Minder kinderbijslag vaccinatieweigeraars

Ouders in Israël die weigeren hun kinderen te laten inenten zullen straks gekort worden op hun kinderbijslag. Dat staat althans in het coalitieakkoord dat deze week is gesloten tussen Likud en het ultraorthodoxe Verenigd Thora Judaïsme (UTJ).

Bronnen bij UTJ zeggen dat Likud wilde dat de clausule werd opgenomen. De onderminister van Gezondheid, rabbijn Ya’akov Litzman van UTJ, zal echter het recht krijgen om de criteria op te stellen. Wat die voorwaarden zullen zijn, is nog niet bekend.

Een amendement van de Economische Regelingenwet bepaalt al dat ouders die hun kinderen niet laten inenten met 60 procent gekort kunnen worden op de kinderbijslag. Deze regel is in de praktijk echter niet uitgevoerd. Likud vindt dat daar nu verandering in moet komen.

„Omdat we een coalitie hebben, kon Litzman de clausule niet weigeren”, zegt een van de bronnen rond de minister. „Hij zal zeer strenge criteria hanteren. Alleen in extreme gevallen zullen ouders geen kinderbijslag krijgen. Het gaat niet gelden voor een gewone vorm van weigering.”

Balans

De regeling is bedoeld om een balans aan te brengen tussen enerzijds de belangen van de samenleving en anderzijds de vrijheid van de burgers. De regeling zou op 1 januari moeten ingaan, maar waarschijnlijk zal dat later worden. “Misschien wordt het veel later. En misschien gebeurt het nooit, want de coalities in Israël duren niet zo lang.”

In 2010 dienden het Juridisch Centrum voor de Rechten van de Arabische Minderheid in Israël Adalah en andere mensenrechtengroepen een petitie in bij het hooggerechtshof tegen de reductieregeling. Adalah stelde dat veel kinderen van bedoeïenen niet ingeënt zijn omdat er in de Negev een tekort is aan klinieken. Tegenstanders zeiden ook dat korting de rechten van kinderen schaadt en de kloof tussen arm en rijk vergroot. In 2013 verwierp het hof de petitie. Adalah heeft geen principiële bezwaren tegen inenting.

De internationale Joodse nieuwsdienst JTA meldde dat volgens de staatscontroleur in 2010 ongeveer een tiende deel van de kinderen in Israël ouders heeft die tegen vaccinatie zijn. Uit een studie van de Universiteit van Haifa bleek dat in 2011 de weigeraars vooral gezocht moeten worden in kringen van de ultra-orthodoxen en de gezinnen met lage inkomens. Ook in de hoogste klasse komt oppositie tegen vaccinatie voor. Weigeraars voeren principiële of medische bezwaren aan. In andere gevallen heeft geen volledige inenting plaatsgevonden om praktische redenen.

Grote gezinnen

Ultraorthodoxe partijen steunen volgens JTA hoge subsidies omdat deze de mogelijkheid bieden grote gezinnen te hebben, wat in hun achterban veel voorkomt. De seculiere partijen echter beschouwen hoge kinderbijslag echter als ongewenst, omdat deze de ouders aanmoedigen niet te werken.

Na de introductie van kinderbijslag in 1959 nam het aantal grote gezinnen toe. In 2003 verlaagde de toenmalige minister van Financiën, Benjamin Netanyahu, de kinderbijslag al vanwege de economische crisis. De vorige minister van Financiën, Yair Lapid, verlaagde deze uitkering ook. Lapid wilde ultraorthodoxe mannen aanmoedigen toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Beeld © Alfred Muller: in een niet-erkend dorp van de bedoeïenen in de Negev.

Dit artikel verscheen ook in RD.nl.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close