Lange rijen pelgrims voor grafkapel

JERUZALEM – Negen maanden duurde de restauratie van de grafkapel in de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. De werkzaamheden vonden vooral ’s nachts plaats, om het publiek de kans te geven de kapel te blijven bezoeken.

Pilgrims visiting the renovated tomb in Holy Sepulcher

Tekst en beeld: © Alfred Muller

Duizenden toeristen en pelgrims bezochten de afgelopen dagen de gerestaureerde grafkapel. Het bouwwerk staat op de plaats waar zich volgens overlevering het graf van de Heere Jezus bevond.

Drie kerken

De heropening van de kapel werd woensdag bijgewoond door de Grieks-orthodoxe patriarch Theophilos III, de rooms-katholieke custos van het Heilige Land pater Francesco Patton, en de Armeens-orthodoxe patriarch Nourhan Manougian. Zij zijn de leiders van de drie kerken met de belangrijkste rechten in de Heilige Grafkerk.

Een interdisciplinair team onder leiding van prof. Antonia Moropoulou van de Nationale Technische Universiteit van Athene heeft de restauratie uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden werd tevens wetenschappelijk onderzoek verricht. De kosten bedroegen ruim 3,5 miljoen dollar.

Het team nam de dekstenen van de kapel af, verstevigde het binnenwerk en plaatste de schoongemaakte stenen terug.

Zwartgeblakerd

Voor de werkzaamheden was de kapel zwartgeblakerd door de kaarsen die pelgrims tegen de muren plaatsten. Nu heeft het bouwwerk zijn oorspronkelijke grijsgele kleur terug. Pelgrims kunnen kaarsen branden op een speciale standaard die meters van de kapel af staat. Ook heeft het bouwwerk nu een klein raam gekregen, waardoor belangstellenden naar binnen kunnen kijken.

Verder verwijderde het team de ijzeren palen die de Britten in 1947 aanbrachten om het bouwwerk te verstevigen. Het was namelijk verzwakt geraakt door de aardbeving van 1927. Ondanks de Britse versteviging was een grondige restauratie dringend geboden, omdat op termijn instortingsgevaar dreigde.

De afgelopen jaren hebben de kerken al herstelwerkzaamheden laten verrichten in de Heilige Grafkerk zelf, die over de grafkapel is gebouwd.

Kerk van de Opstanding

De Heilige Grafkerk, door Arabische christenen de Kerk van de Opstanding genoemd, is een belangrijk pelgrimsoord voor orthodoxe en rooms-katholieke christenen. Vooral rond Pasen heerst er in en rondom de kerk topdrukte. Constantijn de Grote bouwde in de vierde eeuw de eerste kerk op deze plaats.

Archeologen achten het aannemelijk dat het Graf zich in de grafkapel of in de buurt daarvan bevond. Voor veel protestantse christenen is de Graftuin in Jeruzalem een belangrijke plek om stil te staan bij de opstanding.

Pilgrims visiting the renovated tomb in Holy Sepulcher

ALMU20170322_2108 (1).jpg

ALMU20170322_2095

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close