De Gouden Poort

De Gouden Poort is dus niet slechts een dichtgemetselde poort in de oostelijke muur van de Tempelberg. Achter de dichtgemetselde muur bevindt zich een groot bouwwerk, met koepels en pilaren met kapitelen.

Archeoloog Meir Ben-Dov kwam na een uitgebreide studie van de architectuur tot de conclusie dat de Gouden Poort is gebouwd in de tijd van de Omajjaden (661-750). Daarmee ging hij in tegen wetenschappers die zeiden dat de poort uit de Byzantijnse periode (324-640) dateert.

Oostelijke Poort

De Duitse professor Max Küchler schrijft in zijn zeer uitgebreide academische reisgids over Jeruzalem dat het bestaan van een oostelijke poort naar de Tempelberg voor de Byzantijnse periode omstreden is.

Volgens de Byzantijnse traditie ging Christus weliswaar door een „Gouden Poort” naar Jeruzalem, maar het Nieuwe Testament noemt geen specifieke poort.

Rabbijnse geschriften spreken weliswaar over een oostelijke poort, maar het is niet gezegd dat deze zich in de stadsmuur bij de Tempelberg bevond.

Dichtgemetseld

De Gouden Poort werd na de vijftiende eeuw blijkbaar dichtgemetseld. De reden waarom moslims de poort afsloten is onduidelijk. Het kan zijn dat de poort geen dienst meer deed, dat er veiligheidsredenen waren of dat ze wilden voorkomen dat iemand die zich voor messias uitgaf, die via de poort de stad zou binnenkomen.

In zowel het Jodendom, het christendom en de islam komt het geloof voor dat de poort in de laatste dagen van de wereldgeschiedenis opengaat.

De politie sloot de poort aan de binnenkant af in 2003, tijdens de Tweede Intifada. De hal achter de groene deuren werd toen gebruikt voor illegale bijeenkomsten. Moslims hebben zonder toestemming van Israel zich onlangs weer toegang verschaft tot de hal.

ALMU20080513_2375 Tempelberg Gouden Poort

De Gouden Poort gezien vanaf de Tempelberg. Moslims hebben zich toegang verschaft tot de hal in de Gouden Poort door de groene deuren te openen.
Boven de pagina: de dichtgemetselde Gouden Poort aan de buitenzijde, zoals gezien vanaf de Olijfberg.
Beeld © Alfred Muller

 


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close