De Oude Stad ligt er triest bij (foto van de week)

Foto van de week. Week 22-2020.

De christelijke wijk van de Oude Stad ligt er deze dagen voor Pinksteren triest en verlaten bij. 

Niets is er meer over van de gezellige drukte die hier normaal in de dagen voor Pinksteren heerst. 

Slechts af en toe sjokt er een eenzame Jeruzalemmer voorbij. De winkeltjes blijven dicht. De pelgrims ontbreken. 

In de Heilige Grafkerk bidt slechts een bezoeker. De grafkapel zelf is gesloten. 

>> Lange rijen pelgrims voor Grafkapel 

>> Pinksteren in Dokkum en Jeruzalem

Elke donderdag een oude of nieuwe foto uit het fotoarchief van © Alfred Muller. Deze foto’s zijn gemaakt op woensdagavond 27 mei 2020 met de iPhone 8.  


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close