Zijn de Palestijnen recentelijk aan komen lopen?

In het kader van de Israëlisch-Palestijnse propagandaoorlog valt weleens te horen dat Palestijnen recentelijk zijn komen aanlopen.

De redenering gaat aldus: het Heilige Land lag er vrijwel verlaten bij, totdat de zionisten rond het begin van de twintigste eeuw in Palestina arriveerden en het land dankzij hun intelligentie, doorzettingsvermogen en vooral hard zwoegen in cultuur brachten. De economie bloeide ten gevolge daarvan zó op dat de Arabieren uit omringende landen naar Palestina stroomden om mee te genieten van de welvaart.

De bijgedachte van deze materialistische kijk op de geschiedenis is: Palestijnen hebben geen wortels. Ze dienen dus een toontje lager te zingen als het om hun nationale aspiraties gaat. Of –en dat wordt zelden hardop gezegd, maar soms wel gedacht– ophoepelen als het niet bevalt.

‘Verlaten land’

Een 19e-eeuwse schrijver die aanhangers van deze theorie graag aanhalen is Mark Twain, die Palestina in 1867 bezocht. Hij schreef in zijn boek The Innocents Abroad over een „verlaten land” waarin hij onderweg „geen mens” tegenkwam en waar nauwelijks ergens „een boom of struik” stond. Maar Twain als gezaghebbend beschouwen, is problematisch. Hij liet zich bijvoorbeeld ook antisemitisch uit. Zijn werk was niet bepaald systematisch of wetenschappelijk en zijn reis was van korte duur.

Het idee dat het land verlaten was, nam echter een hoge vlucht. Een populaire slogan onder de zionisten werd: ”Een land zonder een volk voor een volk zonder land”. Theodor Herzl maakte in zijn boek Der Judenstaat geen melding van de Arabieren.

De stelling dat Palestijnen onlangs zijn gearriveerd, werd verder verspreid door Joan Peters in haar boek From Time Immemorial. Ze schreef dat de meeste Arabieren geen autochtonen zijn. De Palestijnen van vandaag zouden voor een aanzienlijk deel afstammen van Arabische immigranten die aangetrokken werden door de economische groei.

Selectief brongebruik

Historici uit Israël en andere landen hebben van haar theorie geen spaan heel gelaten. Peters kwam door selectief bronnengebruik tot deze conclusie. Prof. Yehoshua Porath van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem wees er in The New York Review of Books op dat de Arabische bevolking in het midden van de negentiende eeuw begon te groeien omdat de kindersterfte afnam. In de tijd van het Britse Mandaat groeide de bevolking verder, dankzij betere zorg en sanitaire omstandigheden.

Porath schreef ook dat niemand ontkent dat er immigranten arriveerden in Palestina. Maar er had ook een migratie plaats in omgekeerde richting: naar Egypte en Transjordanië. De immigratie over en weer was echter onbelangrijk in vergelijking met de natuurlijke bevolkingsaanwas.

Met een kreet als ”Palestijnen zijn pas gekomen” schiet niemand wat op. Even bizar is overigens de claim dat Joden geen plaats hebben in het land van hun voorvaderen omdat ze slechts een religieuze groep zouden vormen.

(Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto. Elke week in het RD.nl de rubriek ‘Israël Ingezoomd’.)

26 gedachten over “Zijn de Palestijnen recentelijk aan komen lopen?

 1. Goed en zeer welkom artikel! Dank je wel, Alfred!

 2. Wie verdraait hier de geschiedenis?
  Wat een vreemde aanduiding van de Joden – die 100 jaar geleden al in ‘Palestina’ woonden – als: “zionisten”. Of bedoel je dat gewoon alle Joden zionisten heten, omdat Sion hun thuisland is? Of gebruik je dit als de verachtelijke islamitische term om de Joden aan te duiden?
  Maar Alfred, wel een feit is dat, toen de zionisten kwamen, zij daar land in ‘Palestina’ kochten, en met hard zwoegen in cultuur brachten. Ja, en toen kwamen er veel meer Arabieren en deelden in de welvaart. Dit is de grote lijn.

  En drukte Mark Twain zich soms antisemitisch uit? Zoals bijna alle christenen doen, trouwens. Dan maakt dat hem juist des te ‘gezaghebbender’. Hij schreef dus niet pro-Joden.

  Alfred, je wekt hier toch de onjuiste indruk dat we schrijvers als Mark Twain, Theodor Hertzl en Joan Peters als minder betrouwbaar moeten beschouwen dan de nieuwe geschiedenisvertellers als Abu Mazen en Saeb Erekat.

  Overigens groeiden de populaties van Arabieren en Joden in de 19e eeuw gelijk op. Waar het trouwens om gaat, is het mandaat van 1920 waarin het Joodse thuisland werd vastgelegd. Dat is na de Bijbel de belangrijkste claim.

  Weer dat slot, Alfred, want echt, die bizarre claim van Mazen en Erekat is zo bizar dat je hem nauwelijks kunt vergelijken met de realiteit van Arabieren die toch echt wel op de welvaart af kwamen.

