvaardigheid is ook de wil van God, René. Verbeeld jij je niet dat Jesaja 55:8-9 niet ook voor jou geldt, dus wees wat voorzichtiger met Gods wil te plakken op allerhande politieke stellingnames.

 13. Die (on)bijbelse uitleg van jou die kennen we inmiddels wel Ruud. Jij weet de bijbel precies zo uit te leggen dat het allemaal niets met Israël te maken heeft. Met je gedraai en je vervangingstheologie ben je de bijbel aan het Ontjoodsen. De hoofdwortel zaag je weg en je legt er je eigen christelijke wortels voor in de plaats. Je zegt nog net niet dat Jezus een Palestijn is, maar als je dat bijbels zou kunnen aantonen zou je het zeker niet nalaten.
  Als christelijke Palestinianist ben jij bekwaam in de propagandistische kunst van “labelen”. Door Israël te voorzien van zulke gevoelige labels als “apartheid”, “etnische zuivering” en “bezetting”, heb jij je gekeerd tegen het Joodse Volk en de Joodse staat.

  Uit diverse bijbelteksten blijkt dat de strijd rond Israël tenslotte in een wereldwijd conflict zal ontaarden. Er zal verlossing zijn voor Israël want de Here heeft Zijn volk bijzonder lief en heeft het bestemd tot een grote opdracht voor de hele wereld. En hoewel Israël nu door de meeste volken wordt veracht is het door God uitverkoren om in het laatst der tijden een bron van zegen te worden voor alle volken. De wereld kan er zeker van zijn dat tenslotte God Zijn plannen met Israël volvoeren zal, want Hij is getrouw en Zijn plannen falen niet.

  Israël is niet gewenst in deze wereld. Die weerzin wordt al beschreven in Psalm 83:5 Komt laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.

  Men is druk bezig Gods volk op allerlei gebied te kleineren en te isoleren. Vandaag vecht het volk van Israël nog voor haar voortbestaan. Maar allen die de “steen Jeruzalem” heffen, zullen zich deerlijk verwonden (Zacharia 12:3). God zegt niet, dat Hij de naties die zich tegen Israël keren zal straffen! Nee, Hij zegt:,, Ik zal hen zoeken te verdelgen” De Here zal zoeken te verdelgen wie zich verzet tegen de volvoering van Zijn plan met Israël. En dit plan is de oprichting van Zijn Koningsheerschappij op aarde, vanuit Jeruzalem.

  Het volk van Israël dient liefde te ontvangen inplaats van haat want door hen is de openbaring van God tot de wereld gekomen. Zij gaven de wereld de kennis van God en uit hen is de Here Jezus geboren. God heeft de kinderen van Israël gebruikt om de hele wereld te zegenen en dit is vervuld, want door hun val is Gods heil tot de einden der aarde gekomen. Uit elke taal en natie zijn mensen verlost door het bloed van het Lam. In Galaten 3:29 staat dat ook zij die van Christus zijn zaad zijn van Abraham en naar de belofte erfgenaam. Een ieder die Jezus in zijn leven heeft aangenomen als Verlosser, behoort tot de familie van de oudere broeder (ik weet het Ruud staat nergens in de bijbel) Israël. Niet iedereen probeert de ‘Rots’ Israël te vernietigen.Er zijn ook mensen die Israël zegenen en steunen. Hun lot hangt samen met dat van Israël voor wie zij de ‘vreemdeling’ binnen de poorten zijn. Het zijn de eenlingen, de enkelingen uit de volkeren die liefde voelen voor Gods volk. Israël noemt hen liefkozend: ‘de Rechtvaardigen’. Het bestaan van het Joodse volk is hét bewijs voor het bestaan van God.

  Het is triest Ruud dat jij je geloof stelt in valse gerechtigheid, gebaseerd op je eigen wijze van bijbeluitleg. Je bent blind voor de geestelijke strijd die gaande is rondom Israël en Jeruzalem. Je fixeert op gerechtigheid voor het Palestijnse volk en degradeert Gods uitverkoren volk met labels als bezetters, apartheid, mishandelen van palestijnse kinderen, geweldsdelicten, racisten, haatzaaien etc. En daarnaast zijn al je uitspraken pro-palestijns. Tegen elke Joods bijbels argument komt een tegen Joods argument of een argument waarin naar jouw mening bijbels gezien Israël niet Gods oogappel is. Tegenover een negatieve palestijnse uitleg komt er een anti-Israël uitleg. Met standaard woorden als plaatjesboek, puzzelboek, spoorboekje, roeptoeteren, probeer je de christenzionisten onderuit te halen. Je hebt altijd het laatste woord, maar in deze kwestie is het nog maar de vraag wie uiteindelijk het laatste woord zal hebben.

