Pro-life Israël overvallen door verdere liberalisering abortus

Sandy Shoshani, directeur van de Messiaans-Joodse pro-life organisatie Be'ad Chaim. Foto: © Alfred Muller
Sandy Shoshani, directeur van de Messiaans-Joodse pro-life organisatie Be’ad Chaim. Foto: © Alfred Muller 

JERUZALEM – De directeur van de Messiaans-Joodse pro-life organisatie Be’ad Chaim, Sandy Shoshani, wist dat er druk bestond op de Israëlische regering om abortus verder te liberaliseren, maar dat de staat nu ook abortussen gaat betalen voor vrouwen in de leeftijd van 20 tot 33 jaar, had ze nooit verwacht.

Tot begin dit jaar was abortus ‘legaal’ voor vrouwen onder de 20, boven de 40 of als ze in het leger dienden. Ook kon een vrouw ongeacht leeftijd toestemming krijgen haar zwangerschap te beëindigen als ze in verwachting raakte vanwege incest, verkrachting of overspel, als er een mogelijkheid bestond dat ze een fysiek of geestelijk gehandicapt kind ter wereld zou kunnen brengen of als de zwangerschap haar geestelijke of fysieke gezondheid in gevaar zou kunnen brengen. De comités in ziekenhuizen die officieel toestemming voor abortus moeten geven, keurden in 2012 ruim 20.000 abortussen oftewel 97 procent van de aanvragen goed.

De regering gaf begin januari  het groene licht voor een nieuw gezondheidspakket, dat werd opgesteld door een commissie van het ministerie van Volksgezondheid. Het pakket bepaalt dat vrouwen tussen de 20 en 33 nu ook abortussen kunnen krijgen. De ingrepen worden betaald door de zorgverzekeraars, die door de staat worden gesubsidieerd. Shoshani zegt dat er niet meer naar een reden zal worden gevraagd.

‘Ongewenst of onbedoeld’ 

Het nieuwe pakket werd aangekondigd door Jonathan Halevy, voorzitter van de commissie en tevens directeur van het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. “We willen grote gezinnen in Israël. We willen geboorten zeker aanmoedigen”, zei hij  tegenover de online krant The Times of Israel . “Maar wanneer een zwangerschap zich voordoet en ongewenst of onopzettelijk is, moeten we geloof ik de middelen verstrekken om de zwangerschap fatsoenlijk te beëindigen.” Verwacht wordt dat het aantal ‘legale’ abortussen met 6000 per jaar zullen stijgen tegen de kosten van zestien miljoen sjekel of bijna drie en een half miljoen euro per jaar.

The Jerusalem Post meldde dat het aantal ‘legale’ abortussen in Israël lager is dan in de meeste West-Europese landen. Sandy Shoshani zegt echter dat de cijfers een verkeerd beeld geven. “Ik geloof dat wij tot de top behoren. Er zijn veel onderzoeken geweest, en wat ze allemaal ontdekken is dat er naar schatting ook nog 20.000 illegale, ongeregistreerde abortussen plaatsvinden. Dat betekent dat ongeveer een op de vijf zwangerschappen in abortus eindigt.”

Ze vertelt dat abortus altijd heeft plaatsgevonden in Israël. De eerste leiders van het land waren er verontrust over vanwege demografische redenen. Pas in de jaren zeventig introduceerde de Knesset abortuswetgeving. De religieuze partijen zorgden ervoor dat er in de ziekenhuizen comités kwamen die bepaalde criteria stelden. “Maar de criteria werden zo simpel, dat iedereen daaraan kon voldoen, mits iemand maar loog. Sommigen schaamden zich ervoor naar het comité te gaan en alle vragen te beantwoorden. Voor hen was er de optie van illegale abortus in klinieken.”

Ze gelooft dat op termijn ook vrouwen tussen 33 en 40 ‘legaal’ een abortus kunnen krijgen. De krant Haaretz meldde dat Halevy op een persconferentie zei dat zijn commissie ter ore was gekomen “dat er een grote groep vrouwen tussen 20 en 40 om verschillende redenen – van financiële aard of vanwege geheimhouding – hun zwangerschappen niet afbreken. In het huidige pakket keuren we de fondsen goed voor beëindiging van zwangerschap voor vrouwen in de leeftijd van 20 tot 33, met de bedoeling het proces af te ronden … en de leeftijd tot 40 te verhogen.”

‘Geen 15-jarigen”

Shoshani is er “zeer verontrust” over dat 45 procent van de abortussen plaatsvindt bij getrouwde vrouwen, die samen met hun echtgenoot in staat zijn goede ouders te zijn. “Het betreft hier geen 15-jarigen waar we vooral over praten”, zegt ze.

De pro-life activiste hoopt dat vrouwen niet zullen denken dat abortus moreel gezien in orde is, omdat de regering er toestemming voor geeft en de kosten voor haar rekening neemt. “De meeste vrouwen die wij hier krijgen geven er de voorkeur aan geen abortus te ondergaan, maar ze voelen dat ze geen andere keus hebben vanwege bijvoorbeeld hun financiën of status. Ik geloof niet dat vrouwen echt abortus willen. Het is tegen haar natuur.”

Toen Shoshani in 2005 directeur werd van de in 1988 opgerichte organisatie, hielp deze nog maar enkele vrouwen per jaar. Dat het aantal vandaag tot 300 is gestegen is mede te danken aan een uitgebreid hulppakket dat Be’ad Chaim aanbiedt. Ze krijgen bijvoorbeeld een kinderwagen, babyvoedsel en luiers. De counselors zijn meestal de personen die het eerst contact hebben met de vrouwen. De vrouwen die hulp krijgen zijn afkomstig uit alle delen van de samenleving. Be’ad Chaim heeft geprobeerd ook een Arabische counselor te vinden, maar dat is nog niet gelukt.

(Dit artikel verscheen ook in RD.nl)

Een gedachte over “Pro-life Israël overvallen door verdere liberalisering abortus

  1. Dus Share Zedek doet het ook.
    Helaas, helaas.

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close