 3. Harry, er woonden in 1948 ongeveer 2 miljoen mensen in het mandaatgebied Palestina van wie 68% Arabieren. Dat is dus 1,4 miljoen mensen. Die zijn niet pas de laatste 10 jaar ervoor gekomen. Het gebied was niet leeg, wat Mark Twain ook beweerd mag hebben. Vooral veel Arabieren woonden er al heel lang. Meer info kun je vinden op bijvoorbeeld http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Palestine

  Met jouw definitie van antisemitisme kun je God zelf nog wel voor antisemiet uitmaken. Lees maar eens Ezechiel 3:5-7 waar God expliciet zegt dat niet-Joden met hun onverstaanbare taal meer geneigd zijn om te luisteren naar de woorden van Ezechiel dan Joden. Dit is maar 1 voorbeeld uit de Bijbel uit vele. Met jouw definitie verkeren antisemieten dus in goed gezelschap. Je bewering over antisemitisme is hoe dan ook onzin. Kennelijk beschouw jij antisemieten als gezaghebbend. Ik niet en Alfred en vele anderen ook niet, denk ik.

  Alfred heeft het niet gehad over Abu Mazen of Saeb Erekat. Gezaghebbende historici – ook uit Israël – hebben gehakt gemaakt van de leuterverhalen van mensen als Mark Twain en Joan Peters. Zie ook het Wikipedia-artikel met de daaronder vermelde voetnoten.

  De Bijbel is geen notariële akte en er staan dus ook geen mandaten in. Er staat wel in dat de enige eigenaar van het land God zelf is (Leviticus 25:23) en dat ook het Joodse volk net als de andere volkeren slechts vreemdelingen en bijwoners zijn en dus niet de eigenaren. God behield (en behoudt!) zich te allen tijde het recht voor om wangedragende bijwoners het land uit te mikken. Niemand – ook het Joodse volk niet – is daarbij uitgezonderd. De Bijbelse geschiedenis geeft daar meerdere voorbeelden van.

  San Remo in 1920 had het niet over een Joodse staat, maar over een Joods thuisland en dat is niet hetzelfde. Dat Joodse thuisland moest natuurlijk wel onder strikt Brits bestuur blijven. De koloniale machten waren toen echt niet in de stemming om hun koloniën onafhankelijkheid te gaan verlenen.

  1. Kijk, daar is mijn stalker Ruud weer.
   Ik begrijp je, Ruud, jij denkt er zo over.
   Toch even dit:

   Mark Twain was er in 1867.

   Ik had gelijk met mijn opmerking over christenen. Plus dit: God sprak over een bepaalde situatie tot een bepaald persoon op een bepaald moment. Jouw opmerking is totaal anders, algemeen, en gewoon antisemitisch.

   Fijn dat je het opneemt voor (de geschiedschrijving van) Mazen en Erekat ten koste van Mark Twain e.a.

   Ook in de Bijbel staan mandaten: God beloofde het land dat van Hem is aan zijn volk Israel. Helaas, vervangingstheologen als jij blijven dat ongefundeerd ontkennen. Wacht maar tot de voeten van de Messias op de Olijfberg staan. Hopelijk sta jij op dat moment niet langer aan de verkeerde kant, want dan ziet het er niet best voor je uit. Want dan wordt jij eruit gemikt.

   San Remo… Ruud, ga nog maar eens aan de studie.

  2. Ik stalk je niet, hoor Harry. Ik ga alleen tegen je in als ik denk dat je onwaarheden opschrijft.

   Heb je dat Wikipedia artikel nou gelezen of lees je alleen maar die mensen die beweren wat je graag wilt horen? Je opmerking over christenen is objectief onzin, zoals eenieder kan beamen die enigszins zijn ogen open heeft. Mark Twain wordt door vrijwel geen enkele deskundige nog serieus genomen.

   Als het kritisch is jegens Israël (Ezechiël 3),dan is het alleen voor dat moment, maar als het niet kritisch is (landbeloften), geldt het tot in alle eeuwigheid? Zo werkt het niet, Harry. De Bijbel is geen kersenboom, waar je de kersjes (leuke dingen voor Israël, die dus per definitie voor altijd gelden) uit kunt plukken en de blaadjes (minder leuke dingen voor Israël, die dus per definitie alleen voor dat moment gelden en nu dus niet meer) kunt laten hangen.

   De woorden in Ezechiel 3 worden trouwens min of meer herhaald in Handelingen 28:25-28 waar ook Jesaja 6:9-10 wordt aangehaald. Zijn Paulus en Jesaja nu ook antisemieten?

   Jezus heeft al meerdere keren duidelijk gemaakt dat Hij de Messias is voor alle volkeren en dat alle volkeren voor Hem gelijk zijn. God maakt geen onderscheid, staat diverse keren in de Bijbel, en ook bij Zijn Zoon is dus geen favoritisme, ook niet ten opzichte van Joden. Wie overigens in Zijn ogen echt een Jood is – en alleen Zijn opinie zal tellen en niet de halacha – staat positief in Romeinen 2:28-29 en negatief in Openbaringen 2:9 en 3:9.

   Ik heb San Remo al bestudeerd. Jij duidelijk niet. Het staat er echt zoals ik het beschreef.