  Alleen God weet hoe de dingen zich de komende tijd zullen ontwikkelen. Het Joodse volk heeft een eeuwig verbonden relatie met God en daar kan de wereld niets aan veranderen. Ieder plan van de Wereldleiders dat indruist tegen Gods bedoelingen zal onder een oordeel vallen. De Bijbel zegt nadrukkelijk dat de Schepper van hemel en aarde het Heilige Land heeft uitgekozen als de plaats die Hij Zijn thuis noemt, waar Hij voor altijd wil wonen met Zijn volk. Wee diegenen, die daar verandering in willen brengen. Over het Bijbelse land valt niet te onderhandelen. Dit land behoort aan de kinderen van Israël. Niemand heeft het recht om daar anders over te beslissen. Zelfs Israëlische leiders hebben dit recht niet. Israëls grenzen zijn in Gods Woord vastgelegd.

  1. René,

   “Met je gedraai en je vervangingstheologie ben je de bijbel aan het Ontjoodsen.”
   – Waar baseer je deze onzin op?

   “Je zegt nog net niet dat Jezus een Palestijn is, maar als je dat bijbels zou kunnen aantonen zou je het zeker niet nalaten.”
   – Nu klets je echt uit je nek. Ik heb meerdere keren duidelijk en nadrukkelijk gezegd dat Jezus Joods is.

   “Als christelijke Palestinianist ben jij bekwaam in de propagandistische kunst van “labelen”. Door Israël te voorzien van zulke gevoelige labels als “apartheid”, “etnische zuivering” en “bezetting”, heb jij je gekeerd tegen het Joodse Volk en de Joodse staat. ”
   – Ik heb bij mijn weten de term apartheid niet gebezigd. Ik heb wel een keer gezegd dat ik het maar een label vind. Verder heb ik Israël in het algemeen niet voorzien van die gevoelige labels. Alleen kunnen sommige acties van de staat Israël wel als zodanig worden beschouwd. Vraag het maar aan Palestijnse christenen in gebied C van de Westbank. Dat is de 60% van het grondgebied dat volledig onder Israëlisch bestuur staat. Kijk maar naar de Palestijnse christen Javier bij wie Andries Knevel op bezoek gaat uit de tweede aflevering van de serie Kerstgroeten uit Bethlehem (http://www.eo.nl/geloven/programma/kerstgroeten-uit-bethlehem/aflevering-detail/aflevering/kerstgroeten-uit-bethlehem-1/) of bekijk de website van Daoud Nassar die de organisatie Tent of Nations runt (zie http://www.tentofnations.org/)

   “Je fixeert op gerechtigheid voor het Palestijnse volk en degradeert Gods uitverkoren volk met labels als bezetters, apartheid, mishandelen van palestijnse kinderen, geweldsdelicten, racisten, haatzaaien etc. ”
   – Ik fixeer op gerechtigheid voor iedereen, inclusief Joden en Palestijnen. Ik volg de Israëlische pers al jaren en kom ook regelmatig in Israel en praat met Joden en Palestijnen, dus ik ben niet helemaal groen, denk ik. Als het niet waar is wat ik zeg, moet je dat beargumenteerd aantonen en dat heb ik je nog helemaal nooit zien doen. Als het wel waar is, hoe kan het dan degraderend zijn?

   “Alleen God weet hoe de dingen zich de komende tijd zullen ontwikkelen”.
   – Dat geldt ook voor jou, René, ook al denk jij misschien de uitzondering op deze regel te zijn.

   “Het volk van Israël dient liefde te ontvangen in plaats van haat want door hen is de openbaring van God tot de wereld gekomen.”
   – Dat betekent nog niet dat ze in tegenstelling tot Palestijnen dus boven kritiek staan. Alleen God zelf staat boven kritiek en daarmee Jezus en de Heilige Geest natuurlijk ook, maar verder niets en niemand. Kritiek en liefde sluiten elkaar niet uit, kritiek en haat zijn niet elkaars synoniemen.

   “….uit hen is de Here Jezus geboren.”
   – Volgens mij is de Here Jezus uit Maria geboren. Daar heeft het Joodse volk geen speciale prestatie voor hoeven leveren en zelfs Jozef niet. Het feit dat Jezus Joods is houdt niet in dat elke Jood dus (als) Jezus is en daarmee boven kritiek staat. Zeker, er zijn zeer goede Joden waar veel christenen een voorbeeld aan kunnen nemen, maar er zijn ook zeer goede Palestijnen waar veel christenen een voorbeeld aan kunnen nemen.

