Archeologen ontdekken kerk uit zesde eeuw

Archeologen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst hebben bij Beit Shemesh tussen Jeruzalem en Tel Aviv overblijfselen ontdekt van een Byzantijnse kerk die aan „een glorieuze martelaar” gewijd was. 

De basiliek was langwerpig van vorm. Twee rijen kolommen verdeelden de kerkhal in drie delen. Voor de ingang van de kerk was een hof, ook wel atrium genoemd, aangelegd. Met de kamers om de kerk heen besloeg de totale oppervlakte 1500 vierkante meter.

De bouw van de kerk begon onder keizer Justinianus I, in de zesde eeuw (527-565). Later, tijdens het bewind van keizer Tiberius II Constantijn (574-582), werd een zijkapel aan de kerk toegevoegd.

Fresco’s

Benjamin Storchan, de directeur van de opgraving, zegt dat de uitbreiding onder keizer Tiberius II Constantijn bevestigt, dat het om een belangrijke plek ging.

Kunstenaars versierden de mozaïeken met afbeeldingen van planten, fruit, vogels en geometrische figuren. Op de muren brachten zij fresco’s aan.

Een inscriptie die de onderzoekers in de hof vonden, meldt dat de kerk aan „een glorieuze martelaar” was gewijd. De identiteit van deze martelaar is nog onbekend. Mogelijk zullen wetenschappers daarover in de toekomst op grond van oude teksten meer helderheid kunnen verschaffen. De pracht van het bouwwerk en de inscripties duiden er in elk geval op dat het om een belangrijke plek ging.

Inscriptie

Een inscriptie die de onderzoekers in de hof vonden meldt dat de kerk was gewijd aan een “glorieuze martelaar.” De identiteit van de martelaar is nog onbekend. Mogelijk zullen wetenschappers daar in de toekomst op grond van oude teksten meer helderheid over kunnen verschaffen. Maar de pracht van het bouwwerk en de inscripties duiden erop dat het om een belangrijk persoon ging.

„In Israël zijn slechts een paar kerken ontdekt waarbij de crypte nog helemaal intact was”, zegt Storchan. “Twee parallelle trappen voerden naar de ruimte. De ene was de ingang, en de andere de uitgang. Hierdoor konden grote groepen christelijke pelgrims de plek bezoeken.”

In een van de hallen van de kerk bevond zich een groot doopvont, in de vorm van een kruis. Bij de opgraving zijn ook Byzantijns glaswerk en een grote collectie olielampen gevonden.

Tentoonstelling

Jongeren waren behulpzaam bij de opgravingen, in het kader van het vak Israëlstudies op de middelbare school of een programma om hen voor te bereiden op dienst in het leger.

De opgraving werd gefinancierd door het Israëlische ministerie van Huisvesting. Op de plek waar archeologisch onderzoek is verricht, zal een nieuwe wijk worden gebouwd voor de stad Beit Shemesh, namelijk Ramat Shemesh. Het is volgens een zegsvrouw van de oudheidkundige dienst nog onzeker of de opgegraven kerk in een archeologisch park komt te liggen.

Het Bijbellandenmuseum van Jeruzalem opende woensdag een tentoonstelling waarop een aantal voorwerpen uit de opgegraven kerk is te zien.

15
Duizenden jongeren namen de afgelopen drie jaar deel aan de opgraving. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Duizenden jongeren namen de afgelopen drie jaar deel aan de opgraving. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
4
Luchtfoto van de kerk in Ramat Beit Shemesh. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
3
Luchtfoto van de kerk in Ramat Beit Shemesh. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
12
Twee trappen die pelgrims in en uit de crypte leidden. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
De doopvont. Foto: Israëlische Oudheidkundige Dienst
16
Directeur van de opgraving, Benjamin Storchan, bij de ingang van de crypte. Foto: Yoli Schwartz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
13
De trap van de crypte. Foto: Yoli Schwartz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Inscripties. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
11
Inscripties. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
De arend, het symbool van het Byzantijnse rijk. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
8
Mozaïeken op de vloer van de kerk. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
7
Mozaïeken op de vloer van de kerk. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mozaïeken op de vloer van de kerk. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mozaïeken op de vloer van de kerk. Foto: Assaf Peretz, Israëlische Oudheidkundige Dienst

Dit artikel stond ook in het Reformatorisch Dagblad.


 

image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close