Ein Kerem

Waar de stad lag waar Maria in grote haast heenreisde, meldt de Bijbel niet. In de vierde eeuw begonnen christenen te geloven dat dat het stadje Ein Kerem was, dat acht kilometer ten westen van Jeruzalem ligt. En inderdaad komt het gebied waarin dit lag overeen met de beschrijving die Lucas geeft.

De naam Ein Kerem (bron van de wijngaard) doet vermoeden dat het een mooi gebied was. De vruchtbaarheid dankte Ein Kerem aan de bronnen. Rondom het dorp bevonden zich olijfbomen en wijngaarden. Het plaatsje is door bergen omgeven: pas tien tot twintig kilometer in westelijke richting begint het laagland.

Kerk van de Visitatie
Kerk van de Visitatie. © Foto’s © Alfred Muller

Volgens de christelijke traditie bevinden zich hier drie belangrijke plekken. De eerste is de grot waar Johannes de Doper zou zijn geboren, de tweede is de Mariabron en de derde is de Kerk van Elisabet, ook wel de Kerk van de Visitatie genoemd.

Kerk van Johannes

De Kerk van Johannes bevindt zich op de plaats waar de grot geweest zou zijn waar Johannes de Doper werd geboren. Hier werd in de vijfde eeuw een kerk gebouwd. De kruisvaarders plaatsten er later een basiliek. De franciscanen kregen het terrein in de 17de eeuw in handen en bouwden er opnieuw een kerk. De huidige kerk dateert uit 1946.

Kerk van Johannes.
Kerk van Johannes.

De Mariabron vinden we in de vallei. Momenteel bevindt zich een moskee op de bron. Christenen dachten dat dit de plaats was waar Maria en Elisabet water putten. Hoewel er weinig is te zien, blijven groepen pelgrims er soms staan voor uitleg en gebed.

Kinderen spelen bij de Mariabron.
Kinderen spelen bij de Mariabron.

De mooiste kerk in Ein Kerem is de Kerk van de Visitatie. Deze kerk, die zich op een berghelling bevindt, staat op de grot waar volgens de traditie Elisabet zich tijdens de kindermoord door Herodes verborg. De kerk herdenkt ook het bezoek van Maria aan Elisabet. Het Magnificat (de lofzang van Maria) staat in vele talen op borden die bevestigd zijn aan een muur bij de ingang van de kerk.

Grot

Ook het gebied ten westen van Ein Kerem had met Johannes de Doper te maken. De Britse archeoloog Shimon Gibson maakte in 2004 bekend dat hij een grot bij kibboets Tzuba had gevonden waar Johannes mogelijk vele van zijn discipelen doopte. Hij zei dat de tekeningen scènes afbeelden uit het leven van Johannes de Doper. Er is een afbeelding van Johannes te zien die een staf en dierenhuid droeg en een afbeelding van het hoofd.

IMG_9766 Ingang grot Johannes de Doper bij kibboets Tzuba
De grot bij kibboets Tzuba. © Vidar Norberg

Op een andere muur werd een arm van Johannes afgebeeld als relikwie. De gravures dateren uit de Byzantijnse tijd (324-640). Gibson twijfelde er niet aan dat monniken uit Ein Kerem de herinnering aan Johannes de Doper in deze grot levend hielden.

Op 9 juli 1948 werd Ein Kerem veroverd door het Israëlische leger. Er werden 150 Joodse immigranten geplaatst in de huizen van de 3000 moslims en 300 christenen. De kerken en kloosters bleven bestaan. De laatste tientallen jaren hebben zich kunstenaars in het dorp gevestigd. Vele Israëliërs komen af op de restaurants in Ein Kerem. Hoewel het stadje inmiddels is opgeslokt door de stad Jeruzalem, heeft het zijn schoonheid weten te behouden.

In het natuurgebied bij Ein Kerem tijdens het einde van de winter.
In het natuurgebied bij Ein Kerem tijdens het einde van de winter.

Bijbehorende Bijbeltekst:

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Lucas 1:39.

Foto boven: Ein Kerem met kerken, kloosters, berghellingen en huizen. Foto: Alfred Muller.

Dit artikel verscheen eerder in Israël Aktueel in de serie Bijbelse geografie en archeologie.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close