   “Er zijn ook mensen die Israël zegenen en steunen.”
   – Als je Israël (of wie of wat dan ook) steunt in het plegen van onrecht, kom je er op een gegeven moment achter dat dergelijke steun een vloek blijkt te zijn en niet een zegen. God laat niemand wegkomen met onrecht, ook Israël niet. Lees je Bijbel maar na, vooral de profeten en de Koningen.

   “Het Joodse volk heeft een eeuwig verbonden relatie met God en daar kan de wereld niets aan veranderen.”
   Ik heb al vaak uit de Bijbel aangetoond dat God niet kijkt naar etnische afkomst, maar naar je hart en dat Palestijnen hem even lief zijn als Joden. Dat blijf je hardnekkig negeren zonder er iets tegenin te brengen. Gods volk zijn niet alleen maar de Joden en Hij heeft maar 1 volk. En nee, Hij schrijft niemand bij voorbaat af, Joden niet en Palestijnen ook niet en ons ook niet.

   “Over het Bijbelse land valt niet te onderhandelen.”
   – Dan heeft Abram toch een foutje gemaakt in Genesis 13, maar goed: Israël zal een keuze moeten maken: of een Palestijnse staat of alle Palestijnen op de Westbank Israëlisch staatsburgerschap aanbieden. Status quo is geen optie meer en is ook niet eens Bijbels. Andere opties zijn er ook niet.

   “Israëls grenzen zijn in Gods Woord vastgelegd.”
   – Waar? Israëls grenzen verschilden in de loop van de Bijbelse tijden. In 2 Koningen 10:32 staat expliciet dat God uit woede over het gedrag van het volk Israel hun grenzen begon in te perken. God varieerde die grenzen zelf dus ook. Toen God het volk in ballingschap wegvoerde, waren die grenzen zelfs helemaal weg. Gedurende de koningen David en Salomo was Israël op zijn grootst, bij mijn weten, maar een meer theologisch geschoolde lezer weet het misschien nog preciezer te duiden.

   “Dit land behoort aan de kinderen van Israël.”
   – Wie zijn de kinderen van Israël? Het hangt af van de vertaling die je gebruikt, maar als je de Nieuwe Bijbelvertaling hanteert, zie je die term bijvoorbeeld staan in Hosea 2:1 (of Hosea 1:10, afhankelijk van de vertaling). Dit vers wordt geciteerd in Romeinen 9:26 en 1 Petrus 2:10 en daar wordt hij toegepast op niet-Joodse gelovigen. Ik heb deze aantekening in zowel een Engelse als een Nederlandse Bijbel met aantekeningen vermeld zien staan.

   Ik citeer de hoog aangeschreven StudieBijbel Met Perspectief: De apostelen hebben als volgt gedacht: Als de belofte voor Israël geldt, terwijl Israël niet mijn volk is geworden en Israël dus op een lijn met de heidenen is komen te staan en al zijn voorrechten heeft verloren, kan de belofte niet uitsluitend voor Israël gelden. Anders zou Israël niet echt op een lijn met de heidenen gesteld zijn. Dus geldt de belofte ook voor niet-Israëlieten.

   Ik merk aan je hele tirade dat je hopeloos verliefd bent op het Joodse volk. Je denkt misschien dat het liefde is, maar het is verliefdheid. Het verschil tussen die twee is dat liefde wel de fouten van de ander ziet en verliefdheid wil dat niet zien. Het object van een verliefd iemand is vrijwel volmaakt en zo iemand wil niet horen dat het meisje of de jongen van zijn dromen misschien niet zo’n goede keuze is, ook al zou dat wel waar zijn. Ik zie dat bij jou en het Joodse volk en de staat Israël. Jij springt meteen op tilt als iemand iets minder aardigs zegt over de staat Israël of zelfs durft te beweren dat Joden net als Arabieren gewone mensen zijn die ook fouten kunnen maken en aan dezelfde normen kunnen worden gehouden. Dat is verliefdheid pur sang. Daar is Israël echt niet mee geholpen.

   In Spreuken 27:6 staat het heel mooi: Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk.

   Ben jij liever vriend, die dus ook op fouten kan wijzen of knuffel je ze liever alleen maar en ben je daarmee dus eerder een vijand, al besef je dat niet? God trekt niemand voor, ook vandaag niet. Zoals ik al eerder aantoonde en jou nog nooit heb zien weerleggen: Hij maakt geen onderscheid.

 14. de jongen van haar dromen, natuurlijk. Sorry.

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close