 4. Ruud, even een vraagje off-topic hoewel toch ook weer niet helemaal off-topic maar dat leg ik later uit. Geloof jij in de opname van de (bruids)gemeente? De bruid die Christus in de wolken tegemoet gaat? En zo ja, geloof je dat het vóór, midden of aan het eind van de grote verdrukking gaat plaatsvinden of geloof je er helemaal niet in?

 5. abraham de kruijf 10 feb 2014 — 22:51

  Meneer Muller, daarom spreek ik van “…en dat is wat diegenen die wij vandaag Palestijnen noemen zijn”.

  Vriendelijke groet, Abraham de Kruijf

 6. Propagandisten verdraaien de geschiedenis

  Vol verwachting begon ik te lezen. Saeb Erekat heeft immers de leugen vertelt dat zijn fam al 9000 jaar in Palestina leefden en ook wordt Jezus door de Palestijnen een Palestijn genoemd. Ook in alle oorlogen en conflicten liegen en verdraaien de Palestijnen de geschiedenis. Aantal burgerslachtoffers in Jenin, en tijdens de Gaza oorlog zijn onjuist gebleken. De informatie van de Palestijnen over water is onjuist etc. etc.

  Ook heeft Muller een artikel geschreven over Pallywood (over het liegen van de Palestijnse propaganda). Hij had van deze term nog nooit gehoord. Maar in het stukje werd het verschijnsel als onbelangrijk weggezet omdat er iets zou zijn met de bedenker van deze term. Hij ging dus helemaal niet in op het verschijnsel van verdraaiing van de geschiedenis door de Palestijnen.

  Ik dacht misschien heeft hij zijn leven verbeterd.

  Maar het ging niet over de leugens van de Palestijnen, nee de vermeende leugens van de Joden werden voor het voetlicht gehaald.

  In de 19de eeuw was het land dat later Palestina zou gaan heten dunbevolkt en armoedig. Daar zijn veel meer beschrijvingen van dan alleen van Mark Twain. Maar toch wordt het getuigenis van Twain door Muller als onwetenschappelijk als onsystematisch weggezet. Bovendien liet hij zich antisemitisch uit. (Maar dat zou dan juist voor zijn beschrijving pleiten, hij wilde geen verdraaiing laten zien om de voorwaarden voor een Joodse staat goed te laten uitkomen. Dit komt bij mij zo niet over.)

  Ook het boek van Joan Peters wordt compleet afgekraakt. Ze zou de bronnen selectief hebben gebruikt.

  Tuurlijk was er wel immigratie maar dat was onbelangrijk. De Arabische bevolking groeide tijdens het Britse mandaat voornamelijk door de natuurlijke aanwas door betere zorg en sanitaire voorzieningen.

  En dan laat Muller het belangrijkste gegeven weg, De Arabische bevolking groeiden in 6 jaar tijd met 60-80 % …… alleen in de steden en gebieden met een grote Joodse bevolkingsgroep. Waar geen Joden woonden was een krimp van 2 % zoals in Gaza. Deze explosieve Arabische bevolkingsgroei is dus niet alleen met bevolkingsaanwas door geboorte te verklaren. Er was wel degelijk een grote immigratiestroom uit de omliggende landen. En ze was het grootst naar gebieden waar Joden woonden en invloed hadden.

  Door deze gegevens weg te laten verdraait Muller de geschiedenis.

  Kortom.
  In deze tijd dat Israël wordt gedemoniseerd doet Muller vrolijk mee. Hij beschrijft niet de positieve invloed van de Joden en de daardoor aangetrokken Arabieren, maar maakt de weinige verdedigers van het Joodse volk uit voor leugenaars en verdraaiiers van de geschiedenis. Met dit soort artikelen zullen alleen de Palestijnse leiders blij zijn.

 7. René, christenen moeten streven naar gerechtigheid voor iedereen, ongeacht welke ideeën over de eindtijd gekoesterd worden. Zowel Joden als Palestijnen zijn gewoon mensen en moeten ook beide als gewone mensen behandeld worden. Geen van beide is superieur aan de andere.

  Abraham, al voor 1948 waren er zowel Joodse als Arabische Palestijnen in het gebied. De Jerusalem Post noemde zich zelfs toen Palestine Post. Het klopt niet dat je Joden wel het recht gunt zich zo te noemen, maar Arabieren kennelijk niet.

  Itamar, je kunt natuurlijk de feiten zoals die in het door mij aangehaalde Wikipedia artikel (en veel andere artikelen) ontkennen, omdat ze niet in je straatje te pas komen, maar daar veranderen die feiten niet door. De stelling dat Mark Twain zich met opzet antisemitisch uit zou hebben gelaten om geloofwaardiger over te komen, vind ik belachelijk. Het is overigens Harry Sleijster die dit zei, niet Alfred Muller. Alfred zei alleen dat Twain antisemiet was en dus niet door pro-Israël activisten al te serieus zou moeten worden genomen, omdat dat het verwijt van hypocrisie met zich meebrengt.

  Die immigratiestroom betekent nog niet dat Arabieren er vandaag de dag geen recht van spreken zouden hebben. De Bijbel zegt in Leviticus 19:33-34 dat de in het land wonende niet-Joden als gelijk aan de in het land geborenen moeten worden behandeld. Ik merk er niet zoveel van. Je zegt toch ook niet van de nu in Nederland wonende Turken en Marokkanen die inmiddels Nederlands staatsburger zijn dat ze hier eigenlijk geen of veel minder rechten hebben omdat ze pas in de jaren 60 en 70 zijn komen emigreren terwijl de Nederlanders hier al vele honderden jaren wonen, wel?

