Israël en het veranderende gezicht van het christendom

De christelijke wereld is drastisch aan het veranderen. Dat kan belangrijke gevolgen krijgen voor de houding in de wereld tegenover Israël.

Dr. Jürgen Bühler, de directeur van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem: „De gemiddelde christen woont vandaan niet meer in Genève, New York of Berlijn. Vandaag vinden we deze in Beijing, New Dehli, Mamilla, Sao Paulo en Lagos.”

De groei van het christendom op het zuidelijk halfrond is volgens hem vooral te danken aan de groei van de evangelische beweging. Binnen deze beweging groeien de pinksterkerken weer het hardst. In Afrikaanse landen als Ivoorkust, Nigeria en Tanzania vormen christenen inmiddels ongeveer de helft van de bevolking.

„Het goede nieuws is dat deze christenen Bijbelgelovige christenen zijn”, zegt Bühler. „Als ze in de Bijbel over Israël lezen, dan betekent dat voor hen Israël. Een Afrikaanse theoloog vertelde mij dat als je een vervangingstheoloog wilt zijn, je theologie gestudeerd moet hebben in Jordanië of de Verenigde Staten. In de Afrikaanse theologische instituten onderwijzen ze deze theologie niet.”

Een miljard evangelische christenen

In een brief aan het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken schreef de ambassadedirecteur dat als de huidige groei doorgaat, er binnen twee decennia meer dan een miljard evangelische christenen zijn. Deze groei heeft gevolgen op velerlei gebied.

Aan de Joods-christelijke dialoog na het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) bijvoorbeeld namen in de afgelopen tientallen jaren naast Joden vooral katholieken deel. Vandaag vinden in Israël en elders ook ontmoetingen plaats tussen evangelicalen en Joden. Enkele eilanden in de Grote Oceaan hebben in de afgelopen jaren hun steun voor Israël getoond in hun stemgedrag in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze organisatie neemt traditiegetrouw elk jaar een serie resoluties aan tegen Israël.

De veranderingen hebben ook gevolgen voor de zending. Dennis Balcombe, sinds 1969 zendeling in Hong Kong en vaak verblijvend in China, zegt dat er in de jaren veertig van de vorige eeuw een belangrijke opwekking bestond aan de westkust van China. Het plan was het evangelie naar het oostelijke gedeelte van China te brengen en vervolgens naar India en het Midden-Oosten – tot aan Jeruzalem. Door de communistische machtsovername ging het plan niet door.

Houding tegenover Israël

Maar nu is de „terug naar Jeruzalem” beweging terug. Het gaat om het bereiken van moslims, hindoes en boeddhisten met het evangelie. Als dat lukt, zal dat gevolgen hebben voor de houding tegenover Israël.

Wat hier van te denken? Dat het christendom hard groeit op het zuidelijk halfrond staat buiten kijf. Maar over de vraag hoe groot die groei is bestaat verschil van mening. Ook zijn er evangelische christenen die kritisch staan tegenover Israël, met name wat betreft de behandeling van Palestijnen op de Westoever. Of de gevolgen heel groot zullen zijn, valt dus nog te bezien.

Maar voor wie in Israël en internationale betrekkingen geïnteresseerd is, zal het zeker interessant zijn de ontwikkelingen in Afrika, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië op geestelijk en op politiek gebied te volgen.

Elke week in het RD.nl. ‘Israël Ingezoomd’. Informatief, analyserend, opiniërend, kort. Altijd met foto. 

Foto: Christenen uit Nigeria tonen steun aan Israël. © Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close