Gate48 houdt symposium over Oost-Jeruzalem

Flatgebouwen achter de scheidingsbarrière en binnen de gemeentegrenzen van Jeruzalem ‘… gevaarlijke gebouwen die heel dicht bij elkaar staan …’ Foto: © Alfred Muller
Flatgebouwen achter de scheidingsbarrière en binnen de gemeentegrenzen van Jeruzalem ‘… gevaarlijke gebouwen die heel dicht bij elkaar staan …’ Foto: © Alfred Muller

Het platform van kritische Israëliërs in Nederland, Gate48, zet donderdag en vrijdag tijdens een symposium in Amsterdam de problematiek in Oost-Jeruzalem centraal. De organisatie heeft voor de bijeenkomst verschillende sprekers uit Israël en Nederland uitgenodigd.

Betty Herschman, directeur van internationale relaties en pleitbezorging van de Jeruzalem gevestigde organisatie Ir Amim (Stad van Volken), zal eveneens in Amsterdam zijn. De in 2000 opgerichte organisatie beijvert zich voor een politieke oplossing voor de stad Jeruzalem waarin zowel Israëliërs als Palestijnen zich kunnen vinden.

De presentatie van Herschman zal gaan over ‘Jeruzalem, de stijgende kosten van vrede’. Ze vertelt dat Ir Amim een jaar geleden een studie heeft afgerond naar de concrete veranderingen die hebben plaatsgevonden in Oost-Jeruzalem sinds 2000. Eind dat jaar presenteerde de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton zijn richtlijnen voor een vreedzame oplossing voor het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen, met onder meer een regeling voor Jeruzalem.

Historische kern

De onderzoekers keken naar de oude historische kern van Jeruzalem, de gebieden binnen de gemeentegrenzen die in 1967 werden getrokken en de gebieden om Jeruzalem heen. De studie ging in op de Joodse woonwijken die aan de andere kant van de grens van voor juni 1967 zijn gebouwd, op de gevolgen van de scheidingsbarrière, de wegenbouw en de aanleg van toeristische attracties en parken. Herschman zegt dat al deze middelen werden gebruikt om de Israëlische controle over Oost-Jeruzalem te versterken.

Ook ging het onderzoek in op de bouw van huizen voor Palestijnen, die momenteel met 300.000 of meer ongeveer 40 procent van de bewoners van de stad vormen. De gemeente Jeruzalem heeft volgens Ir Amim sinds 1967 nog geen 5000 bouwvergunningen aan hen verleend.

Ze zal ook ingaan op de roerige gebeurtenissen tijdens de zomer vorig jaar en hun onderlinge relatie. Daartoe behoren onder meer kidnappingen en de moorden van jonge jongens, de toename van anti-Palestijns racistisch geweld, de Gazaoorlog en de spanningen rondom de Tempelberg of Haram al-Sharif. Radicale tempelorganisaties die een verandering willen van de status quo op deze heilige plaats wonnen aan invloed. “Ook wat de Tempelberg betreft krijgen Palestijnen het gevoel waar ze de controle over hun leven verliezen”, zegt ze.

Roerige gebeurtenissen

De problemen die ten grondslag liggen aan de roerige gebeurtenissen afgelopen zomer zijn het gebrek aan bouw en constructie voor Palestijnen en de latente racistische gevoelens in de samenleving. “We willen ons dus niet laten afleiden door de gebeurtenissen deze zomer, maar naar het grotere plaatje lijken. Het gaat om de vraag waarom Jeruzalem deze zomer zo gemakkelijk tot ontbranding kwam.”

Belangrijke probleemgebieden zijn ook de Palestijnse wijken aan de andere kant van de muur, maar binnen de gemeentegrenzen van de stad. Daar bouwen Palestijnse particulieren met het oog op het zeer grote woningtekort flats. Dat doen ze zonder bouwvergunningen en zonder toezicht van de bouwinspectie.

Betty Herschman, directeur van internationale relaties en pleitbezorging van Ir Amim. Foto: © Alfred Muller
Betty Herschman, directeur van internationale relaties en pleitbezorging van Ir Amim. Foto: © Alfred Muller

“Dit zijn zeer gevaarlijke gebouwen die heel dicht bij elkaar staan”, zegt Herschman. “Als er een kleine aardbeving zou komen, zakken ze als kaartenhuizen in elkaar. We hebben gezien dat hele muren, hele voorgels naar beneden kwamen. De gemeente Jeruzalem laat deze gebieden aan hun lot over en kijkt de andere kant op. Politie, brandweer en hulpverleners en technici zetten daar nauwelijks een voet. Het is een soort niemandsland. Maar het zijn gebieden binnen de gemeentegrenzen. De bewoners hebben dus recht op dezelfde dienstverlening als alle anderen, inclusief goede, veilige en betaalbare huisvesting. En ze zouden ook niet elke dag de militaire controlepunt hoeven te passeren om in hun eigen stad te komen.

Duw- en trekdynamiek

Er is sprake van een soort duw- en trekdynamiek, vertelt Herschman. Haar vinger gaat over een kaartje dat op de tafel ligt. “Als je hier niet kan bouwen”, zegt ze, wijzende op Oost-Jeruzalem binnen de muur, “dan ga je bouwen aan de andere kant van de muur. Wij noemen dat de stille verplaatsing.”

Herschman gelooft dat het nog mogelijk is voor Israëliërs en Palestijnen om tot een tweestatenoplossing te komen. Maar naarmate er meer tijd verstrijkt zullen de kosten in geld en mensenlevens hoger worden. “Hoe meer Israël in Oost-Jeruzalem bouwt, des te moeilijker zal het zijn Israëliërs te verwijderen als een politieke oplossing daar om vraagt.”

Historicus dr. Hillel Cohen van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem voert  donderdagavond het woord in de Balie in Amsterdam. Vrijdag zullen naast Betty Herschman ook spreken Efrat Cohen-Bar, Coördinator voor Oost Jerusalem bij de Israëlische mensenrechtenorganisatie BIMKOM, Malkit Shoshan, architect en auteur en kaartenmaker van de ‘Atlas van het conflict Israel-Palestine’ en Lior Volinz, promovendus bij de Universiteit van Amsterdam.

Voor meer informatie over het symposium ‘Jeruzalem – een gescheiden stad’ zie: http://www.gate48.org

Een kortere versie van dit artikel verscheen ook in RD.nl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close