Spanning tussen broeders

De Jeruzalem Christ Church is een van de plekken die als ontmoetingspunt heeft gediend tussen Arabische en Joodse gelovigen. Foto: © Alfred Muller
De Jeruzalem Christ Church is een van de plekken die als ontmoetingspunt heeft gediend tussen Arabische en Joodse gelovigen. Foto: © Alfred Muller

Oorlogen en andere crises tussen Israël en de Arabieren hebben een negatieve uitwerking op de relaties tussen Messiasbelijdende Joden en Palestijnse christenen. Dat bleek tijdens de Gazaoorlog deze zomer opnieuw. Het goede nieuws is dat beide groepen pogen de betrekkingen te herstellen.

Dat er in tijden van conflict spanningen ontstaan in de relaties, is te begrijpen. Messiasbelijdende Joden identificeren zich met Israël. Ze lopen in het leger evenveel gevaar als de anderen. Ze moesten deze zomer tijdens de raketaanvallen van Hamas net als de rest van de bevolking wegduiken in de veilige ruimtes. Palestijnse christenen voelen zich deel van het Palestijnse volk. Christenen in Gaza liepen dezelfde risico’s als moslims.

Tegelijkertijd begrijpen sommige gelovigen dat ze een band hebben met broeders en zusters aan de andere kant. Ze willen de ander leren kennen en zich met hem verzoenen. Ontmoetingen tussen beide groepen vinden al jarenlang plaats.

Op hen gestemd

Deze zomer stoorden Arabische christenen zich er echter aan, dat Messiasbelijdende Joden zich niet duidelijk uitspraken tegen Israëlische politici die harde anti-Arabische uitspraken deden. “Ze hebben zelfs op hen gestemd”, zegt Ajaj Azar van het Evangelisch Theologisch Seminarium in Nazareth. “Niemand van hen zei: ‘Zij vertegenwoordigen ons niet.’ Of: ‘Dit accepteren we niet, wij hebben het Arabische volk lief.’ Dat creëerde teleurstelling en spanning.”

Shadia Kubti, die werkt bij Musalaha, een organisatie die gelovigen van beide zijden bij elkaar brengt, zei dat de activiteiten van Musalaha voor jongeren gewoon doorgingen. Maar ze signaleerde deze zomer ook een tendens tot terugtrekking. Voor zover er nog pogingen waren bij elkaar te komen, spraken de aanwezigen niet over de actualiteit. Gelovigen echter die al goede contacten hebben opgebouwd met broeders en zusters aan de andere zijde, bleven de contacten met elkaar houden, al bleven ze het met elkaar oneens. Ze zegt ook dat de emoties die geuit werden via de sociale media, hevige reacties veroorzaakten aan de andere zijde.

‘Zeer ongevoelig’

Evan Thomas van de Messiaans-Joodse Bet Asaph gemeente in Netanya vertelt dat de stress die ontstond door de raketaanvallen en door het dienen in het leger, sommigen “zeer ongevoelig” maakten voor de andere kant, “hun eigen broeders en zusters in Christus”.

Ook hij gelooft dat de sociale media bijgedragen hebben aan de spanning tussen beide zijden. Deze bieden burgers de kans van alles te zeggen over de andere zijde. “Ons getuigenis als gelovigen wordt dan in groot gevaar gebracht”, zegt Thomas. “In plaats van vrede te zoeken in een oorlog, dragen ze er eigenijk aan bij. Dat is heel verdrietig.”

Vandaag is er veel herstelwerk te doen. Ajaj hoort gelovigen aan beide zijden zeggen dat er iets mis is en dat ze weer bij elkaar moeten komen. Thomas vertelt dat er al een bijeenkomst heeft plaatsgevonden in Latrun in midden Israël. “We waren met leiders uit beide gemeenschappen bij elkaar om naar elkaar te luisteren, over onze pijn te praten en elkaar vergeving te vragen.”

Elke zaterdag in het Reformatorisch Dagblad: Israel Ingezoomd. Commentaar op gebeurtenissen in Israël en omgeving. Kort, actueel en altijd met foto. 

%d bloggers liken dit: