Pinksteren in Dokkum en Jeruzalem

Een gesprek tussen ds. Ton van der Wekken in Friesland en correspondent Alfred Muller in Israël.

Hoe vieren we Pinksteren in de tijd van het coronavirus?

Beeld: Eerste fruit en groente van de nieuwe oogst tijdens het Wekenfeest. Mark Neyman, GPO.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close