Hulp aan verslaafden gaat door tijdens coronacrisis

Medewerkers van het Aviv Centrum in Tel Aviv delen tijdens de crisis maaltijden uit op straat. Het is namelijk niet toegestaan het centrum te openen wegens besmettingsgevaar. Het rehabilitatiecentrum voor mannen en de shelter voor vrouwen in Beersheva bleven wel open.

„Toen de verslaafden in het centrum konden zitten, hadden we meer kansen om bij de koffie of maaltijd gesprekken te voeren”, zegt Bikas. „De vrijwilligersgroepen die de verslaafden eten brengen, bleven ook trouw komen. Alleen een groep ouderen is gestopt.”

Dov Bikas zal zaterdag tijdens een onlineconferentie van Aviv Ministry Nederland over zijn werk in Tel Aviv en Beersheva vertellen. Hij gaat dan ook in op de vraag wat hem tot dit werk brengt. „Ik hield ervan verhalen te lezen over hoe God levens veranderde van drugsverslaafden, criminelen en andere hopelozen. Het viel mij op dat bijna elke keer een persoon hen liefdevol benaderde. Het gevolg was dat harten van soms zeer wrede en opstandige mensen werden veranderd.”

Focus

In Tel Aviv ziet hij nu hetzelfde gebeuren. Ongeveer vijftig vrijwilligers die zelf vaak met verslavingen hebben gekampt, openen bij toerbeurt het hulpverleningscentrum. Ze nodigen de verslaafden uit om naar een rehabilitatiecentrum te gaan. „Soms schijnt het ons toe dat ze totaal hopeloze zondaars zijn”, zegt Bikas. „Maar laten we onze focus richten op wat er kan gebeuren als de Heere Jezus hen aanraakt.”

Zelf ging Bikas de afgelopen tijd niet veel naar het hulpverleningscentrum in Tel Aviv. Maar in Beersheva is een rehabilitatiecentrum waar op het ogenblik negen mannen onderdak vinden. In mei heeft Aviv Ministry een rehabilitatiehuis geopend voor vrouwen die misbruikt werden. Daar vangen vrijwilligers nu vier vrouwen, twee baby’s en een meisje op. Sommige vrouwen zijn geïmmigreerd, andere zijn in Israël geboren. Een vrouw die in verwachting raakte van een 68-jarige man, heeft de shelter inmiddels verlaten.

Een psychologe onderwijst het team dat de vrouwen opvangt. De vrouwen zijn verplicht een educatief programma te volgen. Het team onderwijst hen over ethiek, misbruik, relaties, psychologie en het gevaar van narcistische mannen. „Aan de Bijbelstudie kunnen ze vrijwillig deelnemen, maar tot nu toe wil iedereen meedoen. We hebben een goede relatie met sociaal werkers. Het hoofd van hen kwam zelfs kijken. Ook de politie bracht enkele vrouwen om opgevangen te worden.”

Manipulatief

Bikas is nog op zoek naar vrijwilligers die ’s avonds willen komen, want het programma moet de hele dag gevuld zijn. Een probleem is dat niet iedereen geschikt is voor de job. „De vrijwilligers moeten sterk in hun schoenen staan, want de cliënten zijn manipulatief. Ze proberen de vrijwilligers voor hun karretje te spannen. In het buitenland zijn twee hele geschikte vrijwilligsters die wachten op toestemming om naar Israël te komen.”

Bikas werd in 1959 in Litouwen geboren en emigreerde met zijn ouders naar Israël. Toen hij 25 was, kwam hij tot geloof in het Shelter Hostel van John en Judy Pex in Eilat. Hij richtte in Beersheva een gemeente op voor Joods-Russische immigranten. Hij begon ook met Aviv Ministry om hulp te verlenen aan mensen in nood.

In zijn leven heeft Bikas zegen, succes en zware tegenslagen gezien. Sommigen die van de verslavingen af waren en hun leven weer opbouwden, vielen terug. Bikas’ zoon is op 18-jarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte overleden. Zijn vrouw Olga kampt met gezondheidsproblemen, werd daarvoor geopereerd, maar kreeg een ongeluk. Hoe passen al die puzzelstukjes in elkaar? „Op zeker moment zag ik in dat de Heere wil dat ik Zijn getuige ben. Getuige zijn is niet alleen mensen vertellen over de Heere, maar dat doe je met je hele levenswandel. Het betekent trouw zijn in alles. Johannes de Doper eindigde zijn leven op onbegrijpelijke wijze. Het is een getuigenis als we de Heere de eer blijven geven.”

>> avivministry.com/nl

Beeld: Aviv Ministry


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

>> Hartelijk uitgenodigd voor de online conferentie op 27 februari 

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close