Wijzen uit het Oosten bij Herodes

De wijzen uit het Oosten zijn mogelijk op de plek geweest zijn waar zich nu het Toren van David Museum bevindt. Koning Herodes had daar namelijk zijn paleis.

De fundamenten van het paleis van Herodes zijn gevonden in de Kishle. Dat is een gebouw dat de Egyptische heerser Ibrahim Pasha in 1834 bouwde als militair complex. De Britten gebruikten het gebouw na de Eerste Wereldoorlog als gevangenis. De Kishle is een onderdeel van het museum.

In de Kishle zijn de fundamenten gevonden van het paleis van koning Herodes. beeld Oded Antman, Toren van David Museum

In 1999 begonnen archeologen met de opgravingen in de Kishle. Terwijl de archeologen laag na laag afgroeven, vonden zij de fundamenten van een paleis dat koning Herodes de Grote voor zichzelf liet bouwen. Het werd destijds beschreven als het mooiste gebouw in het hele Romeinse Rijk, waarin marmer en goud werden aangebracht.

Schets van het paleis van koning Herodes, dat zich binnen de huidige Jaffa Poort in Jeruzalem bevond. Beeld: Archief van het Toren van David Museum. 

Drie torens

„Flavius Josephus geeft een vrij uitgebreide beschrijving van het paleis”, zegt Caroline Shapiro van het Toren van David Museum. „Er waren hier drie torens, een tuin, een vijver, terrassen en een paleis. De stenen die Herodes gebruikte, zijn vandaag nog te zien aan de onderzijde van de Fasaëltoren. We hebben het paleis zelf niet gevonden. Maar archeologen vonden drie enorme muren uit de tijd van Herodes, die de fundamenten vormden voor een groot gebouw. Ze vonden ook een watersysteem dat bij zo’n gebouw paste.”

Een model van het paleis van koning Herodes met drie torens in het Israël Museum. in het midden de Antoniaburcht. Rechts de tempel. Foto: Alfred Muller

Beeld top pagina: Op de achtergrond een van de torens op de plaats waar koning Herodes zijn paleis bouwde. Alfred Muller 


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close