“Palestijnen van plan Dode Zeerollen te claimen”

JERUZALEM – De Palestijnse Autoriteit bereidt een UNESCO-resolutie voor die bepaalt dat Israël de Dode Zeerollen aan de Palestijnen moet geven. Dat hebben de afgelopen dagen diverse Israëlische media gemeld.

De rollen zijn gevonden tussen 1947 en 1956 rond Qumran aan de Dode Zee. Dit gedeelte op de Westelijke Jordaanoever ligt in een door Israël bestuurd gebied.

De Palestijnen zouden de kwestie ter sprake hebben gebracht bij het internationale comité voor de bevordering van teruggave van cultureel erfgoed aan de landen van origine. UNESCO-leden kunnen hier claims indienen.

De Israëlische afgezant bij UNESCO, Carmel Shama-Hacohen, sprak van een „provocatieve poging de geschiedenis te herschrijven en ons af te snijden van onze connectie met ons land.”

Enkele weken geleden nam UNESCO verschillende resoluties aan waarin de Joodse band met de Tempelberg wordt genegeerd. Alleen de betekenis van deze heilige plaats in Jeruzalem voor de islam werd benadrukt.

Joods erfgoed

De Dode Zeerollen vormen zeer belangrijk Joods erfgoed. Ook voor het christendom zijn de rollen van groot belang. Studie van de rollen vergroot namelijk de kennis van de Tweede Tempelperiode (536 v. Chr. tot 70 n. Chr.) en het Nieuwe Testament. Israël bewaart de rollen en rolfragmenten onder de juiste klimatologische omstandigheden in diverse gebouwen.

Volgend jaar gaan de meeste rollen naar de campus van de Israëlische Oudheidkundige Dienst, die nu in aanbouw is. Ze zullen daar op de laagste verdiepingen worden geplaatst. Door regeling van de luchtvochtigheid, de mate licht en de temperatuur zullen de rollen zo goed mogelijk worden bewaard. Bovendien zitten ze diep genoeg in de grond om beschermd te zijn tegen nucleaire wapens. Palestijnen hebben niet de mogelijkheid de rollen op een dergelijke manier te bewaren.

Qumran

In de jaren veertig van de vorige eeuw vonden bedoeïenen de eerste rollen in een grot bij Qumran, aan de Dode Zee. Prof. Eleazar Sukenik van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem concludeerde in november 1947 dat de rollen die hij onder ogen kreeg van een Joodse sekte waren. Het ging mogelijk om de Essenen.

Waarschijnlijk trokken de Essenen- of een aantal van hen- naar Qumran om vervolgingen in Jeruzalem van de zijde van de Sadduceeën te ontvluchten. Zo werd aan de noordwestzijde van de Dode Zee de nederzetting bij Oumran opgericht.

Toen er zich een zware aardbeving voordeed in het jaar 30 voor Christus, verlieten de Essenen hun nederzetting. Rondom het begin van de jaartelling keerden ze terug. Sommige wetenschappers geloven dat ook Johannes de Doper contact met hen heeft gehad.

In totaal hebben archeologen en bedoeïenen in elf grotten ongeveer 900 manuscripten gevonden, die in 30.000 fragmenten uiteen waren gevallen. Ze bestaan uit Bijbelse, apocriefe en sektarische geschriften uit de periode van de derde eeuw voor Christus tot de eerste eeuw na Christus in de talen Hebreeuws, Aramees en Grieks. De rollen werden geschreven vanaf het einde van de derde eeuw v. Chr. tot de eerste eeuw n. Chr.


Foto: Grotten bij Qumran waar de Essenen manuscripten verborgen. Foto: Alfred Muller
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close