‘Het leger is in strijd met godsdienstige waarden’

Het is verboden de staat Israël op te richten voor de komst van de Messias. Bovendien ondermijnt het Israëlische leger godsdienstige waarden. Dat zeggen leden van de ultraorthodoxe Eda Haredigemeenschap. Dienst nemen in het leger brengt hen in gewetensnood.

Yoel Weber, journalist voor de Jiddische krant Die Zeitung, behoort tot deze strengreligieuze groep die circa 10.000 gezinnen telt. Hij is Amerikaans staatsburger en heeft in Israël de status van tijdelijk ingezetene. Zijn vrouw en kinderen hebben wel de Israëlische nationaliteit.

„Wij zijn antizionistisch”, zegt hij. „De mensen die de staat hebben opgericht, waren niet religieus. Ze hadden een nationalistische visie. Maar volgens de Joodse wet is het verboden de staat op te richten voordat de Messias komt. We kunnen echter niet ontkennen dat de staat bestaat. We gebruiken wel het geld van de staat en nemen ook de sociale uitkeringen aan. Maar onze scholen, synagoges en instituten krijgen geen subsidies.”

Geloof verliezen

„Het leger is de belangrijkste pilaar van de staat Israël. Iemand die in het  het leger zit, neemt deel aan het bestaan van de staat en het in stand houden daarvan. Bovendien is de staat religie niet vriendelijk gezind. Iedereen die religieus is en toch in het leger dient, loopt een groot risico niet-religieus te worden. Hij kan het geloof verliezen en de rest van wat hij meegekregen heeft bij zijn traditionele opvoeding.”


“Er zijn duizenden meisjes in het leger”


Weber zegt dat het leger een smeltkroes is. Een van de doelen is om van de Joden waar ze ook vandaan komen in de wereld een nieuw soort volk te maken. „Dat is voor ons een groot obstakel. Het leger is democratisch en pluralistisch. Het scheidt mannen en vrouwen niet van elkaar. Wij hebben jongens- en meisjesscholen. Maar het leger is de plek waar scheiding verboden is. En er zijn duizenden meisjes in het leger.”

Zingende vrouwen

Er zijn religieuzen die wel in het leger dienen. Er is zelfs een speciale eenheid voor de orthodoxen, het Netzah Yehudabataljon. Weber: „Maar daar hebben ze problemen. Er kwam een gemengd koor naar de legerbasis. Religieuzen kunnen geen zingende vrouwen aanhoren. Toen het koor begon te zingen, gaf de commandant de religieuzen toestemming weg te gaan. Daarover ontstond zo’n ophef in de nationale media dat de commandant de keer daarop de jongens dwong te blijven. Dit is een van de honderden voorbeelden dat de eenheid, die speciaal gevormd was om jongens te scheiden van meisjes, gedwongen was tegen de regels van de religieuze wet in te gaan.”


“De vijandschap nam echter een grote vlucht toen het zionisme opkwam”


Van de tegenwerping dat dankzij leger en politie hij veilig kan wonen, is hij niet onder de indruk. Religieuze Joden hebben honderden jaren in het land gewoond. Hij ontkent niet dat er anti-Joodse uitbarstingen waren, maar het was niet erger dan in Europa. De vijandschap nam echter een grote vlucht toen het zionisme opkwam. „Wij geloven dus dat Israël eigenlijk het probleem heeft veroorzaakt. Zij proberen dus de Joden in dit gebied veilig te laten wonen. Maar het is een feit dat na de Holocaust nergens zoveel Joden vermoord werden als in Israël.”

Zie ook: Verwarrende tijden voor de haredim.

Beeld: In de ultraorthodoxe Mea Shearim wijk in Jeruzalem. GPO.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close