Verhalen over IS in Jeruzalem steeds sterker 

De verhalen worden elke dag sterker. Huizen van christenen in Jeruzalem zijn nu ook al gemarkeerd met ‚Islamitische Staat’. Dat was het laatste bericht dat als een lopend vuurtje rondging op Facebook. Welnu, het enige wat ik kan vinden op de deur is ons naambordje.

Een restauranthouder  in de Oude Stad van Jeruzalem vertelde dat dit laatste bericht hem nog niet ter ore was gekomen. Bang is hij in elk geval niet. „Als ze dat doen, zal de hand van de dader afvallen”, zegt hij. „God zal ons beschermen.”

‚Jeruzalem Emiraat’

Maar christenen in Jeruzalem lijken inmiddels allemaal te weten van de IS-pamfletten die zouden zijn uitgedeeld in de wijk Beit Hanina en mogelijk ook in de Oude Stad zelf. Daarin worden christenen gesommeerd de stad te verlaten voor het einde van de Ramadan. Het pamflet is ondertekend met ‚Jeruzalem Emiraat’. Niet dat ze zelf of hun familieleden of bekenden iets hebben gekregen, maar ze hebben de berichten in de krant gelezen, op de sociale media gezien of er van anderen over gehoord.

Een insider die goed Arabisch kent en het IS pamflet op Facebook heeft getraceerd, zegt dat de opstellers terminologie gebruiken die IS al een jaar niet meer gebruikt. Dat geeft aan dat hun kennis van IS ook al niet zo groot is.

Steun

Alles dan maar als onbelangrijk terzijde schuiven? Dat zou een voorbarig zijn. Ten eerste geniet IS steun onder een aantal Palestijnen. Enkele bronnen die ik hoogst geloofwaardig acht, zeggen dat de dreigementen echt geuit zijn.

Ten tweede is er een trend van radicalisering gaande onder Palestijnse moslims. Christenen in Jeruzalems Oude Stad zeggen bijvoorbeeld dat er zich al lange tijd spanningen voordoen tussen jongens uit de moslim wijk en de christenen in de christelijke wijk. Er zijn – evenals bijvoorbeeld in Nederland – maar een paar jihadliefhebbers nodig om een terreurdaad te verrichten.

Ten derde beseffen christenen in de stad heel goed wat er in het Midden-Oosten gebeurt. De Koptische Kerk en de Ethiopische Kerk hebben spandoeken opgehangen waarin zij wijzen op de vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Ze proberen de westerse christenen wakker te schudden. Het gedachtegoed kan overslaan van het ene land naar het andere. Is het Westen bereid het gevaar te stoppen?

Sensatiewaarde

Maar tot nu toe lijkt de hele „IS in Jeruzalem” story opgeklopt. Het is te begrijpen waarom: een dergelijk bericht heeft enorme sensatiewaarde. In Jeruzalem – bakermat van het christendom – lopen christenen nu ook al gevaar.

Een Palestijnse christin vroeg zich af waar zij de belangstelling opeens aan te danken hebben. Waar was de aandacht van westerse christenen toen zij protesteerden voor het behoud van onafhankelijk christelijk onderwijs in Israël? Waar de interesse voor brandstichting van kerken in het land? Westerse christenen gaven volgens haar niet thuis toen Palestijnse christenen zelf aan de bel trokken.

Foto: Koptische christenen in Jeruzalem proberen belangstelling te wekken voor hun vervolgde broeders. Foto: © Alfred Muller

Dit artikel verscheen op 11 juli in het Reformatorisch Dagblad in de serie Israel Ingezoomd.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close