Knesset stelt speciale eisen aan kritische NGO’s

JERUZALEM – De Knesset heeft maandagavond de zogeheten „ngo-wet” aangenomen. Deze wet stelt speciale eisen aan niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die meer dan de helft van hun budget van buitenlandse regeringen ontvangen.

Deze organisaties moeten vanaf volgend jaar in hun rapporten aan de registrator van ngo’s en in al de publicaties melden dat meer dan de helft van hun fondsen afkomstig is van buitenlandse regeringen.

De wet is opgesteld door de minister van Justitie, Ayelet Shaked, van de ultrarechtse HaBayit HaYehudi partij. Ze kreeg de steun van premier Benjamin Netanyahu van de Likud. De Knesset keurde de wet met 57 tegen 48 stemmen goed.

De uiteindelijke versie van de wet is minder rigoureus dan de oorspronkelijke. Aanvankelijk wilde Shaked dat de wet met terugwerkende kracht per 1 januari dit jaar zou ingaan. Nu is het pas begin 2017. Ook is de eis vervallen dat leden van de betreffende ngo’s speciale naambordjes dragen als ze de Knesset en ministeries bezoeken.

Tegenstanders wijzen erop dat rechtse organisaties ook miljoenen dollars uit het buitenland ontvangen. Aan hen stelt de wet geen speciale eisen, omdat deze donaties afkomstig zijn van particulieren. De ngo’s zeggen ook dat ze in hun rapporten al melding maken van de donateurs.

De Vrede Nu organisatie heeft gezegd de wet aan te zullen vechten voor het hooggerechtshof. De wet is volgens Vrede Nu speciaal gericht tegen vredes- en mensenrechtenorganisaties. „De ware bedoeling is het Israëlische publieke debat af te leiden van de bezetting en de oppositie tegen het beleid van de regering het zwijgen op te leggen.”

Beeld © Alfred Muller
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close