Begraafplaats Filistijnen ontdekt in Ashkelon

In het oude Ashkelon is voor het eerst in de geschiedenis een begraafplaats van de Filistijnen gevonden.

Dat heeft de Leon Levy Expeditie zaterdag bekendgemaakt. Het gaat volgens de archeologen om een doorbraak in het al meer dan dertig jaar durende onderzoek naar het oude Ashkelon. De opgraving bevindt zich ten zuiden van de moderne Israëlische stad Ashkelon.

Farao

De ontdekking van de begraafplaats kan helpen vragen te beantwoorden over de oorsprong van de Filistijnen. De gevonden beenderen worden verder onderzocht om te kijken of de bewoners verwantschap vertonen met andere volken rond de Middellandse Zee.

De veronderstelling is dat Filistijnen zich omstreeks 1200 voor Christus in het kustgebied van het land Israël vestigden. Deskundigen gaan er veelal van uit dat zij het gebied rond de Egeïsche Zee verlieten wegens voedselgebrek. De Filistijnen probeerde zich in Egypte te vestigen, maar het leger van de farao verjoeg hen. Daarop trokken ze naar het zuidelijk gedeelte van het land Kanaän. Omstreeks dezelfde tijd nam Israël onder leiding van Jozua het land in.

De Filistijnen waren in bezit van vijf steden: Gaza, Asdod, Ashkelon, Gath en Ekron. Elke stad had zijn eigen vorst. Ze lieten hun invloed ver landinwaarts gelden en ze trokken zelfs op tot Beth Shean in de Jordaanvallei. Het volk raakte herhaaldelijk slaags met de Israëlieten.

Geen sarcofaag

De vondst bevestigt dat de Filistijnen geen gebruikmaakten van sarcofagen, zoals in het verleden wel werd gedacht. Sommige doden kregen potten, schalen, kannen, armbanden, oorringen of wapens mee. De meerderheid van de Filistijnen werd echter begraven zonder bijbehorende objecten.

De Filistijnen begroeven hun doden in afzonderlijke putten. In een later stadium werden soms meerdere individuen in een put begraven. Ook ontdekten de archeologen graven met meerdere vertrekken en sporen van crematies.

De expeditie, gesponsord door Leon Levy en Shelby White uit New York, verricht sinds 1985 onderzoek in Ashkelon. Het project stond aanvankelijk onder leiding van Lawrence Stager (Havard University), maar in 2007 is er een tweede directeur bijgevoegd, namelijk Daniel Master van Wheaton College in Illinois. „Na tientallen jaren onderzoek naar wat de Filistijnen achterlieten, hebben we eindelijk het volk zelf gevonden”, zegt Master naar aanleiding van de jongste ontdekking.

Veel archeologen en honderden vrijwilligers van over de hele wereld hebben aan de expeditie meegewerkt. Deze zomer rond de expeditie haar werk af. Voorwerpen uit de begraafplaats en van andere delen van het oude Ashkelon worden tijdelijk tentoongesteld in het Rockefeller Museum in Jeruzalem.

Foto: Een student bestudeert de begraafplaats van de Filistijnen in Ashkelon. © Tsafrir Abayov/Leon Levy Expedition
Video: Leon Levy Expedition

Zie ook: In het oude Ashkelon.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close