Verontrustende berichten over antisemitisme

Het Kantor Centrum van de Tel Aviv Universiteit kwam vorige maand met een verontrustend bericht. Het aantal antisemitische incidenten nam vorig jaar drastisch toe in vergelijking met 2018. Bijna de helft van de Europese Joden dacht er in de afgelopen vijf jaar over om te emigreren.

Het Kantor Centrum voor de studie van hedendaags Jodendom onderhoudt een databank over antisemitisme en racisme. Het telde in 2019 456 gewelddadige incidenten tegen Joden en 387 in 2018. Dat is een toename van 18 procent. Bij de antisemitische aanvallen kwamen 7 Joden en niet-Joden om. Anti-Joodse racisten vielen zeker 53 synagoges en 28 gemeenschapscentra en scholen aan. Verder namen bedreigingen en aanvallen op particuliere eigendommen toe.

Onderzoek

Onderzoek liet verder zien dat vier van de tien Europese Joden in de leeftijd van 16 tot 34 er in de laatste 5 jaar over gedacht hebben Europa te verlaten. Antisemitisme was een belangrijke reden om zich met deze vraag bezig te houden. Ook het idee dat regeringen onvoldoende op de anti-Joodse incidenten reageren, speelt een rol.

In bijvoorbeeld Duitsland telde de politie 1839 antisemitische incidenten. Dat zijn 5 gevallen per dag. De daders waren vooral neonazi’s en andere rechtsextremisten. De rol van radicale moslims moet volgens het centrum nog verder worden onderzocht. Ook blijkt dat de kennis van de Holocaust afneemt in het Europese land. Joodse leerlingen worden in toenemende mate lastiggevallen door islamitische klasgenoten.

Massamoordenaars

In de VS lieten massamoordenaars met vuurwapens zich opzwepen door rechtse ideologieën en groepen als de ”Black Hebrews Israelites” en de ”Nation of Islam”. Anti-semitisme –verpakt in antizionisme– kwam voor onder linksradicalen. Zij vielen met name de warme Israëlisch-Amerikaanse relaties aan. Die ontstonden volgens hen door Joodse pogingen het Amerikaanse beleid en de leiders te manipuleren.

Het Kantor Centrum geeft ook aandacht aan het coronavirus, hoewel dat zich pas recent verspreidde. In het verleden gaven antisemieten Joden de schuld van allerlei natuurrampen, epidemieën en economische crises. De beschuldigingen blijken nu vooral gepromoot door rechtsextremisten, ultra-conservatieve christelijke kringen, radicale moslims en in mindere mate door linksradicalen. Eke groep heeft zijn eigen verhaal, waaronder dat van de Jood als verspreider van ziekten.

Wapen

Het wereldjodendom en het zionisme zouden door het virus de wereldeconomie willen ondermijnen. Ook doet het verhaal de ronde dat Joden en Israëliërs al vaccins en medicijnen tegen corona hebben geproduceerd, die ze willen verkopen tegen reusachtige winst. Verder klonken er beschuldigingen dat „zionisten” en Amerikanen het virus willen gebruiken als wapen tegen de Iraniërs en moslims.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Belangrijke stappen in de goede richting waren er vorig jaar namelijk ook. De speciale rapporteur van de Verenigde Naties (VN) op het gebied van godsdienstvrijheid schreef een rapport voor de Algemene Vergadering van de VN over „eliminatie van alle vormen van religieuze intolerantie”. De Europese Unie richtte een werkgroep op die de lidstaten moeten helpen stappen te zetten om het verschijnsel te bestrijden. En in januari organiseerde Israël het Wereld Holocaust Forum, waarin hoofden van 52 staten beloofden de Holocaust te blijven gedenken en tegen antisemitisme te strijden.

Beeld: © Neeltsje Stephenson Vogelvrij/Outlawed. Mixed media o.a. brou du noix / walnoot inkt. >> Neeltsje Artwork.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close