  Tussen demoniseren en bekritiseren zit een bijzonder groot verschil, net zoals er tussen zegenen en strooplikken / altijd alles goedpraten ook een bijzonder groot verschil zit. Eenieder die in het land woont, kan met eigen ogen zien dat Israël lang niet altijd alleen maar het zielige goedbedoelende slachtoffer is en Palestijnen lang niet altijd alleen maar de aggressieve Jodenhatende daders. Ook aan Arabische kant is veel onschuldig bloed gevloeid door agressie van Joodse kant. Joods en Arabisch bloed is even rood. Wij kunnen het verschil niet zien en voor God is er ook geen verschil, zoals de diverse Bijbelteksten over vreemdelingen in de Bijbel duidelijk laten zien. Zo moet het voor ons ook zijn.

  1. Ruud en dhr. Muller
   Er zijn veel meer schrijvers die bevestigen dat het huidige Israël in het verleden dun bevolkt was.
   In 1874 beschreef Manning : “Het land is leeg achtergelaten en verwoest, zonder inwoners.”
   In 1866 schreef Thompson : “Wat verdrietig is deze enorme verwoesting. Geen huis, geen spoor van bewoning zelfs geen schaapherder om de saaie gelijkvormigheid te doorbreken.”
   Unto Kunnas schrijft : ”Tijdens de Turkse bezetting was het vlakke dal van Jizreël van vijftig km lang en tien km breed vergeven van malaria, waardoor duizenden mensen stierven, vooral toen er nog geen effectief medicijn voor deze ziekte bekend was. De Joodse mensen volbrachten de enorme taak om het dal van Jizreël, droog te leggen. ”
   Ook Golda Meir was in deze streek en ze beschrijft de strijd om het bestaan en tegen de malariamuggen. Ze kwam pas aan in 1921; de jaren daarvoor was het dal dus nog een moeras met malaria.
   De Palestijnse dorpen en steden (m.u.v. de kust) liggen allemaal boven de 400m boven zeeniveau omdat daar minder last van de malariamug was. De Joden kochten voor veel geld de onvruchtbare gebieden met moerassen of woestijnen en maken daar vruchtbare velden van. In deze streken woonden bijna geen Arabieren. Ook in het begin van de eerste Joodse nederzettingen stierven er veel Joden door de ongezonde omstandigheden.
   Rond 1870 publiceren twee Engelse reizigers Bartlett en Allom een reisgids voor “Syrie en Klein Azie.” Hierin kunnen we de volgende passage lezen: “ De afstand van Jaffa naar Jeruzalem bedraagt ongeveer vijftig mijl. Twee lange en pijnlijke dagen koste deze tocht. De troosteloze gebieden waardoor wij trokken waren onbewoond, onbegroeid en dor.”
   De Nederlandse dominee Kraayenvelt schrijt: “” Eens moet de Karmel een waar paradijs zijn geweest een oord van liefelijkheid. Gelijk zijn naam “boomgaard” reeds vermoeden laat, was hij den Israëlieten door zijn dichte wouden, schoon plantengroei , bloesem en kruidenrijke weiden lief… Sedert Elia dit gebergte tot zijn woonplaats koos, zijn eeuwen over zijn kruin heengegaan en met haar veel van zijn schoonheid… De olijfbomen en wijnranken zijn zeldzaam geworden, terwijl de geiten en schapen die langs de berghelling grazen zelfs nog ieder uitspruitsel vernietigen.
   Lewis French directeur van de Britse organisatie Ontwikkeling van Palestina schreef in 1931: Het land was bewoond door fellahin, die in gammele huizen woonden, opgetrokken uit gedroogde modder en die aan malaria leden.. Grote gedeelten van het land waren helemaal niet ontwikkeld… De fellahin waren voortduren het doelwit van plunderingen en chantage van hun buren de Bedoeïenen .
   De in de vorige mail aangehaalde grote Arabische bevolkingsgroei tijdens de jaren 1922 tot 1931 is een vrij citaat uit Palestine Betryed van Efraim Karsh. Een ander bewijs van de grote positieve invloed van de Joden is het volgende : de kindersterfte in de jaren 1928 tot 1943 liep bij de Arabieren met de helft terug. Deze verminderde kindersterfte deed zich niet voor bij de naburige Arabische gebieden die ook onder de Britse mandaat regering vielen.
   Met deze opsomming willen we natuurlijk niet zeggen dat het land leg was. De meeste en belangrijkste Zionisten hebben dat ook nooit gezegd. Ook waren Ben Gurion en Jobotinsky tegen de verdrijving of de onwaardige behandeling van de Arabieren. Maar er was een dunbevolkt, onvruchtbaar land dat onder invloed van de Joden en de Britten een grote economische groei kende waardoor de arbeiders uit omringende landen werden aangetrokken. Dat is niet vreemd, dat gebeurd ook nu in de EU, de VS, de olielanden etc. en dus ook toen naar de gebieden met een grote Joodse bevolkingsgroep.
   Ook nu worden de Arabieren in Israël over het algemeen beter behandeld dan in de omringen de landen. Als er gesproken wordt om gebieden met een grote Arabische bevolking te ruilen voor de nederzettingen dan willen de Israëlische Arabieren allemaal wel graag bij Israël blijven horen. De Arabische steden en dorpen in Israël hebben geen beveiliging nodig maar de Joodse nederzettingen wel. Denk maar aan de gebeurtenis in Ithamar.
   Een belangrijk plaats in het volkenrecht is de zelfbeschikking. Daar hebben de Palestijnen ook recht op. Maar het niet Israels schuld dat deze staat er nog niet is. Elk vredes aanbod werd en wordt door de Arabieren verworpen. Zolang de Palestijnen bij verkiezingen de Hamas aan de meerderheid helpen. Zolang ze de jeugd opvoeden met haat. Zolang ze een zeer corrupte regering hebben en het bestaansrecht van Israël ontkennen ja zelfs volgens het handvest van de Hamas elke Jood willen doden zolang zal er geen vrede komen. Ondanks allen mooie woorden over rechtvaardigheid, maar dat ligt dan niet aan Israel.
   Golda Meir heeft het eens zo mooi gezegd: “We zullen pas vrede hebben in het Midden-Oosten als de Arabieren meer van hun kinderen houden dan dat ze ons haten.”

