Hezbollah nu sterker dan ooit

Het Libanese Hezbollahleger vormt op dit moment een grote militaire bedreiging voor Israël. Als er oorlog uitbreekt met Hezbollah zal deze hevig, kort en verwoestend zijn voor zowel Libanon als Israël.

Het Israëlische veiligheidsapparaat zag Hezbollah lange tijd vooral als een lastige terreurorganisatie. Maar in de loop van de jaren groeide de sjiitische militie uit tot een geducht leger waar Israël terdege rekening mee moet houden. De Israëlische vrees is dat Hezbollahstrijders delen van Noord-Israël zullen bezetten. De aanwezigheid van de beweging in eigen land zal een tegenoffensief bemoeilijken.

Een ander probleem is dat Hezbollah de potentie heeft om duizenden raketten per dag af te vuren op Israël. De dorpen en steden in het noorden van het land zijn daarbij het kwetsbaarst, maar ook de grote steden in het midden van Israël kunnen raketinslagen verwachten.

Actief betrokken bij burgeroorlog Syrië

De Israëlische commentator Amos Harel schreef vorige week in dagblad Ha’aretz dat de sjiitische groep zijn kracht aan de gevechten in Syrië heeft te danken. Sinds de zomer van 2012 is Hezbollah actief betrokken bij de burgeroorlog in dat land. De groep vecht aan de zijde van de Syrische president Bashar al-Assad en betaalt daarvoor een hoge prijs: het Israëlische leger schat dat inmiddels 1300 Hezbollahstrijders het leven hebben verloren. Tegelijk deed de groep er echter veel ervaring op in moeilijke gevechten.

Het Hezbollahleger heeft naar schatting 45.000 soldaten, van wie er 21.000 in vaste dienst zijn. Verder zou de groep over zeker 100.000 raketten beschikken. Hezbollah is er bovendien in geslaagd wapens vanuit Syrië naar Libanon te smokkelen.

Het valt te betwijfelen of de gemiddelde burger in Israël beseft wat de gevaren zijn, schrijft Ha’aretz. Een extra oorlog in het noorden van Israël zal het Israëlische leger volgens de krant mogelijk veel levens kosten. Burgers uit het noorden van het land zullen moeten worden geëvacueerd, terwijl de schade van raketten in het midden van het land veel groter zal zijn dan tijdens de vorige oorlogen met Hezbollah of Hamas in de Gazastrook.

Geweld zonder weerga

Als er oorlog uitbreekt, zal Israël in Libanon met geweld zonder weerga reageren, aldus Ha’aretz. Het leger zal dan wellicht een landoperatie starten, terwijl het onder druk van de burgers ook een aanval op de burgerlijke infrastructuur in Libanon zal overwegen. Dat zou een einde kunnen maken aan de raketbeschietingen. Het Israëlische leger is er vooralsnog echter veel aan gelegen een oorlog te voorkomen.

De krant The Jerusalem Post meldde deze week dat het leger veranderingen in het landschap heeft aangebracht aan de noordgrens van Israël om het Hezbollah moeilijker te maken een verrassingsaanval uit te voeren. Het heeft onder meer steile rotsen geplaatst bij de grenssteden. Het leger heeft bovendien een strategie ontworpen om een mogelijke oorlog snel tot een beslissend, einde te brengen.

Zowel Ha’aretz als The Jerusalem Post schrijft dat Hezbollah op dit moment weinig zin heeft in een oorlog. Toch moet het Israëlische leger rekening houden met de mogelijkheid, omdat er zich zomaar een incident kan voordoen waardoor de zaak uit de hand loopt.

Dit artikel verscheen eerder deze week in het Reformatorisch Dagblad. 

Foto boven: Israëliërs in een schuilkelder tijdens een raketaanval van Hezbollah op Haifa in 2006. © Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close