Christ at the Checkpoint 4

Religieus extremisme centraal bij Palestijnse conferentie

BETHLEHEM – Ruim 500 christenen uit 24 landen maakten deze week de vierde Christ at the Checkpoint (CATC) conferentie in Bethlehem geheel of gedeeltelijk mee. Het thema dit jaar was „het evangelie tegenover religieus extremisme.” Aan bod kwam het extremisme in de islam, het christendom en het judaïsme.

De meeste sprekers waren christelijke leiders uit de Palestijnse gebieden, Israël en de Verenigde Staten. Ook enkele Messiasbelijdende Joden en een rabbijn kregen het woord. Een Hamasleider en een moslimgeleerde verschenen in video’s.

Tijdens de vierdaagse conferentie was er aandacht voor de vredelievende aspecten van de islam, terwijl diverse sprekers zware kritiek leverden op het christenzionisme.

„Als Palestijnse christenen gaven we uiting aan onze bezorgdheid over en zelfs oppositie tegen het christenzionisme als dit stelt dat het land slechts voor een groep bedoeld is en ons als Palestijnen marginaliseert en dehumaniseert ”, zei de lutherse voorganger en de conferentiedirecteur dr. Munther Isaac donderdag, op de laatste dag van de conferentie. „Wij zeggen: als er geen plaats is voor Palestijnen in je theologie, dan ben je min of meer deel van het probleem.”

Formele verklaring 

Isaac gelooft dat christenzionisten ook aandacht moeten hebben voor de Palestijnen. Zo niet, dan zondigen ze tegen hen. „Met je zwijgen zeg je: jullie moeten weg uit dat land, want het is niet voor jullie. Er moet een formele opinieverklaring komen over de Palestijnen. Daarin moeten vragen aan bod komen als: hebben zij ook recht in het land  te wonen, op zelfbepaling en op waardigheid en op dezelfde rechten als Joden? Dit zijn ethische vragen die wij blijven promoten onder onze broeders en zusters in het evangelische kamp.”

Rabbijn Arik Ascherman van de Israëlische groep Rabbijnen voor Mensenrechten bood handvaten die Isaac graag zou willen bevorderen onder christenzionisten. Ascherman stelde dat hij vasthoudt aan het geloof in het verbond met het Joodse volk, maar mensenrechten belangrijker acht dan land.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Minder Messiasbelijdende Joden 

Wat de christelijke gereformeerde predikant ds. Aart Brons uit Jeruzalem, verbonden aan het Centrum voor Israël Studies (CIS), dit jaar opviel, is dat er minder Messiasbelijdende Joden aanwezig waren. „Zij die willen komen, staan onder druk binnen Messiaans-Joodse kringen om niet te komen”, zegt hij. „Tussen de wereld van de Joden en de Palestijnse christenen staat een muur. Als je de verhalen hier hoort, kun je je voorstellen dat het heel moeilijk voor Palestijnse christenen is. Maar het is voor hen ook heel moeilijk de kant van de Joden te zien. De belevingswereld van de Joden is voor hen ver weg, net zoals die van de Palestijnen ver weg is voor de Joden.”

„Een conferentie als deze moet helpen beide groepen bij elkaar te brengen. Maar als het contact met de Messiasbelijdende Joden verdwijnt, dan denk je: waar gaat dit heen? Wordt het zo niet te zeer een intern gebeuren? Een van de sprekers, Sami Awad, zei: „Het is heel belangrijk te luisteren. Je moet de stemmen van anderen horen en ook luisteren naar wat achter die woorden zit.” Het wordt pas zinnig, als er echt een ontmoeting is. Als er alleen buitenlanders komen om de noodkreet van de Palestijnen te horen, dan zit daar een gevaarlijke kant aan. Dat is dat de slachtofferrol van de Palestijnen wordt versterkt.”

Brons heeft tijdens de conferentie een van de sprekers horen zeggen: „Ik ben geen vervangingstheoloog, want ik geloof dat ook de Joden geliefd zijn. Zij kunnen gered worden als iedereen.” Maar ondertussen laten ze niets over van de speciale plek van Israël. Voor mij is het overigens belangrijk te beseffen dat die speciale plek niet betekent dat zij een voorkeursbehandeling verdienen. Maar het betekent wel dat God speciale plannen met hen heeft. Voor ons als CIS betekent dat dat we naar Israël willen luisteren en ervan leren. Dat mis je hier ten enenmale. Dat is logisch, maar het maakt ook wel verdrietig.”

CATC-conferenties sinds 2010

BETHLEHEM – Het Bethlehem Bijbelcollege organiseert sinds 2010 elke twee jaar de Christ at the Checkpoint conferentie. De bijeenkomst wil de omstandigheden  waarin Palestijnse christenen leven onder aandacht brengen van evangelische christenen wereldwijd.

De organisatoren nodigen gelovigen uit Palestina, Israël en andere landen uit de conferentie bij te wonen. Ze zeggen dat ook opinies mogen worden gehoord waarmee zij het niet eens zijn.

De conferentie werd dit jaar gehouden in een zaal van het Orient Palace Hotel in Beit Jala, grenzend aan Bethlehem. Elke morgen om zes uur hadden de conferentiegangers de kans een bezoek te brengen aan Checkpoint 300 tussen Bethlehem en Jeruzalem, ongeveer een kilometer verderop. Daar staan Palestijnse arbeiders in een lange rij langdurig te wachten totdat zij de veiligheidscontrole hebben gepasseerd om in Israël te werken.

De doelen van de conferentie zijn vrede, respect en vertrouwen tussen de volken in het land te bevorderen, te spreken over de problemen van de Palestijnen, met andersdenkende christenen in dialoog te gaan en de participanten te motiveren advocaten te worden voor verzoening in Palestina en Israel.

Foto boven: de scheidingsmuur in de buurt van Checkpoint 300.

Links naar de website, de presentaties en de Facebookpagina.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close