VN-rapport Gazaoorlog niet zomaar terzijde schuiven

Het is verleidelijk om het vorige week gepubliceerde rapport over de Gazaoorlog van de VN-Mensenrechtenraad in de papierversnipperaar te duwen. De raad is namelijk ziekelijk vooringenomen tegen Israël. De organisatie UN Watch, die de VN kritisch volgt, liet weten dat de VN-Mensenrechtenraad in de jaren 2006 tot 2015 Israël 61 keer heeft veroordeeld en andere landen bij elkaar opgeteld 55 keer. Landen als China, Irak en Jemen – het ging daar geweldig met de mensenrechten.

Toen vorig jaar in juli een oorlog uitbrak tussen Israël en Gaza, was dat voor de raad de zoveelste keer reden een commissie te lanceren. Voorzitter werd niemand minder dan de Canadese mensenrechtendeskundige William Schabas. UN Watch stelde op grond van zijn uitlatingen dat de hoogleraar anti-Israël was, maar hij ontkende dat. Schabas stapte in februari op nadat Israël hem ervan beschuldigde de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO advies te hebben gegeven. Zijn plaats werd ingenomen door de vroegere Amerikaanse rechter Mary McGowan Davis.

Oorlogsmisdaden

Haar onderzoekscommissie concludeert in het vorige week verschenen rapport dat beide partijen het internationaal recht hebben geschonden en mogelijk oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Volgende week zal de VN-Mensenrechtenraad het rapport bespreken. Israëlische diplomaten proberen zo veel mogelijk landen ervan te overtuigen het rapport niet te accepteren.

Het rapport is niet het enige belangwekkende document over de oorlog. Israël zelf kwam met een lijvig en gedetailleerd verslag, waarin het de militaire operatie onder meer in historisch context plaatst. Het meldt dat in de zomer van vorig jaar Palestijnse militanten vrijwel dagelijks raketten en mortieren naar Israël afschoten. Op 7 juli –toen de oorlog begon– vuurden de terroristen zelfs zestig keer op Israël.

Ook een groep Europese, Amerikaanse en Australische oud-generaals en politieke leiders is bezig met een onderzoek naar de Gazaoorlog. In een preliminair rapport lieten zij weten dat Israël geen oorlog wilde. „Toen de oorlog was begonnen, ondernam Israël herhaaldelijke pogingen het vechten te beëindigen.”

Beschuldigingen

Toch doet Israël er goed aan de beschuldigingen van de VN-commissie te onderzoeken, voor zover dat niet is gedaan. Een schone oorlog bestaat niet. In elke oorlog maken commandanten en ondergeschikten fouten. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het in mei gepubliceerde rapport van de Israëlische organisatie Breaking the Silence, dat getuigenissen bevat van Israëlische militairen die in Gaza vochten. Daaruit bleek dat het uitgangspunt was minimale risico’s te nemen voor eigen strijdkrachten, zelfs als dat ten koste zou gaan van burgers.

Israël zal moeten proberen nieuwe methoden te vinden tegen de jihadisten, waarbij bevolkingscentra kunnen worden ontzien. Het bombarderen van dichtbevolkte gebieden is onacceptabel.

Met het nemen van maatregelen tegen militairen die wandaden hebben verricht, kan Israël de kans verkleinen dat het Internationaal Strafhof een onderzoek start. Volgens het mandaat kan het hof alleen in die gevallen vervolgen waar landen zelf geen onderzoek verrichten.

Foto: Gaza op 24 augustis, 2014. Foto: VN, Shareef Sarhan.

Israel Ingezoomd: correspondent Alfred Muller levert wekelijks in het Reformatorisch Dagblad vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close