Geen vertrouwen in Shabas

De VN-Mensenrechtenraad zet het falen van Israël uitgebreid op een rij, maar noemt nergens het optreden van Hamas. Foto: UN Genève op Flickr/CC.  https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/14354137359/
De VN-Mensenrechtenraad zet het falen van Israël uitgebreid op een rij, maar noemt nergens het optreden van Hamas. Foto: UN Genève op Flickr/CC.

Het is een bekend patroon: vredesbesprekingen leiden nergens toe en militante Palestijnen plegen aanslagen op Israëlische burgers. De aanslagen zijn dagenlang het belangrijkste nieuws in Israël. De regering geeft toe aan druk van de bevolking om hard te reageren. De regering wil liever helemaal geen conflict, want ze weet dat het slachtoffers zal vergen onder de soldaten en vooral onder de Palestijnse burgers. Het einde van het verhaal is internationale verontwaardiging. De VN staan op hun achterste benen.

Zo ook nu. Op 23 juli kwam de VN-Mensenrechtenraad bijeen om een resolutie aan te nemen die oproept tot de instelling van een onderzoekscommissie. Deze moet „alle schendingen van het internationale humanitaire recht en de internationale mensenrechten” onderzoeken in „bezet Palestijns gebied, inclusief OostJeruzalem en in het bijzonder de bezette Gazastrook.”

Opsomming

De resolutie maakt een lange opsomming van dingen waaraan Israël zich allemaal schuldig gemaakt heeft, inclusief in de recente weken, zodat de lezer zich afvraagt waarom de onderzoekscommissie nog nodig is. Hamas wordt niet genoemd, hoewel deze en andere organisaties in Gaza Israëlische burgers probeerden te doden met raketten.

Na een conflict als dit is een onderzoek op zijn plaats. In elke oorlog worden fouten gemaakt. Ook door Israël. Maar zo’n onderzoek dient wel evenwichtig te zijn. Of een commissie van de VN-Mensenrechtenraad het juiste middel is, is zeer twijfelachtig. De raad heeft namelijk een geschiedenis van vooringenomenheid tegen Israël.

De raad had kunnen proberen iets van het vertrouwen terug te winnen door een evenwichtige resolutie aan te nemen en een onpartijdige en gebalanceerde commissie aan te stellen. Helaas is dat niet gebeurd. De raad benoemde de Canadese hoogleraar William Shabas tot voorzitter.

Shabas zei in het verleden dat hij graag zou zien dat de Israëlische ex-premier en oud-president Shimon Peres bij het Internationaal Strafhof in de beklaagdenbank zouden zitten.

Politieke opinies

Geconfronteerd met deze uitspraken in een interview met de Israëlische televisie zei Shabas: „Is er een menselijk wezen in Israël die nooit politieke opinies heeft geuit over de leiders in Israël?”

Deze vergelijking is niet op haar plaats. Hij bekleedt als deskundige van het internationaal recht een andere positie dan een gewone burger. Hij had deze uitspraken dus niet in het openbaar mogen doen.

Hij deed ook andere omstreden uitlatingen, aldus Hillel Neuer, de directer van UN Watch, een organisatie in Genève die de Mensenrechtenraad kritisch volgt. Neuer stelt dat de hoogleraar verplicht is zichzelf te diskwalificeren vanwege zijn herhaaldelijke oproepen om Israëlische leiders in staat van beschuldiging te stellen.

Shabas is dat niet van plan. Hij zei ook dat hij het verleden achter zich wil laten en opnieuw wil beginnen. Israël heeft nog niet besloten of het wel, niet of gedeeltelijk zal meewerken aan het onderzoek. Wat wel zeker is, is dat het geen vertrouwen heeft in de commissie.

Elke zaterdag in het Reformatorisch Dagblad: Israël Ingezoomd. Commentaar op gebeurtenissen in Israël vanuit Israël. 

* * *

Het interview met Channel 2 TV:

Een gesprek op al Jazeera over de Gazaoorlog en mensenrechten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close