„Explosieve groei kerk onder jonge mensen”

De belangrijkste uitdaging van christenen wereldwijd is het evangelie duidelijk te presenteren aan wie Hem niet kennen.

Dat zegt dr. George Wood, algemeen supervisor van de Assemblies of God in Amerika. Hij is in Jeruzalem voor het Internationale Jerusalem 2015 Empowered21 Congres dat van 20 tot 25 mei in Jeruzalem wordt gehouden. Empowered21 brengt wereldwijd pinksterchristenen bijeen voor conferenties.

„We zijn heel erg gericht op het geven van ons getuigenis en op evangelisatie. Dat brengt in bepaalde gebieden van de wereld speciale uitdagingen met zich mee. Waar andere religies sterk fundamentalistisch zijn, lijden onze gelovigen onder zware druk, discriminatie en vervolging.  Ondanks dat groeit het aantal gelovigen in deze gebieden.”

Wood, die tevens medevoorzitter van Empowered21 is, ziet ook onder westerse christenen toenemende zorg. „Vervolging begint met ontmenselijking, discriminatie en het opplakken van etiketten. We ervaren in de Verenigde Staten dat als we vasthouden aan het geloof dat Jezus Christus Heer is en aan seksuele moraliteit, we beschouwd worden als niet meer van deze tijd. Het seculiere Westen is op sommige plekken heel militant tegen Bijbels christendom.”

Congresgangers in Jeruzalem. Foto: © Alfred Muller
Congresgangers in Jeruzalem. Foto’s: © Alfred Muller

Optimistisch

Toch is Wood optimistisch over de toekomst. In de Verenigde Staten zijn ruim drie miljoen mensen aangesloten bij de kerken van de Assemblies of God. „Van hen is 34 procent jonger dan 25. Daar ligt onze groei.” Hij ziet dat kerkverlating vooral bij kerken die het geloof hebben verloren in het Schriftgezag en de unieke, centrale en exclusieve positie van Jezus Christus.

De directeur en medevoorzitter van Empowered21, dr. Billy W. Wilson, ziet een explosieve groei van de kerk onder jonge mensen in vele delen van de wereld. „Er bestaat een hele generatie van jonge mannen en vrouwen die naar een doel zoeken. Zij willen dat hun leven betekenis heeft. De radicale boodschap van Jezus Christus geeft hen een Godservaring en de kans daar uitdrukking aan te geven.”

Wilson gelooft dat de pentecostale kerken en charismatische kerken wereldwijd ongeveer 600 tot 700 miljoen gelovigen tellen. “Velen geloven dat we de snelst groeiende segment zijn van het christendom en misschien zelfs de snel groeiende religieuze beweging in de wereld. We komen in Jeruzalem bijeen om dat te vieren en over de toekomst van de beweging te praten.”

De beide medevoorzitters van de Empowered21 conferentie in Jeruzalem: Dr. William (Billy) W. Wilson (l), rector van de Oral Roberts Universiteit in Tulsa, Oklahoma, en dr. George O. Wood, algemeen supervisor van de Assemblies of God. Foto: Alfred Muller.  Left: Dr. William (Billy) Wilson, Empowered21 President & Global Co-Chair, President of Oral Roberts University. Right: Dr. George O. Wood General Superintendent of the Assemblies of God and Global Co-Chair of Empowered21
De beide medevoorzitters van het Empowered21 Congres in Jeruzalem: Dr. William (Billy) W. Wilson (l), rector van de Oral Roberts Universiteit in Tulsa, Oklahoma, en dr. George O. Wood, algemeen supervisor van de Assemblies of God.

Wereldwijde conferentie 

De Empowered21 beweging begon in 2006  met een internationale  bijeenkomst in Los Angeles om te gedenken dat het 100 jaar geleden was dat de pinksteropwekking in de Azusa straat in die stad begon.

Dit bracht Wilson, die tevens directeur is van de Oral Roberts Universiteit in de Amerikaanse stad Tulsa in Oklahoma, in contact met leiders van de charismatische en pinksterkerken wereldwijd. De relaties zijn in de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Er is een Wereldwijde Raad opgericht, waarvan de leden eens per jaar bij elkaar komen. Ook heeft de Empowered21 verschillende lokale conferenties georganiseerd.

Het gaat bij Empowered21 om „de Heilige Geest, de nieuwe generaties, eenheid onder de gelovigen en de vraag wat God wil doen. We hebben een hele grote visie. Dat is dat bij Pinksteren 2033 elke persoon op aarde een authentieke ontmoeting met Jezus Christus heeft door de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest.”

De internationale conferentie van 2006 stond vooral stil bij de afgelopen honderd jaar, het congres nu in Jeruzalem kijkt vooral vooruit. Meer dan 3600 christenen uit 60 landen hadden zich aan het begin van de bijeenkomst geregistreerd.

Gevraagd naar de visie op Israël onder de congresgangers zegt Wood dat Empowered21 „geen politieke beweging is” is. „We richten onze focus op Jezus en Zijn liefde voor allen, ongeacht etnische achtergrond, geslacht of huiskleur.”

In de grote zaal van de Pais Arena in Jeruzalem. waar de Empowered21 conferentie wordt gehouden. Foto: © Alfred Muller
In de grote zaal van de Pais Arena in Jeruzalem. waar het Empowered21 Congres wordt gehouden.

130 sprekers 

De 130 sprekers krijgen geen vergoeding, ook niet voor de onkosten. De bijeenkomsten zijn niet alleen in het nieuwe Pais Arena Congrescentrum in Jeruzalem, maar ook in de King of Kings Pavilion in de stad en bij de Jordaan. De autoriteiten in Bethlehem hebben een bijeenkomst in die stad afgelast, aldus een persverklaring van Empowered21. De seminars gaan over andere over muziek, kinderwerk en het stichten van kerken.

Ongeveer honderd nationaal-religieuze en ultra-orthodox Joden hielden woensdag een demonstratie voor het congrescentrum. Volgens hen zijn de congresgangers erop uit om Joden te bekeren. Enkelen deelden pamfletten uit onder de congresgangers die zich richten tegen de Messiasbelijdende Joden.  Hier en daar werden demonstranten door de politie met harde hand bij de ingang verwijderd.

http://empowered21.com

* * *

E21 Jerusalem 2015 Highlights from Empowered 21 on Vimeo.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close