 8. Ruud, je bent een meester in het ontwijken en niet beantwoorden van vragen. Jammer dat je er niet op in gaat.
  Dit artikel vind ik jammer, want als het om het verdraaien van de geschiendenis gaat dan weten we dat de PA met zijn propaganda machine daar pap van lust.
  Maar goed we kunnen blijven schrijven wie hier nou eerder woonden. Maar waar het om gaat is de belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Die belofte staat en blijft staan al blijven sommige mensen zoals Ruud beweren dat die belofte teniet is gedaan.
  Het huidige Israël, en zelfs meer dan het bezit is, is door God toegewezen aan het Joodse volk. Punt! Dat er ook nog arabieren wonen die zich nu een palestijnse volk noemen is ook een feit. Dat de PA het liefst het gehele Joodse gebied wil hebben is ook een feit. Dat ze een Jodenvrije staat willen hebben is ook een feit. Dat ze de stad van David willen hebben is een feit. Maar wat wil de God van Israël en wat wil de god van de Islam? Hebben Ruud en de anderen daar wel eens over nagedacht. Of om het voor Ruud nog concreter te maken, wat wil de god van de Islam?

  1. René, herinner je je dat mooie winkelcentrum in Kuala Lumpur…eh… ik bedoel Gaza stad? Dat is maar 1 voorbeeld. Israëliërs kunnen net zo hard liegen als Palestijnen. Daar zie ik teveel voorbeelden van en God heeft er ook een even grote afschuw van.

   De Arabieren stammen ook af van Abraham en de beloften gelden dus ook voor hen. Je stelling dat Israël door God is toegewezen aan het Joodse volk legt niet uit hoe het dan kan dat God het toeliet dat het Joodse volk in zowel 586 BCE als 70 CE (en 126 CE) van “hun” land is gegooid. Iemand die in een huurhuis woont zal meestal ook spreken over “zijn” of “haar” huis, ook al is hij/zij niet de eigenaar. De Bijbel zegt dat alleen God de eigenaar van het land is en ook Joden slechts gasten en vreemdelingen zijn, net als Palestijnen. Dat geldt nog steeds en het houdt ook in dat het dus niet kan dat de ene huurder de andere uit zijn huis zet, zoals nogal eens gebeurd is. Ik denk dat veel Palestijnen zich wel herkennen in Micha 2:2-3. Die verzen gelden ook nog steeds en ook al datgeen wat erna komt.

   Moslims hebben er net zoveel recht op goed behandeld te worden en niet bij voorbeeld als terroristen afgeserveerd te worden als Joden, christenen of wie dan ook. Zeker, er zijn veel extremisten onder hen die Joden naar het leven staan, maar extremisten zijn er onder Joden ook. Een voorbeeld zijn de regelmatige price-tag aanvallen op Palestijnse eigendommen, inclusief kerken. Voorbeelden van christelijk extremisme zijn christenzionisten die Palestijnen minderwaardig behandelen en dehumaniseren en demoniseren als “de vijand” die per definitie tegen Gods wil handelt. De God van Israël staat niet automatisch altijd in alles achter Israël. Lees vooral de profetische boeken van de Bijbel inclusief Micha 2 voor diverse voorbeelden van het tegendeel. Hij is sindsdien niet veranderd en dus ook niet aardiger of milder geworden, ook niet voor Israël. De Bijbelse profeten waarschuwen uitgebreid tegen de neiging om Gods beloften als blanco cheques te zien en die waarschuwingen gelden ook in 2014 en daarna nog steeds.

 9. Ruud, nog eens: je leest maar half, je verdraait wat anderen schrijven. Te veel om op te noemen. Bijvoorbeeld:

  Alfred heeft NIET geschreven dat Twain antisemiet was.

  Harry heeft NIET geschreven dat Twain zich met opzet antisemitisch heeft uitgelaten.

