Crisis treft christenen Galilea en Bethlehem zwaar

Christenen in Galilea en Bethlehem zijn zwaar getroffen door het coronavirus. Velen zijn arm geworden, na altijd tot de middenklasse te hebben behoord.

Dat zegt Wadie Abunassar, voorzitter van het mediacomité van de vergadering van katholieke bisschoppen van het Heilig Land. Bij de vergadering horen kerkleiders in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus.

„Ik ken tientallen families die gedwongen leningen af moesten sluiten. Velen van hen deden dat helaas op de zwarte markt, omdat de banken geen leningen wilden verstrekken aan de armen of ouderen. Er zijn tientallen families in Galilea en Bethlehem die in miserabele sociaal-economische omstandigheden verkeren.”

Toevluchtsoord

„Christenen zien de kerken als een toevluchtsoord. Ze vragen om hulp. Maar de mogelijkheden van de kerken om te helpen zijn beperkt”, zegt Abunassar. „Terwijl de nood van de gelovigen groter werd, nam het inkomen van de kerken af. Er was bijna geen pelgrimage, de giften uit het buitenland namen af en ouders konden niet meer de bijdragen betalen aan het onderwijs. Ik ken geen kerk in het Heilige Land die niet kampt met zware financiële problemen.”

Het zwaarst getroffen gebied is volgens Abunassar het Bethlehem district, dat valt onder de Palestijnse Autoriteit. De werkloosheid steeg omdat er geen toeristen meer kwamen en omdat christenen die in Israël werkten, vaak hun baan hebben verloren. Een priester vertelde hem dat hij elke maand Palestijnen hielp om medicijnen te kopen. Nu is voedseldistributie echter zijn prioriteit.


„Ik ken geen kerk die niet kampt met zware problemen”


Andere kerken proberen te helpen. Christenen in Haifa en Galilea hebben al twee keer een campagne gevoerd om christenen in Bethlehem te helpen. Bij de eerste keer konden ze een vrachtwagen met hulpgoederen sturen. Maar de tweede keer kwam er slechts weinig binnen. „Mensen zijn bang. Hun capaciteit om te doneren is beperkt.”

Middernachtmis

Deze week gaan de kersttradities in Bethlehem gewoon door. Dat zijn bijvoorbeeld de processie van de patriarch van Jeruzalem naar Bethlehem en de middernachtmis in Bethlehem. „Iedereen begrijpt dat het aantal deelnemers dit jaar beperkt is. Er zijn discussies tussen de kerk en de overheid over de vraag in hoeverre het aantal deelnemers gereduceerd moet worden. Het is mogelijk dat in Bethlehem alleen een beperkt aantal geestelijken mee kan doen.”

Ook in Israël zal slechts een beperkt aantal kerkgangers aan de kerstdiensten mee kunnen doen. „De priester en verreweg de meeste christenen zijn gehoorzaam aan de autoriteiten. Wij dringen erop aan dat de christenen zich houden aan de instructies van het ministerie van Gezondheid”, aldus de voorzitter van het mediacomité.

„Ik vierde het laatste Paasfeest alleen met mijn vrouw en dochters. We waren gehoorzaam aan de restricties. We moesten onze uitgebreide familie begroeten via sociale media. Ik denk dat we met Kerst een soortgelijke situatie zullen hebben, maar mogelijk kunnen we toch enkele korte bezoekjes afleggen.”

Beeld: © Alfred Muller


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


House of Light logo

Kinder- en tienerwerk met Arabische en Joodse kinderen en tieners – helpen van gevangenen – bijstaan families in nood – werken aan verzoening tussen Joden en Arabieren.

houseoflight.net
holight@xs4all.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close