CATC-conferentie van start

BETHLEHEM – Het Bethlehem Bijbelcollege organiseert deze week de vierde „Christ at the Checkpoint” (CATC) conferentie in Bethlehem.

Bij de vierdaagse CATC-conferentie worden ongeveer 500 deelnemers uit 20 landen verwacht. Op de sprekerslijst staan naast de 23 Palestijnse en buitenlandse christenen, twee Israëlische Messiasbelijdende Joden. Het  thema dit jaar is „het evangelie tegenover religieus extremisme.”

De reden om de conferentie te houden is dat het Israëlisch-Palestijnse conflict in zijn gecompliceerdheid nog steeds bestaat, aldus de website van de conferentie. Sinds de laatste conferentie in maart 2014 is de situatie zelfs verslechterd.

„Het religieuze aspect van het conflict, dat in het verleden geen primaire kwestie vormde, is meer uitgesproken geworden. We hebben een duidelijke toename in religieus extremisme gezien, in het bijzonder in de Joodse en islamitische gemeenschappen in ons gebied, en in mindere mate in de christelijke gemeenschap in het Westen. Wij, als evangelisch christelijke gemeenschap in Palestina, voelen meer dan ooit een urgente en relevante noodzaak deze kwesties aan de orde te stellen.”

Eerdere CATC-conferenties werden gehouden in 2010, 2012 en 2014. De missie van de conferentie is evangelicalen uit te dagen hun verantwoordelijkheid op te nemen om vanuit het onderwijs van Jezus over het Koninkrijk van God te helpen de conflicten in Israël en Palestina op te lossen.

Het doel van dit jaar is de opkomst van religieus extremisme in het christendom. judaïsme en islam te bestuderen. De deelnemers willen onderzoeken wat de Bijbel te zeggen heeft over religieus extremisme.

Ze willen naar een Bijbelse respons op religieus extremisme zoeken, in het bijzonder als dit het Israëlisch-Palestijnse conflict beïnvloedt. Ook willen ze wegen vinden die een alternatief bieden voor religieus extremisme door te leven vanuit het Koninkrijk van God.

Messiasbelijdende Joden en pro-Israël christenen leverden kritiek op de conferenties omdat daar de vervangingsleer („de kerk is Israel”) zou worden verkondigd en omdat de conferentie anti-Israël van aard zou zijn.

Een van de nevendoelen dit jaar is echter het oprichten van een platform voor de ontmoeting en dialoog met christenzionisten.

Volg deze link voor de livestream.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close