Vondst uit tijd na ballingschap

Bewoners van Jeruzalem ondernamen rond de terugkeer uit de Babylonische ballingschap weer pogingen om een administratief centrum op te zetten.

Dat blijkt uit de vondst van een zegelstempel en een zegelafdruk bij de opgravingen van de Givatiparkeerplaats ten zuiden van de Oude Stad van Jeruzalem.

De stempel gemaakt van klei uit de Perzische periode. Foto: Shai Halevy, Israëlische Oudheidkundige Dienst, IAA.
Zegelafdruk van een man die op een grote stoel zit (mogelijk een koning). Voor de man zijn pilaren. Beeld: Eliyahu Yanai, Stad van David Archieven.

Na de heerschappij van de Babyloniërs (587-538 v. Chr.) kwam die van de Perzen (538-333 v. Chr.). De Perzen gaven de Joden toestemming weer naar Jeruzalem terug te keren, nadat zij door de Babyloniërs in ballingschap waren gevoerd. Dat gebeurde onder het leiderschap van Ezra en Nehemia.

Vondsten uit de Perzische periode zijn vrij zeldzaam. Prof. Yuval Gadot van de Tel Aviv Universiteit en dr. Yiftah Shalev van de Israëlische Oudheidkundige Dienst geloven echter dat de stempel en het zegel die zij vonden uit die periode dateren.

De vondst duidt er volgens hen op dat de bewoners ondanks de moeilijke situatie pogingen ondernamen het bestuur weer op te zetten.

Pilaren

De archeologen vonden de voorwerpen in een gebouw dat de Babyloniërs verwoestten, maar de bewoners van Jeruzalem later weer opbouwden.

Op de 4,5 centimeter lange zegelafdruk zijn twee afdrukken te zien. Het stukje klei werd gebruikt om een container, mogelijk een kruik, af te sluiten. De afbeelding toont een persoon die op een grote stoel zit achter een of twee pilaren. De persoon is mogelijk een koning en de pilaren zijn mogelijk symbolen voor de afgoden Nabu en Marduk.

De stempel is gemaakt van een potscherf met een doorsnede van ongeveer 8 centimeter. Deze werd bevestigd aan een handvat, dat verloren is gegaan. Het graveersel duidt mogelijk op twee karakters en kan een poging geweest zijn letters te maken.

De voorwerpen voegen volgens de archeologen elementen toe aan de informatie over de stad gedurende de periode van de terugkeer uit ballingschap na 538 v. Chr.

De Israëlische Oudheidkundige Dienst en het Yad Ben-Zvi Instituut lieten de voorwerpen woensdag zien op de online conferentie ”Jeruzalem Dagen”.

Zegelafdruk van een man die op een grote stoel zit (mogelijk een koning). Voor de man zijn pilaren. Beeld: Eliyahu Yanai, Stad van David Archieven.
Prof Yuval Gadot van de Tel Aviv Universiteit met de zegel. Foto: Shai Halevy, Israëlische Oudheidkundige Dienst, IAA.
Zegelafdruk van een man die op een grote stoel zit (mogelijk een koning). Voor de man zijn pilaren. Beeld: Eliyahu Yanai, Stad van David Archieven.

Beeld boven:  Dr. Yiftah Shalev met de vondsten. Foto: Shai Halevy, Israëlische Oudheidkundige Dienst, IAA. 

Dit artikel verscheen ook in Het Reformatorisch Dagblad.

>> Bewijs van Joodse ballingschap in Babel.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close