  Jij hebt NIET goed gelezen wat ik hierboven over jou schreef, namelijk dat JIJ je antisemitisch hebt uitgelaten toen je in het algemeen Joden grove zaken toedichtte.

  Je bijbelkennis is NIET best: je pikt er zomaar een tekst uit en die is het dan. Waarom noemde je niet de teksten waar Israel elke Kanaänniet in het land moest doden?

  Ik maak me geen illusies: je zult weer niet goed lezen en weer allerlei onzinnigheden te berde brengen.

  En René, Ruud heeft echt niet begrepen wat je bedoelde. Hij leest de Bijbel alleen om die te gebruiken voor zijn recht en gerechtigheidstheorieën zoals ze die bij Sabeel en Christ at the Checkpoint leren, om Israel te bashen. We mogen Ruud wel dankbaar zijn voor zijn lesjes in Palestijnse redeneer-theologie. Ik voel weer helemaal waarom ik vroeger niet meer mee naar de kerk wilde. Wat een krom en zinloos geredeneer.

  1. Ik citeer Alfred: “Maar Twain als gezaghebbend beschouwen, is problematisch. Hij liet zich bijvoorbeeld ook antisemitisch uit. ”
   Twain was dus niet antisemiet? Wie is het dan nog wel?

   Ik citeer jou: “En drukte Mark Twain zich soms antisemitisch uit? Zoals bijna alle christenen doen, trouwens. Dan maakt dat hem juist des te ‘gezaghebbender’. Hij schreef dus niet pro-Joden.”
   Twain is dus gezaghebbend omdat hij zich antisemitisch uitliet en dus “niet pro-Joden”?

   Ik citeer een Bijbeltekst en dicht dus daarmee Joden grove zaken toe? Welke grove zaken? De term “grove zaken” komt in die hele Bijbeltekst niet voor. Het enige dat ik aantoonde is dat met jouw definitie zelfs God zelf een antisemiet zou zijn. Dat is Hij uiteraard niet, maar jouw definitie is dan ook volstrekt bespottelijk.

   Ik denk dat mijn Bijbelkennis beter is dan de jouwe. Er staat namelijk helemaal nergens dat Israël elke Kanaäniet moest doden. Ga maar na. Er staat wel dat God zelf hen zou verdrijven. Dat is iets anders. Het is overigens idioot om dat “voor altijd” van toepassing te verklaren. Dat doe je ook niet met voor Israël toch minder prettige teksten als Ezra 5:12, Jeremia 22:25 of Jeremia 25:9, wel?

  2. Kijk Ruud, dit is het probleem met jou: je reageert met 4 punten en met alle 4 zit je er weer volledig naast. Ik kan het je wel aantonen, maar je zult weer met nieuwe dwaze reacties komen.
   Lees nog eens opnieuw en bedenk zelf hoe krom je reageert.

  3. De enige hier die krom reageert ben jij, Harry. Ik heb dat al meerdere keren uitgebreid aangetoond. Ik denk dat jij een van de zeer weinigen bent die dat zelf niet in wil zien.

 10. Ruud, wederom jammer dat je de bijbel niet verder wil lezen. Inderdaad de Joden zijn meerdere malen verbannen. Tot zover een waarheid, alleen die andere waarheid dat God Zijn volk weer zal terugbrengen naar het land van hun vaderen dat wil er bij jou weer niet in. Je denkt liever humanistisch dan geestelijk heel jammer.

  Maar Ruud, geloof je volledig wat er in de bijbel staat, van kaft tot kaft? En nogmaals geloof je in een opname van wedergeboren christenen? Gewoon simpele vragen, ja of nee? Even voor mijn beeldvorming zodat ik weet met wie ik te maken heb een christen of iets anders of misschien zelfs een moslim?

  1. Ik denk gewoon in termen van gerechtigheid, een heel Bijbels beginsel. Het woord komt 151 keer in de Bijbel voor.

   Waarom is het voor jou zo belangrijk wie of wat ik ben?

  2. Gewoon om te begrijpen waar jij je gedachten vandaan haalt ten opzichte van je geloof, ten opzichte van de bijbel. Veel christenen die niet geloven in een opname geloven ook niet dat Israël het uitverkoren volk is. Vandaar deze vragen. Ik wil even checken of die redenering voor jou ook op gaat?

  3. Tja, als de Bijbel duidelijk zegt in bijvoorbeeld 1 Petrus 2 en Galaten 3 dat Gods volk en dat Abrahams kinderen (Romeinen 4) al diegenen zijn die geloven dat Jezus de Messias is, dan kun je daar toch echt niet omheen. Je kunt niet worden geboren in Gods volk, daar moet je zelf voor kiezen zoals de Bijbel duidelijk laat zien.

   En verder mag je het hier mee doen.

  4. Ruud, ik vraag niet om je woonadres of pincode. Zo moeilijk of persoonlijk zijn mijn vragen toch niet?

 11. Itamar, die historici die Alfred aanhaalt, kletsen dus onzin? Het is maar wie je wilt geloven, omdat die toevallig zeggen wat je wilt horen. En ook al was het waar, verder zegt het eigenlijk nog niets. Wij horen de Turken en Marokkanen hier in Nederlands toch ook even goed te behandelen, ook al kwamen de meesten pas in de jaren 1960-1970, terwijl de autochtone bevolking hier al vele honderden jaren woont.

