Op zoek naar de rode koe

Een gebied in Israël dat met grote regelmaat in de belangstelling staat is de Tempelberg in Jeruzalem. De laatste dagen was dat weer het geval.

Het was namelijk Tesja B’Av, de 9e dag van de maand Av, de dag waarop orthodoxe Joden de verwoesting van de Tempel en andere calamiteiten herdenken. Zaterdag was het de 9e, maar de herdenking werd naar zondag uitgesteld vanwege de sabbat.

Israëlische kranten hebben de laatste dagen aandacht gegeven aan een poging van het Tempelinstituut in Jeruzalem een rode koe te fokken. In Numeri 19 lezen we dat de Israëlieten deze moeten offeren om een middel te krijgen ter ontzondiging. Dat is nodig voor de tempeldienst.

De Israëlische nieuwssite Ynet meldde dat de organisatie contact heeft gezocht met een Israëlische veefokker die, onder rabbinaal toezicht van het instituut, embryo’s van het Noord-Amerikaanse red angusvee inbrengt in Israëlische runderen. Dat zou de kans op de geboorte van een koe vergroten die geen enkel haartje heeft dat niet rood is. Helemaal nieuw is deze ontwikkeling echter niet. Er zijn in de afgelopen jaren eerdere pogingen geweest een rode koe te fokken.

Voorwerpen

Het instituut timmert al tientallen jaren aan de weg met de productie van voorwerpen die straks in de tempel moeten worden gebruikt. Concrete plannen voor de tempelherbouw zijn er echter niet. Al neemt de belangstelling voor de tempelherbouw toe, vele orthodoxe Joden zeggen dat de herbouw van de tempel een dermate grote taak is, dat deze aan de Messias moet worden overgelaten.

Het officiële beleid van Israël is de huidige situatie op de Tempelberg niet te veranderen. Moslims hebben gebedsrechten op de berg. Zij geloven dat Mohammed vanaf de berg een nachtelijke reis naar de hemel maakte. Op de berg staan moskeeën.

Tijdens Ramadan bijvoorbeeld sloot de Israëlische politie de Tempelberg af voor niet-moslims. Op de eerste vrijdag tijdig Ramadan kregen 80.000 moslims toestemming om te bidden, tijdens de laatste liep dat op tot meer dan 150.000.

Bezoekrechten

Joden en christenen hebben op gezette tijden bezoekrechten. Niet-moslims die de berg willen bezoeken dienen zich te melden voor de brug die leidt naar de Mughrabi poort. Daar ondergaan zij een veiligheidscheck die even streng is als op luchthavens.

Zij dienen zich aan gedragsregels te houden. Ze mogen bijvoorbeeld niet bij elkaar gaan staan om te bidden. Als dat gebeurt is de kans groot dat moslims ‚Allah Akbar’ beginnen te roepen, met stenen gaan gooien, het gebied afsluiten, toeristen en Joden omsingelen. De politie moet dan voorkomen dat er een rel uitbreekt. Als er rellen uitbreken kunnen deze overslaan naar wijken in Oost-Jeruzalem en naar Arabische steden in Galilea.

Rode koe of geen rode koe – de opdracht die de politie heeft is de status quo te handhaven op deze een van de meest belangrijke heilige plaatsen voor de mensheid. Niemand heeft belang bij een explosie van het kruitvat.

Foto: Het Tempelinstituut maakt al vast voorwerpen voor de tempeldienst. Foto: © Alfred Muller

Beschouwing over gebeurtenissen in Israel vanuit Israël zelf. Elke zaterdag in RD.nl de rubriek #IsraëlIngezoomd

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close