Tony Blair: Betrek de Arabische wereld bij het vredesproces

De Britse oud-premier en vroegere afgezant van het Midden-Oostenkwartet Tony Blair is onvermoeibaar. Hij brengt als burger het ene na het andere bezoek aan Israël en zijn omgeving.

Hij gelooft dat de Israëlisch-Palestijnse kwestie nog steeds van belang is. De enige oplossing voor het conflict is de tweestatenoplossing. Dat wil zeggen: naast Israël dient er een Palestijnse staat te komen. Het alternatief is namelijk een binationale staat. Dat is één staat voor zowel Israëliërs als Palestijnen. Blair denkt dat beide volken dat ten diepste niet willen.

Ook gelooft hij dat de huidige weg om bij een vredesverdrag te komen, is doodgelopen. Dat is dat beide partijen via rechtstreekse onderhandelingen het proberen eens te worden over kwesties als grenzen, Jeruzalem en de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen. Zowel Israëliërs als Palestijnen hebben de afgelopen twintig jaar het vertrouwen in de rechtstreekse methode verloren. Het vertrouwen onder de Israëliërs ebde weg door onder meer terreur, dat van de Palestijnen door gebrek aan economische perspectieven.

Andere aanpak

Daarom is volgens Blair een andere aanpak nodig. De regio moet betrokken worden bij de poging een tweestatenoplossing te bereiken. Deze moet gebaseerd zijn op het Arabische vredesinitiatief.

Het Arabische vredesplan van 2002 houdt in dat Israël zich terugtrekt naar de grenzen van voor 1967. Ook moet er een oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen komen. Israël en de Arabische landen gaan diplomatieke relaties aan. „Israëliërs vinden een regionale benadering geloofwaardiger”, zegt Blair.

Ook de Palestijnen willen steun van de omringende landen. Palestijnse politici moeten namelijk concessies doen. Voor hen is het belangrijk dat de Arabische wereld hen steunt.

Dagelijks leven verbeteren

Blair ziet nog twee andere voorwaarden voor het vernieuwen van het vredesproces. Het dagelijks leven voor de Palestijnen op de Westoever en in Gaza moet radicaal verbeteren. „In Gaza is het bijvoorbeeld duidelijk wat de basisbehoeften zijn. Deze liggen op het gebied van de stroomvoorziening, het drinkwater, herstel van de particuliere sector, huizenbouw, infrastructuur en vrijheid van burgers om de strook te verlaten en er binnen te komen.”

Verder is het noodzakelijk dat er eenheid ontstaat aan Palestijnse zijde. Nu staan de Palestijnse Autoriteit en Hamas in de Gazastrook tegenover elkaar.

Toen Blair zijn plan onlangs aan de media presenteerde, kreeg hij kritische vragen op zich afgevuurd. Hoe kan Israël de Palestijnen nog vertrouwen als Israëls bestaan in schoolboeken en op kaarten niet wordt genoemd? Weet hij niet dat de Palestijnen het vertrouwen in Israël hebben verloren vanwege de uitbreiding van de nederzettingen?

Maar Blair blijft een optimist. Er zijn Palestijnen die Israël wel degelijk willen erkennen. Bovendien kan de publieke opinie onder beide volken veranderen. Ik hoop dat hij gelijk krijgt. Maar ik zie dat op korte termijn niet gebeuren.

Foto: Tony Blair stapt een persconferentie binnen in Jeruzalem. © Alfred Muller

Israel Ingezoomd: elke zaterdag korte analyse vanuit Jeruzalem in het RD.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close