  Het is mooi dat Arabieren beter behandeld worden in Israël dan in Arabische landen, maar Arabieren horen in een democratie en dus ook in Israël dat zich zo dolgraag met de term democratie tooit even goed behandeld te worden als Joden. Dat is nu zeer duidelijk niet het geval en daar zijn vele voorbeelden van. Er wordt van de democratie Nederland toch ook verwacht dat zij hun Joodse inwoners even goed behandelt als de andere Nederlanders en niet alleen maar “beter dan” in Arabische landen. Je zegt toch ook niet dat de zwarten in Amerika destijds niet zo moesten zeuren over de inderdaad veel slechtere behandeling dan blanken, omdat zwarten in Afrika het nog veel slechter hadden met al die oorlogen en hongersnoden dan in Amerika waar ze voldoende eten hadden.

  Arabische steden hebben geen beveiliging nodig? Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de terreuraanslag in de Arabische stad Shfaram in 2005 waarbij de Joodse soldaat Eden Nathan Zada in een bus vier Arabieren doodschoot? Het was bekend dat hij psychiatrische problemen had, maar dat weerhield de IDF er niet van hem toch een wapen te geven. Zijn moorden pleegde hij in de hoop dat de Arabische bevolking in opstand zou komen zodat de terugtrekking uit Gaza niet door zou kunnen gaan. En ja, hij werd daarna gelyncht en dat is ook een heel slechte zaak, maar voordat jij vingertjes gaat wijzen, wat zou jij hebben gedaan als hij jouw vrouw, jouw kinderen, jouw andere geliefden zou hebben doodgeschoten? Omdat de Shin Bet en politie Joodse verdachten lang niet zo hard mag aanpakken als Palestijnse, worden zaken met Joodse moordenaars veel minder succesvol opgelost dan zaken met Palestijnse moordenaars en dat is iets wat Arabieren ook heel goed weten.

  Zoals hierboven aangetoond komt er ook veel haat voor in Israël en dat is niet alleen maar een reactie op. Joden zijn niet altijd de slachtoffers, Arabieren zijn niet altijd de daders. Sommige rabbijnen plegen graag Arabieren te vergelijken met ongedierte, brengen een boekje uit “King’s Torah” waarin besproken wordt wanneer het ok is om kleine kinderen van niet-Joden te doden (volgens de Bijbel helemaal nooit, maar ja), en ook sommige Israëlische politici hebben er een handje van om anti-Arabische racistische uitspraken te doen. Als 60% van de Joodse scholieren in Israël niet met Arabieren in een klas wil zitten, hoe komt dat? Zijn alle Arabieren collectief aansprakelijk voor de misdaden en terreur die enkelen van hen plegen? Dat zeg je van Joden toch ook niet, ondanks bijvoorbeeld Eden Nathan Zada en vele anderen? Stel je voor dat 60% van de Nederlandse scholieren niet in een klas met Joden zou willen zitten. Inderdaad, je kunt niet het ene kwaad verdedigen met het andere, maar ook dat geldt twee kanten op.

  Golda Meir kon het heel mooi propagandistisch zeggen, maar onzin blijft het. Ze noemde zichzelf graag Palestijn, maar ontkende glashard tegen de feiten in dat er ook een Palestijns volk bestaat, ook al in 1948. Als jij die feiten niet wil accepteren, ga eens kijken in bijvoorbeeld Bethlehem en zie zelf met je eigen ogen.

  1. Ruud
   Als je van uitzonderingen die helaas gebeuren zoals de aanslag uit 2005 door een Jood met psychische problemen een regel maakt dat ga je uit van emoties. Het is een feit dat Joden en Joodse instellingen over de hele wereld beschermd moeten worden tegen aanslagen van Jodenhaters. Dat is het punt waar het om gaat. Palestijnen hoeven niet bang te zijn als ze in Israël verdwalen. Als de grens open is komen ze massaal naar Israël voor een bezoek aan het strand etc. zonder in de problemen te komen.
   Voor de behandeling van Arabieren door Israël moeten we er wel rekening mee houden dat Israël in een oorlogsituatie leeft en altijd op zijn hoede moet zijn. Daarom is de situatie niet optimaal, maar dat geld ook voor minderheden in Nederland op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en in Nederland heerst geen dreiging.
   Ook de opmerking dat sommige rabbijnen de Arabieren vergelijken met ongedierte zijn zeldzame gevallen. Het is geen overheidsbeleid om deze afwijkende gedachten te steunen. De Palestijnse media en moskeeën steunen echter wel de haateducatie tegen de Joden. Dat is in strijd met de Osloakkoorden.
   Op alle Palestijnse scholen worden de zelfmoordaanslagen tegen Joden en het martelaarschap verheerlijkt. Hierdoor wordt het Palestijnse volk niet voorbereid op concessies aan de Joden maar wordt het van jongs af aan met pure haat tegen de Joden opgevoed. Deze haat staat de vrede in de weg. Hieruit blijkt dagelijks dat de uitspraak van Golda Meir nog steeds waar is. We hopen dat de Palestijnen tot een ander inzicht komen.
   Kortom je komt met een hele omhaal van woorden zonder argumenten. De bedoelingen van de Palestijnen en de Hamas die zich door haat laten leiden weeg je in al je reactie niet mee. Stel je voor dat de militaire en economische macht bij de Palestijnen zou leggen. zouden die dan ca. 200.000 Joden een medische behandeling in hun ziekenhuizen geven? De vraag stellen is hem beantwoorden……..Nee, dat zouden de Palestijnen niet doen! Maar Israël doet het dus wel en geeft hiermee een goed voorbeeld van naastenliefde zelfs ten aanzien van een vijandig gezind volk.

