Netanyahu: sterk in toespraken, zwak in concrete plannen

Netanyahu in gesprek met de media  tijdens zijn bezoek aan New York vorige week. Foto: GPO.
Netanyahu in gesprek met de media tijdens zijn bezoek aan New York vorige week. Foto: GPO.

Premier Benjamin Netanyahu was goed in vorm toen hij vorige week maandag de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toesprak. Vlijmscherp weerlegde hij de beschuldigingen van de Palestijnse president Mahmud Abbas. Die hield vorige week hetzelfde forum voor dat Israël dit jaar „een nieuwe oorlog van genocide” tegen het Palestijnse volk heeft gepleegd.

„Vandaag wordt de Joodse staat gedemoniseerd met het etiket apartheid en met beschuldigingen van genocide”, zei Netanyahu. „Genocide? In welk moreel universum houdt een genocide in dat de burgerbevolking van de vijand wordt gewaarschuwd gebieden te verlaten om te voorkomen dat ze worden getroffen? Of de verzekering dat zij dagelijks tonnen, ja tonnen aan humanitaire hulp krijgen, terwijl er duizenden raketten op ons worden afgevuurd?”

Hypocrisie

Netanyahu trok bovendien van leer tegen de in Genève gevestigde VN-Mensenrechtenraad. Deze organisatie heeft een commissie benoemd die onderzoek moet doen naar vermeende oorlogsmisdaden die Israël deze zomer zou hebben gepleegd. De raad is een gemakkelijk doelwit. De hypocrisie van deze organisatie is duidelijk voor eenieder die iets afweet van de schendingen van mensenrechten wereldwijd.

Netanyahu zei: „We wonen in een wereld die gedompeld is in tirannie en terreur, waar homoseksuelen aan kranen worden opgehangen in Teheran, waar politieke gevangenen worden geëxecuteerd in Gaza, waar jonge meisjes ontvoerd worden in Nigeria en waar honderdduizenden worden afgeslacht in Syrië, Libië en Irak. Toch is bijna de helft, ja bijna de helft van de resoluties van de VN-Mensenrechtenraad gefocust op één land, op Israël, de enige ware democratie in het Midden-Oosten.”

Verrassend was dat Netanyahu ook een nieuw idee lanceerde. Hij begon namelijk over de samenwerking met de gematigde Arabische wereld. Leidinggevende Arabische landen erkennen volgens hem in toenemende mate dat zij en Israël tegenover dezelfde gevaren staan: een nucleair bewapend Iran en het radicale soennisme.

Samenwerking met Arabische landen 

Velen hebben lang verondersteld dat vrede tussen Israël en de Palestijnen de samenwerking tussen Israël en de Arabische wereld mogelijk zou bevorderen. Netanyahu gelooft echter het omgekeerde: samenwerking met de Arabische wereld zal vrede tussen Israël en de Palestijnen vergemakkelijken.

Maar of het Netanyahu zal lukken deze andere weg te bewandelen is de vraag. De Arabische landen zullen vroeg of laat eisen dat Israël een akkoord sluit met de Palestijnen. Het Arabische vredesinitiatief van 2002 spreekt van een tweestatenoplossing.

En dat was het teleurstellende van Netanyahu’s speech: hij kwam niet met een duidelijke opzet om vrede met de Palestijnen naderbij te brengen. Hij bleek  vorige week opnieuw sterk in toespraken, maar zwak in concrete plannen. Maar hij heeft de kans dat alsnog te doen.

Elke week in RD.nl: commentaar op gebeurtenissen in Israel, Palestina en het Midden-Oosten in Israël Ingezoomd.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close