‘Basis samenwerking was al gelegd’

In een zaal in het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Jeruzalem bevindt zich Patriarch Theophilos III. Hij is een van de kerkleiders die het groene licht heeft gegeven voor de restauratie van het Heilig Graf.

Tekst en beeld: © Alfred Muller

Zijne Zaligheid Theophilos III, patriarch van de Heilige Stad Jeruzalem en heel Palestina – zoals de officiële titel luidt – is sinds 2005 het hoofd van de grootste kerk in het Heilige Land.

Hij vertelt dat de restauratie van de Heilige Grafkerk bijna 50 jaar geleden al begon. De leiders van de drie kerken slaagden er toen niet in het eens te worden over de restauratie van de Grafkapel zelf. Daarom begonnen ze maar met een iets minder ingewikkelde zaak, namelijk de restauratie van de Heilige Grafkerk zelf, die over de Grafkapel is gebouwd.

“Ze besloten eerst die delen van de Heilige Grafkerk te doen waar ze het over eens waren, en daarna de delen waarover ze het niet eens waren”, zo vat hij de besluiten van zijn voorgangers samen. “Dat moment is nu gekomen. Misschien is het goddelijke voorziening geweest dat het nu pas gebeurt. Vroeger hadden ze namelijk niet de geavanceerde technologie die we nu hebben.”

ALMU20160714_9338 Grafkapel in de steigers.
Grafkapel in de steigers.

Was het moeilijk een akkoord te bereiken?

“Het was niet moeilijk overeenstemming te bereiken. De basis was namelijk al gelegd. Wij als leiders van de Armeniërs, de franciscanen en het Grieks-orthodoxe patriarchaat waren op een punt beland waarin we vertrouwen hadden opgebouwd. Toen gingen we verder.”

Wat zijn de kosten?

“Volgens de schattingen van deskundigen zijn de kosten ongeveer 3,5 miljoen dollar. Maar ik denk dat we meer nodig hebben. Waarom? Dit gaat om iets zeer speciaals. In de eerste plaats vanwege de heiligheid van het monument. Het is zo delicaat dat zelfs de werkers dit niet behandelen als andere monumenten. Niemand wil iets fout doen. In de tweede plaats waren we het er over eens dat de plek toegankelijk moest blijven. Daar was ook extra geld voor nodig.”

“Iedereen erkent dat we de beste wetenschappelijke methodes en moderne technieken gebruiken. Inclusief drones, die zeer gedetailleerde foto’s kunnen maken van onregelmatigheden. Met een speciale radar kunnen we onder de grond kijken. We kunnen de kapel niet restaureren, zonder het fundament en de omgeving te bestuderen. Het plaveisel wordt ook vernieuwd. Dit is beschadigd omdat aan de noordzijde van de kapel een rioolsysteem loopt. Er is international belangstelling voor dit werk. De meeste van de twintig studenten werken hier aan hun doctorsgraad.”

Als volgend jaar maart alles is afgerond, gaan de kerken dan door met andere restauraties?

“We kunnen overal over praten. Dit initiatief zal ons helpen andere delen te restaureren. Niet in de kerk zelf, maar bij de omliggende kloosters en gebouwen. Dit akkoord krijgt een positieve invloed op de andere disputen tussen de gemeenschappen. Dat kan niet anders.”

Boven: Zijne Zaligheid Theophilos III, patriarch van de Heilige Stad Jeruzalem en heel Palestina.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close