Messiasbelijdende Joden houden dag van vasten en gebed

Messiasbelijdende Joden in Israël hebben woensdag een dag van vasten en gebed gehouden naar aanleiding van de coronacrisis.


De nationale raad van voorgangers en oudsten deed de oproep tot gebed. Bij het gebed stond de coronapandemie en haar gevolgen centraal. „Wij, als leiders, zijn het erover eens dat een dergelijke pandemie voortkomt uit de vermenigvuldiging van zonden en de afstand die is ontstaan tussen de mensheid en God”, zegt voorganger Meno Kalisher van de Jerusalem Assembly.

Te ver

„Dit is Gods manier om de wereld en het volk Israël te vertellen dat ze te ver zijn gegaan”, aldus Kalisher. „Ze moeten voorzichtig zijn. God heeft andere middelen tot Zijn beschikking. We geloven dat dit Gods teken van ”genoeg is genoeg” is. De juiste reactie is om het aangezicht van God te zoeken en voorbede te doen. Niet dat wij beter zijn dan anderen. Maar we geloven dat we God kennen en dat Hij in ons midden verkeert. We geloven dat Hij ons hart toetst en dat wij onze zonden kunnen belijden. Dan kunnen we gereinigd voor God staan en voorbede doen voor onze natie en voor de wereld.”


Er werd gebeden voor het politieke leiderschap van het land, de artsen en de medische teams die zich dag en nacht hebben ingezet, voor de leerkrachten en de leerlingen die elkaar online moesten ontmoeten, voor de kerken die zich hebben ingespannen om de gemeenschappen bij elkaar te houden, en voor de bedrijven.

De digitale gebedssamenkomst duurde woensdagavond een uur. Kalisher schat dat er ongeveer tweehonderd mensen aan deelnamen.

Belangen


De gemeente van Kalisher in Jeruzalem blijft haar diensten op zaterdagmorgen voorlopig via YouTube uitzenden, zegt hij. Alleen een kleine groep van tien mensen komt bijeen in de gemeentezaal. Hij hoopt dat zijn gemeente over enkele weken weer bij elkaar kan komen, omdat in Israël dan naar verwachting voldoende groepsimmuniteit is bereikt.

David Zadok, Grace and Truth Gemeente, Gedera

De gemeente Grace and Truth in Gedera, van ds. David Zadok, heeft niet meegedaan aan de gebedsdag. Ze belegde vorige week al een speciale gebedsdag vanwege de coronacrisis. De gemeente hield in de zomer een aantal bijeenkomsten. Ze zal nu weer bijeengekomen voor degenen die twee inentingen hebben gehad of van het coronavirus zijn hersteld.

De gemeente heeft haar leden aangeraden een vaccin te nemen. „We hebben onze gemeenteleden verteld dat we de belangen van anderen voor die van onszelf moeten stellen. Op deze wijze laten we onze liefde voor de medemensen zien.”

Harry Tees van de Evangelische Alliantie in Israël zegt dat inmiddels alle geestelijken en buitenlandse vrijwilligers –die niet in het Israëlische zorgsysteem zitten– de kans hebben gehad een gratis vaccin te krijgen.

Beeld top: Meno Kalisher. © Alfred Muller

Dit artikel stond ook in het Reformatorisch Dagblad.


image001.png

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in Bethlehem. Maakt u dit mede mogelijk?

www.jemima.nl


avivlogo-klein1

Aviv Ministry in Tel Aviv helpt daklozen, drugs- en alcoholverslaafden en prostituees. Wij zorgen voor basisbehoeften. Ons voornaamste doel is om hen op het goede spoor te krijgen en te werken aan lichamelijk en geestelijk herstel in gebroken levens.

Aviv Ministry


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close