 12. Je bagatelliseert nogal, Itamar. Er zijn al eens Arabische jongeren in Jeruzalem in elkaar geslagen zonder aanleiding of Arabieren worden soms lastig gevallen in de tram als ze onder elkaar Arabisch spreken. Ook weten Arabieren dat ze zich in bepaalde Joodse buurten beter niet kunnen ophouden. De haat zit niet alleen aan Arabische kant. Ook gaan er regelmatig Joden naar Palestijnse gebieden zoals binnenkort naar Christ at the Checkpoint (http://www.christatthecheckpoint.com) en die kwamen er de vorige keer in 2012 er ook weer net zo gezond uit. Daar komt natuurlijk bij dat Joden van de Israëlische (dus niet de Palestijnse!) overheid een vergunning moeten hebben om naar Palestijns gebied te gaan. Dat Joodse instellingen in het buitenland beschermd moeten worden, is een zeer kwalijke zaak, maar daarom nog niet de schuld van de Palestijnen.

  De aanslag in Shfaram in 2005 is er maar een uit verscheidene. Eden Nathan Zada had gezien zijn problemen nooit ofte nimmer een wapen mogen krijgen en hij had in Shfaram niets te zoeken. De aanslag werd in het begin zelfs niet eens als terreuraanslag beschouwd, omdat de dader geen lid was van een terreurgroep. Dat gebeurde in 2006 gelukkig alsnog wel toen de Compensation law for Victims of Hostile Acts werd aangepast.

  Denk verder aan Baruch Goldstein die 30 moslims vermoordde in een moskee of iets recenter Jack Taytel die zonder aanleiding o.a. een Palestijnse herder vermoordde. Gelukkig werd hij nog net niet ook krankzinnig verklaard.

  Onder andere de onlangs overleden en zeer populaire Shas-leider Ovadia Joseph vergeleek geregeld Arabieren met ongedierte. Er waren 100.000en mensen bij zijn begrafenis. Dat zijn dus geen “zeldzame gevallen”, zoals jij suggereert.

  Geen overheidsbeleid? Ik hoor net iets te vaak anti-Arabische haatdragende uitspraken vanuit het Israelische kabinet, vooral Avigdor Lieberman had er een handje van, hoewel de laatste tijd hij ineens een andere toon aanslaat, maar er zijn ook anderen, die niet voor hem onderdoen. Nog een voorbeeld is de burgemeester Shimon Gapso van Nazareth Illit, die liefst helemaal geen Arabieren in zijn gemeente zou willen.

  Hoe weet jij zo goed, dat Palestijnse ziekenhuizen geen Joodse patiënten zouden willen helpen? Of is dat je racistische vooroordeel? Israëlische ziekenhuizen doen gewoon correct waar ze voor opgericht zijn en ik heb niet gehoord van Palestijnse ziekenhuizen die Joodse patiënten de toegang weigerden. Alleen gaan die Joodse patiënten meestal naar Israëlische ziekenhuizen omdat die beter geoutilleerd zijn.

  De situatie in Nederland is inderdaad niet altijd goed voor minderheden, maar dat is geen excuus voor de situatie in Israël. Je kunt niet het ene kwaad excuseren met het andere, zie ook Exodus 23:2, en dat geldt twee kanten op. Het is duidelijk dat in het Israelisch-Palestijns conflict Joden lang niet altijd alleen maar de slachtoffers zijn en Palestijnen lang niet altijd alleen maar de daders.

 13. Schermen met : lees het op Wikipedia is erg zwak; Het is algemeen bekend dat zelfs ieder stuk onbenul met het IQ van 0,0 informatie op Wikipedia kan zetten. Je vindt er daardoor de grootst mogelijke onzin die door velen als waarheid worden aangenomen enkel en alleen omdat het op Wikipedia vermeld staat.

  Uiteraard wordt er óók informatie geplaatst door wél intelligentie mensen en is er zodoende ook véél júiste informatie te vinden, maar de juistheid van de informatie valt NIET af te leiden puur uit het feit dat het door Wikipedia vermeld wordt.

  1. Chris, geef eens wat links naar voorbeelden van Wikipedia artikelen die inderdaad duidelijk “de grootst mogelijke onzin” zijn. Er vindt namelijk wel degelijk schifting plaats en iedereen kan inderdaad artikelen plaatsen, maar die worden met hetzelfde gemak weer verwijderd als het volgens de Wikipedia redactie onzin bevat.

   Je reactie lijkt nu wat teveel op “shooting the messenger.”

Reacties zijn gesloten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close