Christus in de Joodse en Israëlische kunst

Het Israël Museum houdt een expositie over Christus en christelijke symbolen in de Joodse en Israëlische kunst.

Het is voor het eerst dat het Israël Museum een dergelijke expositie organiseert. De titel is: „Zie de Mens.”

De belangstelling onder Israëliërs voor de expositie is groot. Ook religieuze Joden komen kijken. De reacties zijn volgens een zegsvrouw van het museum positief.

Verlichting

Door de geschiedenis heen zijn Joden vaak door christenen vervolgd. In de middeleeuwen was het beeld onder Joden over Jezus negatief. In de negentiende eeuw begon daar onder invloed van de verlichting verandering in te komen. Joodse kunstenaars begonnen christelijke symboliek toe te passen in hun werken om iets te zeggen over hun eigen leven en omstandigheden.

Bij de expositie zijn 150 werken te zien, van 40 artiesten, die diverse media hebben gebruikt.

ALMU20170313_1937 (1)

Chagall

Zeer bekend zijn de werken van de schilder Marc Chagall (1887-1985). In 1938 schilderde hij de witte kruisiging. Op de achtergrond staan beelden van vluchtende Joden en hun huizen die in vlammen opgaan. In 1944 maakte hij een uiterst sombere schilderij van Jezus aan het kruis. Jezus draagt de kleding van een orthodoxe Jood. Verderop staan andere kruisen. Gedode Joden liggen in het sneeuwlandschap en op een dak zit een Jood met een thorarol. In de donkere lucht achter Jezus kleurt het geel – de kleur van de Holocaust.

Met deze werken plaatst Chagall Jezus in het Jodendom. De schilderijen herinneren er aan dat Jezus vervolgd zou worden als hij in de tijd van de nazi’s had geleefd.

Khan Younis

Artiesten hebben christelijke iconografie ook gebruikt bij de verwerking van het Israëlische-Palestijnse conflict. Micha Kirshners foto uit 1988 van een Palestijnse vrouw met kind in het Palestijnse vluchtelingenkamp Khan Younis doet denken aan moeder en kind. Het kind draagt een wit kleed dat lijkt op een talliet.

De tentoonstelling is tot 22 april te zien. Daarna gaat ze naar andere landen.

Micha Kirshner, Israeli, born Italy, 1947
Micha Kirshner, Aisha el-Kord, Khan Yunis vluchtelingenkamp, 1988, The Israel Museum Jerusalem.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close