Van de bloedmanen niets te zien

Een jaar geleden stond het boek Vier bloedmanen: er gaat iets veranderen van de Amerikaanse voorganger John Hagee hoog op de bestsellerslijsten. Rond de tetrade van maansverduisteringen in 2014 en 2015 zou er zich iets bijzonders kunnen voordoen.

Kijk maar naar de geschiedenis. De tetrade van 1493-1494 kwam vlak na de verbanning van de Joden uit Spanje, die van 1949-1950 na de oprichting van de staat Israël en die van 1967-1968 viel samen met het herstel van de Joodse soevereiniteit in Jeruzalem.

„Ik geloof dat we in de komende twee jaar iets dramatisch gaan zien in het Midden-Oosten waarbij Israël betrokken is”, liet de dominee CBN News weten. „Iets wat de loop van de geschiedenis in het Midden-Oosten zal veranderen en de hele wereld zal beïnvloeden.”

Niet zo zeldzaam

Critici wierpen tegen dat de tetraden niet zo zeldzaam zijn. Tijdens andere belangrijke gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis was er niets bijzonders te zien aan de hemel. Van de eerste drie maansverduisteringen viel hier in Jeruzalem niets te bespeuren.

Wat is er inmiddels gebeurd? Of het met de tetrade te maken heeft of niet, tot nu toe zien we slechts narigheid.

Ten eerste stormt het aan de andere kant van Israëls grenzen. Oorlogen scheuren Syrië en Irak volledig uit elkaar. Al blijft de omvang van IS beperkt, het aantal supporters in andere landen neemt toe. Vorige week vielen IS-supporters het Egyptische leger in het noorden van de Sinaï aan. Als het IS lukt een gebied in de Sinaï in handen te krijgen, krijgt Israël er een groot veiligheidsprobleem bij.

IS-supporters

Ook in Israël zelf zijn IS-supporters actief. Een Palestijnse Israëliër vroeg de autoriteiten het gezin van zijn zoon op te sporen, dat in de richting van Syrië was vertrokken. In Jeruzalem zou IS pamfletten hebben uitgedeeld waarin het de Palestijnse christenen sommeert de stad te verlaten. De christenen peinzen er niet over er gehoor aan te geven.

Ten tweede staat de P5+1 op het punt een akkoord te sluiten met Iran. De bedoeling daarvan is dat Iran voorlopig geen kernbom kan ontwikkelen. Maar Israëls premier Netanyahu gelooft juist dat het akkoord een opstapje wordt naar de verwezenlijking van Irans nucleaire ambities. Israëlische leiders sluiten een militaire actie tegen Iran niet uit.

Veiligheidsincidenten

Ten derde broeit het op de Westoever. Een van de oorzaken is de stagnatie in het vredesproces. Van een Palestijnse opstand is nog geen sprake, maar veiligheidsincidenten zijn aan de orde van de dag.

De periode van de bloedmanen is nog niet over. Maar tot nu toe is in Israël zelf nog niets spectaculairs aan de hand. Vooruitzicht op iets positiefs is er helemaal al niet. Maar teleurgestelden hebben nog even de tijd. Een paar maanden is een lange periode in het Midden-Oosten. Zeer lang zelfs.

Elke week in het Reformatorisch Dagblad: Israël Ingezoomd. Commentaar op gebeurtenissen in en rond Israël vanuit Israël. 

Foto: een bijna totale maansverduistering. NASA/Bill Ingalls. Flickr CC. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close