Islamitische Staat is niet uit te roeien

President Barack Obama van de VS kon in september 2014 niet duidelijker zijn: „We zullen ISIL afbreken en uiteindelijk vernietigen door een uitgebreide en aanhoudende strategie van terreurbestrijding.” Maar hoe realistisch is dat eigenlijk?

ISIL –de Islamitische Staat van Irak en de Levant, de vroegere naam van de Islamitische Staat of IS– is het gevolg van een ideologie die is gebaseerd op een verwrongen interpretatie van de islam. En er zijn moslims die deze ideologie aanhangen. Als IS er niet meer zou zijn, zouden er andere groepen opduiken die hetzelfde of ongeveer hetzelfde voorstaan.

Dit is voor westerse mensen vaak niet goed te begrijpen. Ze komen uit een materialistisch-atheïstisch milieu. Religie heeft voor hen geen gevolgen voor het dagelijks leven en voor politiek en samenleving. Vergroot de welvaart, en de mensen zullen vanzelf minder religieus worden. Omdat ze leven in een vrij klein wereldje, denken ze dat dat bij iedereen op aarde zo werkt.

Kracht

Religie kan namelijk wel degelijk een kracht zijn die levens op hun kop zet, ongeacht de materiele, sociale en politieke omstandigheden. Het is dan ook onzin om te geloven dat radicale moslims opeens gematigd als regeringen allerlei problemen oplossen. Meer zeggenschap voor de soennieten in Irak, democratisering in de Arabische landen, armoedevermindering, beter onderwijs en vooruitzicht op goed werk – dat zou het extremisme wegnemen. En sommige slepen Israël er ook nog bij: als dat land maar met de bezetting van de Westelijke Jordaanoever zou stoppen en de blokkade van de Gazastrook zou opheffen – dan zul je eens zien hoe de wereld opknapt.

Politici doen er goed aan allerlei misstanden in het Midden-Oosten te bestrijden, want dat kan de radicalen enige wind uit de zeilen nemen. Maar het zou naïef zijn om te denken dat dat alle problemen met de radicale islam zou oplossen. Er zijn sommige moslims die om religieuze redenen Israël en de vrije westerse wereld niet kunnen en mogen accepteren. Ze vinden dat het kalifaat moet worden hersteld en zich moet uitbreiden naar het hele Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten. De sharia zal daar zegevieren.

Gevaar verkleinen 

Dan maar niets doen? Natuurlijk niet. Het is goed nieuws dat Obama de ernst van IS inziet en er hard tegen zal optreden. Op deze manier is het mogelijk het gevaar te verkleinen voor gematigde soennieten, sjiieten en minderheden in het MiddenOosten, alsmede voor Israël en westerse landen. Maar meer dan dat is het niet. De Verenigde Staten streden ook tegen al-Qaida na 9/11, maar hun aanhangers lopen nog steeds op deze wereld rond. Het uitroeien van een ideologie gaat namelijk niet.

De wereld dient dus rekening te blijven houden met de jongemannen die geloven dat als ze hun leven verliezen in de jihad, ze linea recta in het paradijs belanden. Ze dromen er daarom van jihadist te worden, want wat is er mooier dan dat?

Elke zaterdag in het Reformatorisch Dagblad: een kort commentaar vanuit Jeruzalem op gebeurtenissen in Israël en het Midden-Oosten in de serie Israël Ingezoomd.
Foto boven: President Barack Obama ontmoet (reservist) generaal John Allen, de speciale presidentiële afgezant voor de Global Coalition to Counter ISIL, en Brett McGurk, de adjunct speciale afgezant, in het Witte Huis op 16 september 2014. (Official White House Photo by Pete Souza)
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close