Christenen Bethlehem in de knel 

BETHLEHEM – Een slecht draaiende economie, de gevolgen van de Israëlische bezetting en spanning tussen christenen en moslims drijven Palestijnse christenen nog steeds weg uit de Palestijnse gebieden. 

Op de hoogste verdieping van een hotel bevindt zich de Grieks-orthodoxe Samir Qumsieh, de directeur van het plaatselijke christelijke televisiestation Nativity TV. Hij is diep verontrust over ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waar een „religieuze en sektarische oorlog” woedt.

“Hier, in het Heilige Land en Jordanië, bevinden we ons dicht bij de expansiegebieden van de radicale islam. Je kunt hier onder ons ook fanatiekelingen en radicalen vinden. Ze zijn overal.”

Samir Qumsieh - director of Al-Mahd TV
Samir Qumsieh, directeur van Al-Mahd TV

Als iemand die de christelijke gemeenschap nauwlettend volgt, somt hij een aantal jaartallen en percentages op, waaruit blijkt dat de christelijke gemeenschap in rap tempo slinkt.

Redenen voor vertrek zijn volgens hem het gebrek aan economische kansen en de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de gevolgen daarvan, waaronder het gebrek aan bewegingsvrijheid.

Ook zijn er  wat hij noemt „interne problemen”. Over het laatste wenst hij niet verder uit te weiden, maar in het verleden heeft hij herhaaldelijk gewezen op spanningen tussen christenen en moslims.

Telefoontje advocaat

Hij kreeg onlangs een telefoontje van een advocaat in New York die hem vertelde dat hij een organisatie heeft opgericht met het doel christenen in het land te houden en de christenen die al zijn vertrokken aan te moedigen terug te keren. Hij vroeg Qumsieh om hulp.

Maar een deel van zijn eigen familie is al naar de andere zijde van de Atlantische Oceaan vertrokken. Hij heeft zelf twee zonen die in Amerika studeren. „Ik bracht een bezoek aan hen en probeerde hen te overtuigen terug te keren. Ze begonnen te lachen. Terugkeren? Waarom zouden we? Ik belde de Amerikaanse advocaat terug en zei: Als ik mijn eigen kinderen niet kan overtuigen, hoe kan ik anderen dan overtuigen terug te keren naar dit land?”

almu20161213_1150

Mooi meisje 

De remedie ziet Qumsieh in investeringen in de Palestijnse gebieden. „Daar kunnen zakenlieden goed geld mee verdienen. Ze kunnen onze jongeren aan werk helpen. Als jongemannen een baan en een mooi meisje hier uit de buurt vinden, dan kunnen we hier blijven. Maar als het op deze manier doorgaat, loopt het op een catastrofe uit.”

Hij wijst erop dat het aantal christenen in Gaza tot 1100 is gedaald. Een aantal van hen hebben zich in de Bethlehem regio gevestigd. Met Kerst namelijk krijgen de christenen in Gaza de kans familieleden op de Westoever te bezoeken. Sommigen keren niet terug. Hij heeft nooit gehoord dat iemand door Israël naar Gaza werd teruggestuurd.

Olijfbomen

Gymnastiekleraar Walid Al Shatleh uit Beit Jala, eveneens Grieks-orthodox, overweegt te vertrekken naar Australië of Canada. Spanningen tussen moslims en christenen wuift hij weg. „Moslims en christenen leven als broeders. Ik wil niet ingaan op enig dispuut.”

Walid Al Shatleh - resident of Beit Jala
Walid Al Shatleh uit Beit Jala

De economische malaise is volgens hem de hoofdoorzaak van emigratie. „Je bevindt jezelf op een bepaald niveau en opeens zit je met niks.” Hij vertelt dat zijn familie 2,5 hectare had bij Beit Jala. Op hun land is de scheidingsbarrière aangelegd. „De olijfbomen waren onze geschiedenis, onze cultuur. Ze hebben ons zelfs niet eens geïnformeerd. Ze gaven ons geen waarschuwing of document waaruit bleek dat ze land wilden afnemen voor de aanleg van de muur.” Bij protesten ontving hijzelf een paar harde klappen van de militairen, waardoor hij eerst op de grond en vervolgens in het ziekenhuis belandde.

Israëlische zegslieden hebben in het verleden gezegd dat de bevolking op vastgestelde tijden door openingen in de muur kan om land aan de andere kant te bereiken. Israël besloot de muur aan te leggen om de kans op terreuraanslagen te verkleinen. Dat gebeurde na een lange reeks zware kamikazeaanslagen.

Gemeentehuis

In Bethlehem bevindt zich aan het Kribbeplein niet alleen de Geboortekerk, maar ook het gemeentehuis. Daar stapt de burgemeester, de rooms-katholieke Vera Baboun, de zaal binnen waar de media zich hebben verzameld.

Vera Baboun - Mayor of Bethlehem
Vera Baboun…. Bethlehem in de knel ….

De huidige sores van de bevolking – of het nu christenen of moslims zijn – schrijft ze toe aan „de beknelling” waarin Bethlehem en de steden eromheen zich bevinden.  Een groot deel van wat historisch het Bethlehem district is, wordt vandaag door Israël bestuurd. Dit belemmert de ontwikkeling van de regio.

Het Bethlehem district telt 200.000 Palestijnse inwoners, waarvan 38.000 christenen zijn. In haar regio heeft 27 procent van de bevolking geen werk, terwijl dat op de hele Westoever 23 procent is. Meer dan een vijfde deel van de burgers leeft onder de armoedegrens.

En toch trekt de Bethlehemregio de Palestijnen aan. „Nergens is het percentage binnenlandse migranten zo hoog als hier. Ze komen uit Hebron en Jeruzalem. Palestijnen worden aangetrokken door het toerisme en de handel in de stad. Beit Jala is goedkoop en het ligt dicht bij Jeruzalem.”

Bethlehem, separation wall

Foto’s: © Alfred Muller

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close